Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - July 10, 2012

July 10, 2012

7 Caban, 10 Kumku, 8 Manik

Dratzo! Vi har mye å fortelle dere! For øyeblikket forbereder våre samarbeidspartnere hendelsene vi har beskrevet for dere. Den mørke kabalen skjelver i frykt i forbindelse med noen sterke beskyldninger som i mengder når massemedia i mange europeiske land. Disse beretningene om lovstridig praksis inkluderer daglig svindel i forbindelse med å fastsette rentene for mesteparten av deres verden. Likevel er disse avsløringene bare begynnelsen på det som vil komme. Deres verden er oppslukt av en tidevannsbølge av stadig økende gjeld som er resultatet av at enkelte forsyner seg på egne vegne og det er blant annet derfor de mørke har nådd slutten av sitt langvarige herredømme over deres verden. De har lenge holdt tilbake for dere en mengde avanserte teknologier og utstyr i tilknytning til dem. Våre samarbeidspartnere på Jorden har insistert på at en av de første handlingene fra en ny statsledelse må bli å bringe disse oppdagelsene inn i søkelyset. Disse teknologiene kan sikre at deres samfunn raskt føres frem til et stadium hvor kontakt for første gang gir mer mening. I tillegg til vår teknologi kan deres utstyr som for øyeblikket hemmeligholdes avsløre for dere hvordan dere best kan tjene planeten og menneskeheten.

Dette skiftet i bevissthet er av natur tvers igjennom knyttet til guddommelig tjeneste. Vi mennesker er fysiske Engler hvis hovedoppgave er å tjene en mangfoldighet av levende stjerner og planeter som utgjør Galaksen kalt Melkeveien. Vi kommer fra verdener langt borte fra for å iscenesette den første kontakten med dere, som vil være fullført når dere har transformert dere tilbake til deres fullt bevisste Selv. Bare da kan dere begynne å forstå hvorfor dere falt ned i begrenset bevissthet i utgangspunktet, og hvordan visdommen dere har oppnådd gjennom dette kan hjelpe dere i å skape Lys Kropper for innbyggerne i det tidligere mørke herredømmet til Anchara. Dette er en ærefull oppgave som behøver deres unike visdom og deres uendelige reservoarer av Kjærlighet. Agarthianerne innser at når dere returnerer til full bevissthet er det mye dere kan lære dem og de ser fram til å komme sammen med dere og lage en stor stjerne nasjon. Denne nye enheten skal sikre galaktisk fred og gjøre det mulig å føre nesten halve galaksen inn i Lyset. Det vil være en tid for utførelsen av guddommelig profeti!

Disse nåværende øyeblikk leder frem til en serie av hendelser som vil endre deres verden for alltid. De som skal arrestere spesielle individer i deres samfunn blir forberedt ved forskjellige framgangsmåter som nå er i ferd med å bli formelt vedtatt. Statsoverhoder i flere vestlige nasjoner blir gjort oppmerksom på at deres avskjed snart vil bli forventet og vi er klar til å bruke vår teknologi for å sikre at disse arrestasjonene skrider frem som forventet. Hensikten med disse arrestasjonene er å skille medlemmene av de mørke kabalene fra sine maktposisjoner og slik skape en mulighet for reformasjon av korrupte bank- og finansinstitusjoner. Dette vil bli fulgt av ettergivelse av gjeld over landegrensene. De stadig økende fjell av gjeld for de fleste land er resultatet av et vanvittig forbruk gjennom politiske og finanspolitiske ordninger som er innført av kabalistene. Det er behov for et middel til å korrigere dette, og ettergivelse av gjeld vil oppnå dette. Det vil også gjøre klart for den allmenne overfloden som raskt vil komme.

Denne overfloden er et førsteklasses virkemiddel for å skape en rettferdig økonomi. Det er nødvendig for å øke forventningene fra en verden som alt for lenge har trodd på overherredømmet til de få og den uløselige fattigdommen til de mange. Denne troen skal bli erstattet av en ny. Det er ikke lenger noen som trenger å ta for gitt å være fattig eller å akseptere mangel eller begrensninger. Heller bør dere anse det å få rikdom og frihet som trappetrinn til et nytt nivå av Væren. Når man er på et høyere bevissthetsnivå forstår man hvordan man kan skape og bruke penger, og overflod innleder slike muligheter for alle. Rikdom gjør slutt på fattigdom, men ikke fattigdoms tankegang. Derfor vil vi forsikre oss om at deres nye statsledelser gir dere påtrykk om å tenke nytt omkring deres oppfatninger av rikdom og velstand, og det faktum at penger kun er et overgangs-verktøy mellom deres nåværende eksistens og den nye som er klar til å manifesteres. Dere vil se at penger som sådant snart vil forsvinne når nye teknologier gjør det mulig å opprettholde grunnlaget for et komfortabelt liv. Videre vil dere forflytte dere fra å være jobb-orientert til følelses-orientert.

Vær Velsignet! Vi kommer til dere med en fremdrifts rapport. Det er av stor viktighet at den mørke kabalen og deres myriader av håndlangere blir isolert fra dere. Inntil dette er oppnådd er det omtrent umulig å gi dere velstand uten forferdelige konsekvenser. Dette er grunnen til at vi har begynt å iverksette en plan for å isolere dem og deretter ta dem i forvaring. Dere trenger så absolutt en forsvarlig fysisk atskillelse fra de som fortsatt ønsker å skade dere. Hver enkelt som får navnet sitt på listen over arrestasjoner får sitt aurafelt merket, og dette forhindrer dem midlertidig fra å fortsette med å gjøre alvorlig skade på dere eller planeten. Imidlertid trenger disse mørke individene også fysisk å bli tilbakeholdt av de rette myndighetene. Vi sluttfører nå prosedyrene som kan gjennomføre de nødvendige tiltak. Vi ber dere legge til deres sterke Kjærlighets energier til det som vi gjør, da tiden for deres frigjørelse er for hånden!

Sannelig, de velsignede bølgene fra Engler og det lokale Administrative Himmelske Rådet handler for å frembringe deres frigjøring. I evigheter har mørket fostret en gruppe av mørke energier uten legeme som har bebodd Jordens sfærer og forårsaket allslags ulykker. Disse energiene er konsentrert på spesielle steder rundt om på kloden deres. Våre Galaktiske venner holder på å fjerne denne negativiteten og de rydder vei for at alle kan bevege seg inn i Lyset. Vi hjelper dem og deltar sammen våre familier fra Jordens Indre for å hjelpe til med å frigjøre Gaia fra denne skitten. Vi kan rapportere at vi er nesten ferdig med jobben. Kabalene innser at deres makt svekkes og at tiden er kommet for å transformere denne storslåtte verden tilbake til det strålende Lys det var da Lemuria ble grunnlagt for ca. 900,000 år siden.

Vi kjenner alle til viktigheten av å fullføre frigjøringen av menneskeheten på jordens overflate på det gudommelige riktige tidspunkt. Vi har bedt våre galaktiske familier og våre familier i Jordens Indre om å gjøre hva de anser som nødvendig for å frigjøre dere fra mørkets lenker. Forskjellige hellige samfunn her og der på planeten med guddommelig intelligens gjør også alt de kan for å sluttføre sine prosjekter med guddommelig timing. Himmelen og Lyset har styringen. Den guddommelige tiden dere befinner dere i kollapser inn i en tid hvor alt er i øyeblikket, og denne virkeligheten er fullstendig av Lyset. De mørke fatter til fulle hva som er i ferd med å skje og kan bare forsinke dette en kort stund i kosmisk tid. Dere er nær punktet for overgang når denne verden hvis overflate har vært kontrollert av mørke krefter, forvandles til en virkelighet av Lys, Overflod og full bevissthet! Følgelig vet de mørke at deres herredømme over dere virkelig er over.

I dag gjennomgikk vi gjennom aktivitetene som overfører deres virkelighet til Lyset. Det er også en tid for avsløringer og første kontakt. Vær klar for noen enorme endringer og for kunngjøringer som vil endre måten dere oppfatter livet på planeten Jorden. Vi skal snart ha en vidunderlig feiring! Vit, kjære dere, at Himmelens ufattelige forråd og uendelig velstand så visst er deres! Slik Er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær EN! og Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversettelse: AnneShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge