Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 10. januar, 2017


Sheldan Nidle - 10. januar, 2017

12 Chicchan, 8 Chen, 13 Caban

Dratzo! De Eldstes plan for å kunne introdusere den globale Revalueringen fortsetter å skride frem. Og samtidig er de mørkes mottiltak også på plass og dette bekrefter helt tydelig at spesielle sikkerhetstiltak er helt nødvendige. På grunn av alt dette som skjer, har vi satt opp en rekke sikkerhetspunkter for å motarbeide og knekke de mørkes grufulle agendaer. Prosessen med å distribuere de første, svært tiltrengte pengene til sine destinasjoner er i full gang. Disse første vellykkete pengeoverføringer viser hvor velformulerte våre planer for å overvinne de mørkes onde strategier virkelig er. Hele dette komplekset av spesielle strategier beviser klart hvor effektive våre samlete forsvarsstrategier i virkeligheten er. Med utgangspunkt i disse suksessene har vi til hensikt å utvikle kontinuerlige strategier som kan beseire de mørkes velutrustete styrker. Av den grunn er vi svært nær en ærlig fortjent seier over dem. Vi har øremerket den gjenværende tiden av denne Gregorianske måneden til å fullføre resten av våre kompliserte planer. Disse vil gjøre det mulig for oss, etter hvert som brikkene faller på plass, å fullføre de massive arrestasjonene av det mørke lederskapet og sette en endelig stopper for deres særdeles ondsinnete mål om å overvinne oss. Det er helt klart at slutten nærmer seg for dem gamle, mørke orden som har hersket i denne overflatevirkeligheten i nesten 13 årtusener!

En prosess med å fjerne alle uønskete elementer i den nåværende amerikanske republikken er i full gang. Denne vil bli tilsidesatt av den sanne, de facto NESARA Republikken. Når dette prosjektet vil være fullført, er ennå uklart. Vi er blitt fortalt at den innkommende administrasjonen vil proklamere denne republikken, men vi føler oss ikke helt overbevist om dette og utarbeider et veikart for å se til at det faktisk skjer. Vi har derfor konsentrert oss om å sikre at arbeidet mot dette målet holder seg på sporet og blir en manifest realitet. Av den grunn følger vi nøye med på alt denne nye administrasjonen gjør, for å sikre at den fortsatt planlegger å kunngjøre den nye republikken. Så snart dette er manifest, ligger det planer klare for gjennomføringen av tilsvarende forandringer globalt, hvilket totalt vil forandre måten dette verdensomspennende geopolitiske systemet opererer på. Inntil da følger vi årvåkent med på alt som skjer for å få en følelse av hva som virkelig er i ferd med å utvikle seg i USA. Vi har til hensikt å gjøre det som er kreves for å forandre måten deres nåværende virkelighet fungerer på.

Hele operasjonen vår er bygget rundt å skape et miljø i dette overflateriket som naturlig vil lede til første kontakt. Dette klimaet vil deretter være rede til å ta imot en hærskare av spesielt trenet personell som vil bringe hver eneste en av dere helt frem til terskelen til full bevissthet. Vi har holdt årvåkent øye med dere alle i mer enn et tiår og forstår hva dere trenger for å nå denne fullkomment rene bevissthetstilstanden. Denne mentoroppgaven er en uhyre kompleks prosess, men vi er fullstendig klar over hvordan vi best kan interagere med dere for å oppnå de nødvendige resultater. Vi forventer at denne mentorprosessen kan ta måneder å gjennomføre. Således forstår vi hvilken form for interaksjon som vil være best for å nå våre grunnleggende mål. Hver eneste en av dere har inni dere et sett med «overvåkningsinstrumenter» (monitorer) som også hjelper til med å forberede dere til det neste steget i deres evolusjon. Det dere trenger for er et dertil egnet sett av «mentale skyv» og øvelser som setter dere i stand til bevege dere opp på stadig høyere bevissthetsnivåer. Således følger vi simpelthen de direktivene vi får fra Himmelen. Denne prosessen skal utstyr dere med alt dere trenger for deres tre dager i deres eget Krystall-Lys Kammer.

Som dere forstår, dreier denne prosessen seg om gi dere drivkraft til å gå gjennom enda en serie med steg videre fra der dere nå befinner dere. Dere befinner dere på terskelen til å motta global velstand for alle og de innledende operasjonene vil gi dere et nytt, fantastisk bank- og finanssystem, så vel som gullbaserte nasjonale pengeenheter. Tidligere har de mørke sjelene gjort denne oppgaven svart vanskelig for oss. Ikke desto mindre har vi greid å bryte gjennom deres fysiske og juridiske barrierer. Forsinkelsene som skjer i disse dager er ikke noe mer enn en dyp varsomhet som sikrer at hvert nødvendig steg blir fullført med suksess. Denne ekstra langsomheten i prosessen er nå i ferd med å nå et punkt hvor en mindre grad av forsiktighet i hvert trinn blir nødvendig. Av den grunn har vi bedt vårt kontaktpersonell å oppfordre de som har det overordnete ansvaret om å sette fart i distribusjonen av pengemidlene. Denne langsomme og nitide prosessen med å finansiere de ulike valutaer er en prosess som vi til å begynne med anså som en begivenhet som raskt kunne gjennomføres. Det er vår absolutte hensikt å sørge for at disse globale utbetalingene blir fullført slik at de nødvendige nye regjeringer og styresett virkelig kan manifestere.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! På denne dag kommer vi fulle av glede på grunn av det som fortsetter å skje i deres verden. Den globale velstand for alle, som dere så lenge har blitt lovet, kryper stadig nærmere. Alle de som er involvert i disse velsignete begivenhetene forteller oss lykkelig at, til tross for den tilsynelatende tregheten, så er datoene for de planlagte utleveringene snart fastlagt. Agarthanerne rapporterer at alt er klart for det som for øyeblikket blir forventet av dem. Vi vil fremsette en del forslag om hvordan denne spesielle prosessen kan gå raskere. Målet for Himmelens strategi er å isolere USA Inc. og således hindre at de kan fortsette stort lenger. Vi har instruert våre ulike Hellige Hemmelige Samfunn om å be alle sine medlemmer om å fortsette å vie sin innsats til fremveksten av NESARA Republikken og jublende ettergivelse av all gjeld som ledsager den. Menneskeheten skal frigjøres fra sine falske allianser og fryde seg over å ha fått tilbake sin frihet og uavhengighet og at det er slutt på all manipulasjon. Vi ønsker å velsigne det hele og se at Lyset i sannhet har vendt tilbake til Jorden.

Det som i realiteten foregår er en tautrekking mellom dem som fryktløst ønsker å fullføre dette guddommelige prosjektet og dem som ønsker å oppfylle denne guddommelige plikt først når det nødvendige sikkerhetsnivå er oppnådd og gir tilstrekkelig trygghet. Det er nødvendig at disse milepælene blir gjennomført i et tempo som gjør at ting skrider frem i samsvar med det tidsskjema som Himmelen har fastsatt. Blant våre allierte har vi en gruppe fulldedikerte vesener som er i stand til å sørge for den totale sikkerheten for denne særdeles komplekse operasjonen. Vi forstår nøyaktig hvordan alt dette kan manifesteres. Himmelen forteller oss at den mørke kabalen må isoleres totalt fra oss. Derfor er det umiddelbart nødvendig med en rask serie av arrestasjoner globalt. I tillegg er nye og pålitelige nasjonale regjeringer helt essensielt. En rask implementering av NESARA Republikken er også helt avgjørende. Vi ber om en hellig felles innsats, som gjør alt dette til virkelighet og manifestert så alle kan se.

Denne overflatevirkeligheten vil bli forandret, mine velsignete Sjeler! Vi har forpliktet oss til å implementere en tid som gir dere frihet, uavhengighet og velstand for alle. Slik vi ser det, er det nødvendig at ting gjennomføres på mye mere drastisk vis. Det er nødvendig at de som vet hva som i virkeligheten foregår får tildelt kjempeplakater som viser at tiden for «mer av det samme gamle» for alltid er over. Ta den tid som trengs til å forklare og bevise at en monumental F-O-R-A-N-D-R-I-N-G er i ferd med å skje i hele verden. Nøkkelkunngjøringer om denne overgangen må bli offentlig proklamert. Vi Mestere har sett hvordan et slik «Offentlig Teater» faktisk kan blåse liv i et eller så blasert landskap. Det kan også omgjøre denne prosessens tvungne, nærmest hjernedøde natur til en transformerende omskiftning som er både ærefryktinngytende og i sannhet vidunderlig. Derfor ber vi om at denne prosessen blir langt mer fargerik, levende og langt mer engasjerende for folk. Dette er alt som skal til for å gjøre slutt på den livløse og tyranniske undertrykkelsen som den gamle måten har representert. Adonai! Adonai!

I dag fortsatte vi våre rapporter om hva som foregår rundt om på denne kloden. Vi takker dere alle for at dere gjør det mulig å bringe inn en ny virkelighet. Disse storslagne endringene i deres verden begynner først nå rulle seg ut. Vi oppfordrer dere alle til å være med å manifestere dette nye riket i all sin vidunderlige stråleglans! Vit Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge