Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - July 9, 2013

Sheldan Nidle - July 9, 2013

6 Ahau, 8 Kumku, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer tilbake med mere nyheter til dere. Virkeligheten deres er i ferd med å forvandles. Den mørke kabalen er i panikk og leter etter stadig mer desperate måter for å løse sine stadig vanskeligere dilemmaer. Som vi mange ganger har påpekt, så finnes det ingen måte de kan greie å komme seg ut av sin stadig verre situasjon ved hjelp av deres gamle lurerier og metoder. Lysets uimotståelige kraft er i ferd med å ta tilbake dette riket og levere det trygt tilbake til Hennes vennlige ledelse. Disse direktiver har allerede ledet til et antall beslutninger som tillater Lysets ulike styrker og forberede et nytt finansielt system, nytt styresett og nye statsledelser for Jordens overflatebefolkning. Gaia er svært tilfreds med det som er oppnådd. Deres Oppstegne Mestere har omfattende støtte fra en gruppe mennesker som er dedikert til å skyve de mørke fra makten og instituere en ny epoke for alle. Det neste trinnet involverer en serie med kunngjøringer som tillater at de nye gull-baserte valutaer kan gjøre slutt på fiat-pengenes* tidsalder og få en slutt på de finansinstrumenter som er designet for å hjelpe noen få å samle seg ufattelige rikdommer på bekostning av de mange. Dette er imidlertid bare én av mange reformer som er innbakt i det nye finanssystemet.

Kjernepunktet i det nye finanssystemet, og hovedgrunnen til at det er utviklet, er å sørge for universell velstand for alle og å brekke ryggen på de private bank-kartellene. Dette gamle systemet vil det nå bli slutt på og det vil bli omformet til et nytt system som skaper rikdom for alle. Dette nye systemet vil raskt bringe dere langt videre fra deres nåværende teorier om det fysiske universet og deres begrensende filosofier fra fortiden, og således aktivt demonstrere Universets lov om overflod ved at alle på planeten får alt det de trenger og mer til. Ved å gjøre det på denne måten vil det skape en fullstendig ny virkelighet, som ikke har behov for penger som sådan. Det vil raskt utvikle seg til et pengeløst samfunn basert på teknologier som gjør industriproduksjon og jordbruket foreldet, og på det viset totalt forvandle hele deres måte å definere dere selv på. Når dere legger bak dere deres nåværende levemåte hvor dere jobber for å overleve, så vil ikke lenger jobb-beskrivelsen eller inntektsnivået definere dere. Og da kan den dere i sannhet er dypt inni dere, sammen med alle deres skjulte iboende talenter som ennå ikke er tatt i bruk, komme frem og skape et samfunn hvor hvert eneste menneske er et hellig Vesen, elsket og æret ved simpelthen å være den de i sannhet er.

De sosiale maskene som dere har måttet bære og de dilemmaer som for øyeblikket tynger dere, skal også løse seg opp og så snart dette skjer vil deres sanne og vidunderlige Selv komme frem. Dette nye skjønne Vesen og den hellige verden dere lever i vil absorbere hele deres oppmerksomhet og føre til full forståelse av universell En-het. Dere bærer alle Livet i dere, sammen med evnen til å ha tilgang til alle de undere det hver dag presenterer dere med. Dette er den sanne ”valuta”. Når dere samhandler med hverandre i dette nye lyset, vil dere oppleve Livet på en helt ny måte, dere vil lære hvordan dere opprettholder det og om den forbløffende åndelige energien som flommer inn i alt det dere er og alt dere gjør. Og da er dere full fart på vei mot full bevissthet! Alle galaktiske samfunn anerkjenner og bygger på fire hellige lover, som himmelen har gitt de fysiske Engler. Disse aspektene av deres liv i samfunnet vil bli nøye gjennomgått hver dag av hvert eneste individ og deres veiledere. Himmelen og fysikaliteten flyter sammen og frembringer en virkelighet som til fulle “ser” og verdsetter hvert eneste menneskes evner og tilknytning til Ånden. Ut av denne sammensmeltingen oppstår en organisk metode for å organisere seg på som vi kaller “fluid gruppedynamikk”. Innkorporert i denne ligger de prinsipper som former kjernestrukturen i våre galaktiske samfunn.

En del av vårt oppdrag er å lære dere dette på en praktisk og nyttig måte. Første steg for dere er å gjenoppdage deres naturlige følelselse av dere selv, hvem dere er. Dette gikk tapt da dere ble oppslukt av de fremmede strukturene som kjennetegner deres nåværende mørke samfunn som får dere til å føle dere alene og at dere har mistet veien helt og holdent. Denne totalt fremmedgjorte levemåten skal snus og reverseres ved hjelp av en mengde varsomme diskusjoner som reintrodusere dere til hvem dere ble skapt til å være. De fleste av dere har strevd og gjort alt mulig for å overleve, valgt arbeid som ikke uttrykker deres sanne Jeg, og det er deres individuelle mentorers oppgave å kjærlighetsfullt veilede dere slik at dere finner deres sanne indre Selv. Og det er her deres Oppstegne Mestere virkelig kommer til sin rett ved å lære dere metoder for å se inn i dere selv og kaste av dere den negative selv-vurdering som de mørke herskerne har innpodet i dere for å holde dere under kontroll. Vår oppgave er å sørge for at dere får friheten tilbake slik at dere kan oppdage dette deres Indre Selv, hvilket er en avgjørende viktig forutsetning for at dere skal kunne vende tilbake til deres opprinnelige hensikt: å være Vesener med full bevissthet. Denne guddommelige tilstand bringer med seg omfattende innsikt om Himmelen og historien til de himmelske slekter og vil påny gjøre dere kjent med årsakene til at dere valgte den spesielle gruppen dere ble født inn i.

Namaste! Vi velsigner dere, kjære Sjeler! Vi er deres Oppstegne Mestere! Et vidunderlig slør av Lys omgir nå deres elskede verden. Lyset senker seg og bringer med seg velsignelser av den reneste Kjærlighet fra AEONs Hjerte. De begivenhetene som det så lenge har vært talt om, vil bli gjort til virkelighet og dette hellige land vil være vitne til at en “ny måte” manifesterer seg på det. I fellesskap velsigner vi denne vidunderlige begivenhet og gjør oss klare for å presentere oss for dere. I den korte tiden som gjenstår vil mange vidunderlige ting hende. Denne julimåneden er det tidspunkt hvor friheten i både Amerika og Frankrike var fastsatt, og således vil denne måneden nå bevitne en ny fødsel for friheten. Våre hellige forbundsfeller er midt oppi en prosess som på juridisk vis skal få slutt på den private korporasjonen som har styrt deres verden i århundrer. Dens fall begynte allerede da dens ufattelige grådighet gikk over alle grenser, til og med over grensen til at den kunne opprettholde seg selv! Dens kollaps ble et spørsmål om tid, koplet med dens arrogante forakt for den nye virkeligheten som vil gi frihet og velstand til alle!

Himmelens velsignelser er en konstant, guddommelig gave, som fyller dette riket med Kjærlighet, Lys og voksende bevissthet. Lyset har gitt oss oppgaven med å stå frem og lære dere å styrke deres Ånd og ekspandere deres kunnskap om Himmelen og deres opprinnelse langt, langt tilbake. Denne historien begynner uendelig langt tilbake i Vega’s solsystem og involverer raser av vannlevende mennesker og den vidunderlige gave som ble sendt dem fra de Galaktiske Hierarkier. Denne velsignete gave var full bevissthet og løftet våre forfedre inn i Lyset og dets hellige sak. Og så begynte utvandringen som langt om lenge brakte oss hit, for omtrent 900.000 år siden. Vi kom med alle gode ønsker fra Jordens Hierarki og begynte vår reise som tok oss bort fra – og nå tilbake til – full bevissthet. Dette er den vesentlige kjernen i den sanne saga som vi har til hensikt å forklare fullt ut for dere, sammen med dens mange åndelige aspekter og sammenhenger.

Det er så mye som må belyses innenfor denne historiens rammer. Det viktigste er hvorfor vi gikk tilbake, midlertidig, til begrenset bevissthet, samt hvorfor og hvordan dere nå skal vende tilbake, enkelt og raskt, til full bevissthet påny. Den vidunderlige tilstand som full bevissthet er, tok oss mange liv og mye krevende disiplin og praksis for å oppnå forgangne tider. Dette gav oss imidlertid førstehånds kunnskap som nå utgjør kjernen i våre belæringer for dere. Den overgangsperioden som ligger foran dere er nødvendig for å løse opp den mørke vasen som deres persepsjoner blitt under de mørkes regime, og for å bringe inn Himmelens klare Lys. Våre smertefulle erfaringer med det mørke kan gjøre det vanskelig for noen av oss å gi slipp slik at den ”nye måten” kan synke inn og sive inn i våre myriader av tankestrukturer. Husk på at denne forvandlingen av deres rike forbereder dere til deres tilbakevenden til full bevissthet, og at vår oppgave er å veilede dere gjennom dette for deretter å ha overoppsynet med hva det enn måtte være Himmelen gir oss bud om! Hosanna til vår alles Skaper!

I dag fortsatte vi med våre budskap om de transformasjoner som nå foregår overalt i denne virkeligheten. Tiden kommer for oss for å besynge og feire deres frigjøring! Dødens og fattigdommens rike skal skiftes ut med et rike av Kjærlighet, Lys og Velstand. En epoke fylt av frihet, personlig uavhengighet og udødelighet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!) Oversetter: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge