Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 10 juin, 2014

Sheldan Nidle - 10 juin, 2014

4 Cib, 19 Pax, 10 Caban

Dratzo! Her kommer vi! Deres verden fortsetter i en stille kamp mellom de mørkes og Lysets krefter. Denne kampen handler helt og holdent om det uunngåelige nederlaget til de mørke og deres lakeier. Våre samarbeidpartnere fortsetter å bygge allianser og å presse frem det som helt klart er elementer av seieren deres. Den avgjørende viktige nøkkelen i denne seieren er de enorme mengder av edle metaller de eier, samt spesielt et bredt åndelig element, som innbefatter de økende bevissthetsnivåene og det stadig økende behovet for å bli fri og åndelig uavhengig fra de mørke og deres motbydelige århundreder med slaveri, grådighet og arroganse. En global koalisjon har dannet seg hvis hovedanliggende inkluderer å få slutt på gjeldsslaveriet, etablere sann nasjonal og personlig uavhengighet og selvstendighet, så vel som et verdensomspennede sletting av all gjeld. Denne gruppen omfavnet Lyset og arbeider flitting og uopphørlig for å gi deres rike rene, gjennomsiktige regjeringer og et nytt pengesystem. Dette systemet oppmuntrer til fremveksten av permanent velstand for alle, fritt for de intektsskatter som så lenge har vært brukt for å unngå slike reformer. I denne nye virkeligheten vil menneskene skinne i all sin strålende prakt og forberede seg til vårt komme. Dette ønsker vi velkommen og vi vet hvordan dere dypt inni dere er klare for deres tilbakevenden til full bevissthet.

Dette stadig økende bevissthetsnivået er ansvarlig for de mange allianser som er i ferd med å formes over hele kloden. Menneskeheten begynner å bli klar over at det faktisk er mulig å gjøre sine tallrike oppgaver og arbeidsprosesser på helt andre måter enn man gjør i dag. Dette er grunnen til at det er et så enormt behov for å få slutt på regjeringskorrupsjonen og knytte dette til en ny resetting av alle valutaers verdi og et edelmetallbasert penge- og finanssystem. Dette systemet krever en høy grad av gjennomsiktighet for at det skal funksjonere. Gitt disse parameterne vil dette finanssystemet oppmuntre til omfordeling av rikdommene og virkemidlene til å skape en fullstendig endring med hensyn til fattigdom, hjemløshet og urettferdig beskatning. Denne enorme forandringen vil også legge grunnen til rette for at hvert eneste menneske kan følge med på hva de ulike regjeringsnivåene gjør og hjelpe til slik at de virkelig representerer sitt folk. Det mest oppmuntrende av alt er at de vil bli slutt på det verdensomspennede hemmelighetskremmeriet som hindrer oss i å ha en meningsfylt kontakt med dere. Vi har holdt øye med dere mens hvert eneste nytt tiår har brakt til verden enkeltmennesker som aksepterer det faktum at de ikke er alene og så indelig gjerne ønsker kontakt med oss. Dette faktum gjør den første kontakten uunngåelig.

I lys av dette har vi smidd allianser med de hemmelige, hellige samfunnene deres og introdusert dem til deres slektningen i Inner-Jorden. Deres Oppstegne Mestere har også ønsket oss hjertelig velkommen og forstår nå på hvilken måte vi vil hjelpe til med å forberede menneskeheten for sitt sprang inn full bevissthet. Denne alliansen gjør det mulig for oss å planlegge i felleskap en massiv første kontakt med dere. Himmelen fortsetter sitt arbeid med å gjøre hver og en av dere klare for full bevissthet. Denne forvandlingen av virkeligheten er grunnen til at de mørkes innflytelse svinner og at en enorm panikk har bredt seg blant dem. Denne stadig økende desperasjonen er årsaken til at det i disse tider kan virke som om det i virkeligheten er de mørkes grep som strammer seg. Dette er ikke noe annet enn en bløff som er designet for å gjøre at de som er slitne mister fokus på seieren som stadig kommer nærmere. Vi vet at dere i virkelighetene føler seieren og forstår hvor nær den i sannhet er! Vi har på vår side trappet opp våre daglige rekognoseringsoppdrag og arrangert for «tilfeldige» møter hvor vi oppfordrer de mange menneskene vi møter til å informere andre om hva vi forteller dem. Således vokser vårt nettverk av kontaktpersoner stadig og forbereder grunnen for våre kommende kunngjøringer.

Disse kunngjøringene vil komme etter at de nye regjeringene i verden har anerkjent oss. Vårt kontaktpersonell og tilhørende diplomatkorps forsikrer oss om at den faktiske datoen for dette er ganske så nær å bli virkelighet. Mange av dem som er utvalgt til å være med i overgangsteamene inntil nye styreformer og nasjonale ledelser kommer på plass, forstår hva Himmelen er i ferd med å gjøre. Dette bevissthetsskiftet bringer med seg muligheten til å kaste av seg kjerneløgnene og den omfattende manipulasjonen som de mørke og deres lakeier så lenge har benyttet til sin egen fordel. Denne nye tiden vil bli en tid hvor deres magnifike indre evner vil manifestere og hvor dere vil være rede for å ta inn over dere en hel hærskare av nye virkeligheter. Denne forvandlingsprosessen vil gjøre det mulig for dere å se helt klart hvordan de mørke har arbeidet. Det kritiske elementet er å få bukt med den gjennomført ondsinnete programmeringen dere har vært utsatt for og komme i gang med en kurskorrigering i en mer åndelig retning. Dette vil være begynnelsen for nye sannhheter som i essens vil gjøre dere klare for full bevissthet. Det vil også forberede dere til å ta på dere nye plikter og nye idéer hva gjelder deres rolle som de fremste voktere og ivaretakere for denne aldeles underskjønne verden. De vil også gjøre dere klare for samhandling med Agartha og deres egen cetaceiske nasjon (Hvalenes Nasjon).

Namaste, vi er deres Oppstegne mestere! Vi kommer med noen flere nyheter om hva som skjer i deres verden. De urgamle familiene som lenge har hatt ansvaret for de enorme, hemmelige depositoriene av gull, sølv og edle stener er nå klare til å ta deres velstand til det neste trinnet. Sammen med oss har de arrangert for at de kan bringe deres overflod frem til leverings-stadiet. I samsvar med deres ønsker gjør vi en rekke svært tiltrengte arrangementer, slik at denne velstanden deres kontinuerlig kan rykke enda nærmere dere. Ennvidere velsigner vi dem som i en rekke regjeringer hjelper oss med de nødvendige nye regjeringsmandatene som er nødvendige for at dere faktisk skal kunne ta imot deres velsignelser. Denne operasjonen er en forberedelse til en massiv forandring som vil gjøre det mulig for disse velsignelsene å manifestere. Våre samarbeidspartnere i Inner-Jorden er likeledes i gang med å ferdigstille en prosess som skal gjøre at denne prosessen kan skje så smidig og knirkefritt som overhodet mulig. Alt dette er i overensstemmelse med Himmelens guddommelige plan om å bringe dere tilbake til full bevissthet.

Den mørke kabalen innser hvor nytteløst det er å fortsette sin motstand. Ikke desto mindre skaper frykten i dem et behov for å kjempe imot til det siste mulige øyeblikk. All denne frykten deres vil bli gjort lettere å bære gjennom det som Himmelen nå planlegger. Det er først nødvendig å skape en virkelighet som bare gir dem kun én valgmulighet; en betingelsesløs overgivelse til Lyset. Disse elementene er i ferd med å nå et crescendo som skal skyve disse trassige sjelene fra makten og gjøre en omfordeling av denne planetens enorme rikdommer mulig med fast hånd. Denne måten å gjøre ting på setter dem ikke på fullstendig bar bakke. Faktum er at den tillater dem å bli del av en omfattende gruppe som løfter den velsignete menneskeheten frem mot full bevissthet. I denne tilstanden kan helt nye livsomstendigheter eksistere, som er forløperen til deres reise til Lys-Kamrene og full bevissthet. Denne hellige reisen er for alle å følge. Vi gjør dette i himmelsk nåde og i fullkommen glede!

Det som foregår i deres verden er en hellig forandring med tanke på hvordan et globalt samfunn fungerer. Dere blir eksponert for nye idéer og konsepter som kun er mulig fordi Lyset på så velsignet vis har kommet og skapt begynnelsen på en vei som gjør at dere alle kan bli frie. Det er på tide at dere lar alt skje i den guddommelige nåde Skaperen har gitt oss. Denne dispensasjonen tillater at alle og enhver kan gi slipp på sine karmiske interaksjoner i dette riket fare og puste fritt. All den skyldfølelse, bekymring og feilplasserte frykt skal smelte vekk og bli borte for godt når vi alle på nytt knytter oss til hverandre i En-het. Dette guddommelige øyeblikk vil bli utløst av velstanden og aldeles forbøffende begivenheter som vil skje. Vær rede til å heale og tilgi alle deres medmenneskers overtramp. Dere er alle fysiske Engler som gjennomgår trening. Dere blir alle forberedt til i sannhet å lære om Kjærligheten og til å ta inn i dere til fulle det himmelske Lyset som daglig flommer in i denne virkeligheten. Vit i deres hjerte at alle frustrasjonene i deres liv er i ferd med å løse seg opp og fordunste. En ny gylden vei venter!

I dag fortsatte vi med våre nyheter om hva som foregår omkring dere. Et nytt rike er i ferd med å fødes. Nye måter å gjøre ting på er i ferd med å manifestere. I dette ligger nøkkelen til suksess, velstand for alle og glede for alle! Vær rede til å se dette manifestere og virkelig føle de undere som skjer over alt omkring dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge