Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - June 25, 2013

Sheldan Nidle - June 25, 2013

5 Cimi, 14 Kayab, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer i dag for å snakke om velstand for dere alle. Over alt i hele verden er massive endringer på gang. For tusenvis av år siden ble deres virkelighet utnyttet og misbrukt av de mørke og disse skapte en herskerklasse av sine lakeier som har styrt planeten deres akkurat som det passet dem. Vi kommer nå for å fortelle dere at tiden hvor de kunne gjøre akkurat slik de lystet nå er over. Lyset har ikke bare gitt bud om, men også omhyggelig forklart alle dette angår, at hele denne verden nå skal gjøre en fullstendig overgang til Lyset og at hver eneste en av dere skal forvandles til Lysvesener med full bevissthet. Forut for dette vil det gjennomføres en hel rekke kringkastinger som vil kunngjøre vårt vennligsinnete nærvær og forklare grunnen til at universell velstand for alle vil bli vil bli innført og om deres frihet som dere så inderlig fortjener. Vi kommer i dette nu for å bekrefte dette for dere og innvarsle et nytt rike etter mønster av Himmelens guddommelige vis. Skipene våre er i posisjon rundt deres verden og stasjonert rundt alle planetene i dette solsystemet. De mørke sjelene på deres klode har gjort alt de har kunnet for å legge vanskeligheter i veien for at vi skulle fullføre denne vår hellige oppgave, men alle deres mange forsøk har slått feil. De mørke må forlate kloden om kort tid og overgi sine lakeier til den skjebne Himmelen har bestemt for dem.

I deres nye virkelighet, vil dere komme hjem til deres familie og legge bak dere død og kaos som har plaget dere siden Atlantis’ fall. Deres individuelle, spesielle residenser i Agartha venter på dere, og der vil dere finne de magiske innretninger som skal føre dere tilbake til den tilstand av væren som dere gledet dere så over den gang Lemuria var dominerende i verden. Her vil dere også gjenoppdage deres virkelige livsvei og bli velsette medlemmer av den Galaktiske Føderasjon. Gjennom alle deres reiser i mørkets riker har deres opplevelser gitt dere mye ny visdom og Himmelen ønsker at dere skal dele denne innsikten med tidligere medlemmer av Anchara Alliansen, som nå ikke er i virksom lenger, fordi deres oppdrag er å sementere varig fred mellom alle sektorer av denne galaksen. Den velstand og frihet dere snart vil få nyte er symboler på hva dere vil oppnå, det er faktisk slik at Himmelen betrakter dere som svært viktige medspillere i prosessen med å bringe Lyset til alle aspekter av det som utgjør den fysiske virkeligheten. Dere vil bli æret og sett på med stor respekt og høvelig anerkjennelse på grunn av deres bidrag til den guddommelige plan som dere har kjempet så hardt for.

Høyningen av standarden i deres globale samfunn vil skape mere passende omstendigheter for at dere skal kunne gjenintroduseres til deres galaktiske opprinnelse. Dette gjør at dere kan flytte fokus og gjøre Gaia’s helse og velvære til deres viktigste mål, hvilket vil demonstrere for dere det enorme potensial dere bærer inni dere. Det er dette potensialet, koplet med deres økende åndelige bevissthet, som er det viktigste sett med våre øyne, ettersom de forteller om de enorme iboende evner som hver eneste en av dere har. Det er vårt ansvar å bistå dere i å få disse frem og bruke dem til å skape deres egen nye og livskraftige stjerne-nasjon. Vi kommer derfor for å utføre det dere lenge har ønsket. Som dere vet har de mørkes forsøk på å forhindre at disse forandringene manifesterer foregått uopphørlig, fordi slike forandringer automatisk ville bety at ”dødsstøtet” for alt det de mørke har arbeidet for. Likefullt har det vært vår hellige oppgave på oppdrag fra Himmelen å skape de rette omstendigheter som ville gjøre det mulig for disse velgjørende forandringene å bli til virkelighet. Dette har vi gjort. Og dette er grunnen til at dere nå står på terskelen til forbøffende forandringer som for alltid vil forandre denne hellige verden og gjøre det mulig å skape en ny stjerne-nasjon.

Dette nye riket vil gjøre det mulig for dere å vokse, ikke bare som enkeltindivider, men også åndelig, slik at dere kan favne nye verdener av bevissthet. Som vi ofte forteller dere: dere er vidunderlige skapninger som har blitt ledet på en vei som ville føre til at dere kunne erfare de mørkes vis og deres ugjerninger. Nå er dere klare til å legge alt dette bak dere. Deres nye verden vil gjenforene Gaia’s overflateverden med hennes indre riker, og dere vil se ”virkeligheten” på en måte som dere i øyeblikket ikke en gang kan forestille dere! Deres stadig økende bevissthet vil gi dere en ny måte å se hva livet egentlig handler om og allerede er det mange på deres klode som kan se slutten for amatør og profesjonell sportsutøvelse og de mange sportsligaers forsvinnen. Og langt større forandringer enn disse vil komme. Det er i det hele tatt svært lite som angår deres nåværende sosiale konstruksjoner og filosofier som ikke vil bli transformert, ettersom de holdninger de gjenspeiler vil gjennomgå dyptgripende endringer. Det nye fremvoksende galaktiske samfunnet vil måtte innpasse deres stadig ekspanderende oppfatning av dere selv som galaktiske Lys-Vesener i rask modning. Dere vil bli trollbundet av alt dere vil lære om denne galaksen som en storslagen levende En-het som dere er del av! Deres nye stjerne-nasjon vil bli høyt skattet og Elsket av alle som utgjør den fysiske verden.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag med flere gode nyheter! Frem til nå har deres verden gjennom lang, lang tid vært residens for en mørk kabal hvis eneste formål var å lenke dere i gjeldsslaveri og hegne dere inne som kveg i et rike som satte en stopper for deres tilbakevenden til full bevissthet. Dette “buret” og de mørke sjelene som “sperret dere inne” vil forsvinne om kort tid, for deres verden er nå klar til å bli forvandlet av Lyset. Lederne i dette kommende riket av Lyset har kjempet i mange tiår for å bli kvitt de mørke, og sannheten er at en bevegelse er godt i gang, som så langt har fullført alle de nødvendige midlertidige tiltak for å fravriste den herskende lakei-kasten makten, de som fortsatt lager stadig nye planer for å gjøre dere til slaver for alltid i et meget mørkt rike. En spesiell gruppe har nå ansvaret og det er disse målrettede og hengivne menneskene som vil presentere deres nye landsledelser og ha overoppsyn med fordelingen av den velstand som Himmelen har gitt bud om for denne kloden. Vi proklamerer derfor herved at disse våre forbundsfeller nå forbereder seg på å kunngjøre målet og hensikten med alle forandringene gjennom en rekke kringkastinger.

Vår velsignete oppgave er å understøtte disse forandringene og gi dere en serie med belæringer, som hver og en av oss vil gi, i alle deler av verden, sammen med retningslinjer for hvordan dere kan anvende dem i deres eget liv. Generelt har dere godtatt uten spørsmål alt det som har blitt ”markedsført” for dere, overalt på kloden, som om det var våre ord - og disse doktrinene er det nå nødvendig å justere på. En forståelse av den altomfattende En-het som er ALT Som ER, er en nødvendig forutsetning for å stige opp. Deres verdensanskuelse og det dere tror på som sant må også utvides slik at det kan favne de vidunderlige Vesener i Agartha, som har gitt oss trygghet og sikkerhet blant dem i tusenvis av år. De forstår menneskets åndelige natur og ønsker å vandre fritt og åpent blant dere. Når hjertene deres åpner seg er det også nødvendig at de utvider seg til å favne deres forfedres urgamle hjem blant stjernene. Kort sagt: dere vil raskt komme til å se og forstå hvordan Åndens kimer nennsomt virker på langs og på tvers gjennom den fysiske verden.

Vi lengter etter å veilede dere, bistå dere, og igjen rette opp alle ”våre ord” som dere har blitt ”servert” gjennom tidene. Vi har måttet se på hvordan de mørke tok våre budskaper og fordreide dem for å passe med deres egen agenda. Og som vi elsker å fortelle dere, denne tiden tar nå slutt! Kjærlighet og felleskap har alltid vært vårt budskap til dere. Mektige Vesener fra alle kanter av galaksen har kommet hit, under veiledning fra Himmelen, og deres oppdrag er å assistere oss i arbeidet med å lede dere frem til full bevissthet. Vi har til hensikt å benytte den tiden som kommer til å undervise, gi råd, og forberede dere for deres egen velsignete Oppstigning. Vi vil være ved deres side hele tiden mens vi veileder dere frem mot et nytt samfunn som etter hvert vil forvandles til deres nye stjerne-nasjon. Alt mens vi gjør dette sammen vil vi hjelpe denne galaksen og bruke våre mektige evner i felleskap for å forandre denne galaksen på alle mulige måter til å bli et strålende, velsignet instrument for Lyset! Det er på dette vis vi kommer, i bønn og med vår kraft, for å velsigne denne nye verden! Halleluja til Himmelen og til Lyset!

I dag fortsatte vi våre budskap om fred, glede og Lys. Over alt er en ny epoke i ferd med å stige ned fra Himmelen for å gjennomsyre dette riket med velstand og glede, frihet og gjenforening av oss alle med lokale og langveisfarende brødre og søstre. Denne overdådige prosessen og innsatsen for å ønske dere velkommen hjem har nå nådd sitt hellige crescendo! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge