Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 16 juni, 2015

Sheldan Nidle - 16 juni, 2015

11 Manik, 5 Kayab, 11 Ik

Dratzo! Rundt om i verden finner det sted en forvandling som aldri har sett sitt sidestykke. Anunnakienes lakeier er i ferd med å bli skjøvet ned fra makten både i verdens regjeringer og dens bank- og finanssystem. I forkant av denne forbløffende prosessen skjer det en rekke massearrestasjoner og en rekke nøkkelfigurer i det globale banksystemet sier helt plutselig opp sine stillinger. Dette blir gjort for å rette alt opp igjen etter en prosess som i løpet av de siste to tiårene har bragt verdens bank- og finanssystemer inn i totalt, ødeleggende kaos. De individene som har tjent ufattelige summer på sine mange motbydelige ulovligheter, vil om kort tid måtte betale dyrt for sine forsøk på å tvinge hele verden inn i sitt globale maktgrep, som begynte for alvor da deres tidligere herrer, Anunnakiene, plutselig forlot Jorden. Disse tidligere mørke herskerne hadde besluttet å gå over til Lyset en masse og bli en positiv del av den nye alliansen som ble dannet ved Anchara Alliansens kunngjøring om å være med å skape en ny galaktisk fred. Dette gjorde det omsider mulig for Lyset å danne en koalisjon og gjennomføre Erkeengelen Michaels urgamle profetier.

Denne himmelske alliansen blir assistert her på Gaia av vår enorme flåtes styrker, som er bemannet av en gruppe Vesener som har viet seg fullt ut til å gjøre det mulig å frembringe et rike som kan befri overflatemenneskeheten. Denne gruppen fikk til å begynne med et enormt tilbakeslag da den amerikanske kabalen slo til helt plutselig i deres gregorianske år 2001. DEW eksplosjoner* og en altoppslukende brann ødela de to tårnene på nedre Manhattan. Dette umåtelig dristig gjennomførte hendelsen førte til et midlertidig tilbakeslag for dem som var klare til å formelt å proklamere NESARA. Ikke desto mindre har krigene og de mørke strategiske planene om å ta over kontrollen over verdens pengesystem slått feil og Lysets koalisjon begynte å komme sammen og organisere en fremgangsmåte slik at man kunne få brakt en ende på den verdensomspennende makten den amerikanske kabalen hadde tilrevet seg på så illegalt vis. Vi står for øyeblikket på terskelen til en “stille revolusjon” som vil muliggjøre gjøre en rejusteringen av verdien på alle verdens valutaer, som skulle vært gjort for lenge siden. Disse nye bank- og finanssystemene vil drive ut den mørke kabalen og således raskt bringe denne kloden til en ende på gjeldsslaveriet og skape verdensomspennende velstand for alle.

Dette settet av juridiske prosedyrer har brakt Gaias samfunn frem til terskelen for et nytt verdensomspennende direktiv. En rekke mindre regjeringer og det internasjonale juridiske systemet er raskt i ferd med å isolere den de facto amerikanske regjeringen. Dette vil bringe en ende på fiat-dollarens langvarige hegemoni og vil frembringe US Federal Reserve systemets kollaps og at USA vender tilbake til en ikke-imperialistisk utenrikspolitikk. Disse nye omstendighetene vil rydde veien for global fred og harmoni. Dette vil bli gjort til virkelighet gjennom en global pengestrøm til utallige humanitære prosjekter. Disse prosjektene vil i tillegg gjøre at verden kan introduseres for en rekke innovasjoner som på vellykket vis vil fremskaffe de innretningene som trengs for å løse de globale behov for vann, kraft, infrastruktur og nye alternative medisinske behandlingsmåter. Disse prosjektene vil likeså sørge for de virkemidlene som trengs for å få slutt på all fattigdom og bringe dette riket en vidunderlig velstand og fremgang. Det er denne globale harmoni som vil danne bakteppet for vår formelle ankomst. Og da er tiden kommet for at dere vil få møte deres mange mentorer.

Vår ankomst vil sammenfalle med de mange budskapene som vil bli gitt dere av de Oppstegne Mesterne deres. I tillegg vil dere få lære om de mange Agarthanerne som nå lever blant dere. De vil la dere få vite hvem de er og gi dere en serie med budskaper som har til hensikt å fortelle dere om Inner-Jordens undere. Etter disse utrolige begivenhetene, som vil endre deres verden for alltid, vil dere ha en mye bedre forståelse av deres sanne opprinnelse og historie, som i virkeligheten strekker seg helt tilbake til at menneskene etablerte seg i Lemuria for 900.000 år siden. Alle disse fakta vil legge grunnlaget for det dere skal lære av mentorene deres. Det er vårt ønske at dere skal få oppdage mer om hva Atlantidene gjorde og hvordan dette vil bli rettet opp igjen av Agarthanerne og oss. Således har dere mye å lære og absorbere. Videre vil dere bevege dere vekk fra bruken av penger og i retning av et samfunn basert på overflod og det indre sett av ansvar og oppgaver dere har. Disse erkjennelsene er ment å bringe dere tilbake til full bevissthet og en fullstendig gjenforening med familiene deres fra åndeverdenen og fra verdensrommet. Og dette vil i tillegg sette dere tilbake på veien mot å oppfylle deres i sannhet vidunderlige skjebne!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! For øyeblikket er Jorden i ferd med å gjennomgå en velsignet forvandling! De som så lenge har spredt sin unike form for mørke nærmer seg nå "slutten på leken". For lenge, lenge siden gav Himmelen bud om at denne langvarige Sjelens natt skulle ta slutt når dere begynte å komme under innflytelse (av energiene) i det gregorianske 21. århundre. På dette tidspunkt, akkurat som lovet, har Himmelen iverksatt sine strategier, som om svært kort tid vil frembringe en ny verden fylt av fred og velstand. Vi Oppstegne Mestere kan nå se ulike utvetydige tegn på dette, på himmelen og i vannet. Disse hellige tegn viser veien til denne nye verden. Vi takker i ærbødighet Himmelen for det den har gjort, som til fulle vil gjenopprette den relasjon Himmelen har gitt oss med å passe på dere og veilede dere med stor omhu på veien mot full bevissthet. Den neste rekken av oppgaver vi har fått ansvar for er å gi dere en storslagen serie med globale belæringer. Disse belæringene er en del av det som skal gjøre at dere blir klar over hvem dere virkelig er.

Etterhvert som bevisstheten deres øker vil dere naturligvis bli mye mere bevisste på deres forhold til det åndelige. Det er denne forbindelsen som gir dere livets kraft, akkurat som den gjør for oss. Betrakt disse økende velsignelsene som et tegn på at de enorme lidelser dere har måttet gjennomgå nå er i ferd med å bli forvandlet. Disse fysiske, og til tider livstruende realitetene, er noe vi nå kan begynne å lindre og eliminere. Således kan vi Oppstegne Mestere bruke våre evner til å bringe dere nådefulle energier for å forvandle dette dype, mørke riket. Himmelen utruster oss med visse åndelige elementer for å sikre suksess for dem som har valgt å stå på Lysets side. Den mørke kabalens dager er talte. En ny verden er i ferd med å fødes. De som vet hva de skal se etter kan se at de som søker å finne veien bort fra dette mørket er i ferd med å vinne og de som så lenge har hersket i dette riket mister stadig mer av sin makt. Se innover og føl at dette virkelig er sant!

Dette er i sannhet interessante tider. Denne verden har utviklet seg på en slik måte at ekstreme nivåer av verdensomspennende undertrykkelse og slaveri nå langsomt er i ferd med å forsvinne. Følgelig kan vi se at våre velsignelser, og de som hver og en av dere gir, stadig raskere og enda tydeligere får effekt. De som har motarbeidet disse forandringene kan nå omsider tydelig se hvordan deres makt raskt svinner. Tiden nærmer seg for at deres åndelige kraft kan manifestere og at vi åpent kan bruke våre energier for å hjelpe våre allierte i sin innsats. Himmelens øker til og med hyppigheten for at Engler dukker opp på Jordplanet. Vi har stadig oftere fått rapporter om at disse Englene bidrar med hjelp i det vi har oppnådd. At Ånden bidrar stadig mer er enda et utvetydig tegn på hvordan Lyset er i ferd med å forvandle dette riket til det bedre. Øyeblikket er nå over oss for Lysets seier på Jordplanet, slik det så lenge har vært profetert om.

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskaper. Vær rede og klare til å informere deres naboer om de store begivenheter etter hvert som de finner sted. Budskapene våre gir dere innsikt i hva som skjer omkring dere. Bruk denne innsikten til å informere andre og vit at tiden for velstand og fremgang er veldig, veldig nær! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge