Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 9. mai, 2017


Sheldan Nidle - 9. mai, 2017

1 kan, 7 Moan, 13 Caban

Dratzo! Det viktigste av alt er at nøkkel-forflytningene av midler fortsetter å skride frem. De mørke kan ikke lenger fortsette å forsinke klargjøringen av hver utleverings-pakke. Den eneste måten de nå kan forstyrre prosessen er i hvordan hver utlevering blir sammensatt og nøye sjekket. Dette betyr at mekanismer for å oppdage ethvert mulig forsøk på å forsinke, er bygget inn i systemet og det er bare spørsmål om et par dager før problemet er løst. Derfor er prosessen, selv om den er omstendelig, helt klart en suksess. Vi forventer at denne prosedyren fortsetter og er i stand til å overføre midler, på en omhyggelig å sikker måte, fra ett utleveringspunkt til den neste, uten flere lange forsinkelser.

Etter hvert som dette fortsetter, er man helt overbevist om at dette sikrede systemet med letthet kan akselereres. Dette avgjøres av graden av eksaminasjon av hver forsendelse. Dette er årsaken til at de ulike bankene i dette systemet er redusert til å utføre kun disse tjenestene og er del av en meget gjennomarbeidet gruppe av de bankene som er tildelt denne spesielle oppgaven. Således er det svært usannsynlig at noen av de forsinkelsene man tidligere opplevde, er mulig nå. Summa summarum forventer vi at denne prosessen om kort tid vil begynne utleveringene til dere. Dette nåværende systemet er sannelig både tidsriktig og effektivt.

Den sterke troen på at utleveringen av velstandspakkene vil skje, skyldes først og fremst det faktum at disse pakkene nå er nær godkjenning av det siste trinn av utlevering til sine fastsatte destinasjoner. Mange forbløffende ting er nær ved å skje!

Denne fremdriftsbevegelsen er raskt i ferd med å bli ustoppelig. De som har ansvaret for utformingen av nye styresett og regjeringer føler hvor nært forstående alt dette i realiteten er. USA, Inc. innser at straks disse nye, gullbaserte pengene virkelig er frigitt, så er deres fall uunngåelig. Når Federal Reserve møter sitt endelikt, vil dette klart signalisere at NESARA og dens republikk formelt kan proklameres. Dette vil bli en storslagen tid for alle det angår. Fullføringen av denne prosessen vil gi urokkelig styrke til det nye bank og finanssystemet og dens organisering som sørger for global etterlevelse. Da kan man si med sikkerhet at en ny og vidunderlig dag har begynt.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne aldeles fantastiske tiden er en tid hvor den mørke kabalen vil bli beseiret totalt. Derfor nærmer tiden seg raskt for at vi kan utføre våre velsignete tjenester for dere. Det er nødvendig at dere lærer om deres opprinnelse utenfor planeten og hvorfor dere så plutselig ble kastet ned i all slags frykt og begrenset bevissthet. Vi vet at dere krever svar på dette og mange andre spørsmål. Det er vår guddommelige plikt å opplyse dere etter at de mørke virkelig er beseiret en gang for alle. Når den tiden kommer, vil vi manifestere og svare på alle deres påtrengende spørsmål.

Alt det som foregår for øyeblikket har til hensikt å sørge for at dere på velsignet vis får bevitne utrullingen av Revalueringen. Dette vil ledsages av den formelle utleveringen av velstandsfondene. Disse tingene, til sammen, muliggjør fremveksten av NESARA Republikken og gjør da at tiden er kommet for total isolasjon av de erkekjeltringene dere har kalt den mørke kabalen. Dette vil bli en guddommelig tid hvor dere kan nyte at det er slutt på gjeldsslaveriet og alt det dette innebærer. Velsignelser til hver og en av dere.

Deres aldeles vidunderlige visjoner vil, som dere forstår, bringe dere et nytt rike fylt av frihet, ukrenkelige rettigheter, nye styresett og regjeringer. Dette vil også være en tid hvor dere vil få møte oss og lære om den vidunderlige skjebne Himmelen har gitt dere. Vi velsigner himmelens dekreter og ber simpelthen at dere tar alt dette inn over dere og gir slipp på all den lidelse som har vært deres lodd. Forestill dere isteden alle de enorme gavene som Himmelen på så velsignet vis gir dere. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag er tiden for å gjøre dere klare for den mest velkomne æra i deres lange historie. Dette vil være når dere mottar de aldeles vidunderlige gavene fra Himmelen. Gaia, på samme måte som dere selv, forbereder også sin storslagne feiring. Og så vil dere få møte både deres åndelige familie og familien fra stjernene. Himmelens uendelige og utømmelige forråd er deres! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge