Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - April 9, 2013

April 9, 2013

6 Muluk, 17 Mac, 9 Eb
Dratzo! Her kommer vi igjen med mer å fortelle. Virkeligheten deres er ekstremt nær sitt store bevissthetsskifte. De hemmelige hellige forbundene i deres verden har inngått nye allianser, som vil tjene dem vel straks deres nye statsledelser og styresett er blitt til virkelighet. Vi har fått forsikringer fra mangfoldige regjeringsorganisasjoner at så snart Himmelen gir grønt lys, kan den nye virkeligheten begynne, uten ytterligere forsinkelser. Vi fortsetter å overvåke den mørke kabalen, ettersom det er tydelig at den gruppen fortsatt er fast bestemt på å holde frem på sin trassige og destruktive strategi for å starte en omfattende militær konflikt. Dette vil de ikke få lov til. Vi fortsetter også å føye navn til listen over de som skal anholdes og følger nøye med på hvem som er den styrende hånd bakom alt det pågående nonsens med å fortsatt belaste denne kloden med bevisst iverksatte, meningsløse konfrontasjoner. Denne måten å operere på i verden vil snart høre fortiden til og veien til deres Oppstigning vil da ikke lenger bli forstyrret eller ledet på vidvanke, slik som den har blitt i de senere år. Deres nye epoke er uunngåelig og vår formelle ankomst vil bli kunngjort om ikke lenge. Av denne grunn har vi satt opp en plan for hurtig aksjon med tanke på vår ankomst, slik at vi kan være klare på et øyeblikks varsel.

Det er ikke bare eliminasjonen av de mørkes livsødeleggende agendaer som vil prege denne nye epoken, for dere vil bli presentert med et overflødighetshorn av ny informasjon og sannhet. De som har arbeidet så hardt for å etablere denne verdensomspennede smidige overgangen til den nye epoken, har allerede frigjort dere fra US Federal Reserve Bank. Denne illegale ”banken” er nå konkurs, men det ser ut som om den fortsetter sin virksomhet bare fordi de som nå har ansvaret for den ikke enda ønsker å ”slippe katta ut av sekken” og risikere å sette vanlige folk i sjokk over realiteten i situasjonen. De har til hensikt er å opprettholde denne illusjonen av “stabilitet” bare lenge nok til at de formelle forandringene kan skje. Og derfor holder vi øye med dette narrespillet, vel vitende om at et fullstendig nytt finans- og pengesystem er på plass og bare venter på det magiske øyeblikk når Himmelen gir oss det offisielle startsignalet. Inntil da holder vi oss ventemodus. Alt vi kan si for øyeblikket er at vi er i ventemodus inntil Himmelen formelt proklamerer at denne tidsepoken av åndelig mørke er over.

Ikke desto mindre er denne nye åndelige tidsalderen allerede over oss og det betyr at de mørke i virkeligheten vet at de ikke lenger kan ”regne på 17de mai toget!” De som utgjør den siste mørke kabalen vet i virkeligheten at deres tid i bunn og grunner over. Denne lille ”ekstra perioden”, gir dem et lite pusterom mellom den utgående tidsalder og den innkommende. Men samtidig er det ikke noe pause i fremskrittene med hensyn til å bringe dere tilbake til full bevissthet: deres beskyttende Engler og andre åndelige Vesener holder på å etablere energifelter og mønstre, som vil bringe dere tilbake til deres naturlige tilstand av Væren, slik som Skaperens plan har bestemt. Denne planen innebærer også at hele overflateriket vil bli rehabilitert, og dette vil følge kort etter at deres DNA endelig har blitt full rehabilitert, noe som vil utføres i Agartha; dere og Gaia beveger dere oppover sammen. I tillegg vil alt dyr og planteliv bli tatt trygt vare på av sine respektive Deviske riker, som til daglig sørger for at de har det de trenger. Disse rikene vil forflytte dem de har ansvar for til spesielle holografiske omgivelser for å unngå at de må gjennomlide de omfattende omkalfatringer som er en uunngåelig følge av overflaterikets rekonfigurering og overgang til sin 5D tilstand. Denne dimensjonelle gjenforening ender det dysfunksjonelle skillet mellom overflateverdenen og Innerjorden.

Det som vil vokse frem er en ny Gaia hvor hennes riker er gjenforent, ikke så ulikt slik det var for 13000 år siden. På denne måten vil hun være i stand til å gjenopprette, ikke bare sin egen gjenforente Ånd, men på samme måte for hele sitt multidimensjonelle solsystem. Hennes rehabilitering vil gjøre det mulig for hennes solsystem å vende tilbake til den tilstand av EN-het som eksisterte før det ble sønderrevet av de mørkes forræderi for omtrent 13000 år siden. Den tilstanden av dimensjonell atskillelse som fulgte, vil nå bli helet når den formelle kunngjøringen om eksistensen av deres stjernefamilier skjer, for disse har som mål å sette dette riket trygt på veien gjennom den siste etappen av reisen deres tilbake til full bevissthet. Denne utviklingen er planlagt å finne sted når de mørkes lange hegemoni omsider kommer til sin høytidelige ende. Agarthanerne har allerede lenge ventet på denne tiden som profetiene har omtalt og vi kommer også nå for å forklare meningen med alt dette i detalj; så snart den tid kommer som Himmelen har fastsatt. Det som da vil følge vil på dramatisk vis synliggjøre hva denne vidunderlige nye utviklingen vil innebære for menneskeheten. Det vil bli en tid hvor mye vil bli presentert for dere, inkludert avsløringen av hva som ligger og venter på dere.

Ta imot våre velsignelser! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer til dere med et budskap fylt av glede og håp! Overalt i dette overflateriket er det feiringer i gang blant de Deviske og Angeliske Vesener som har ansvaret for Gaia’s elementær- og dyreriker når det gjelder overgangen til de høyere dimensjoner. Nye arter er i gang med planleggingen for å bosette seg om kort tid i dette multifasetterte, fullt bevisste miljø på Gaia’s overflate, så snart det er restituert til sin opprinnelige jomfruelige tilstand. Og naturligvis gjelder det samme for ulike planteriker, som vil speile de strålende økologiske systemene i Innerjorden. Gaia’s nylig revitaliserte miljøer vil begynne en serie med endringer for å gjøre alt klart for en Lysere, klarere, mer krystallinsk diversitet av liv, som det sømmer seg for denne aldeles unike og praktfulle kloden. Hus skal vende tilbake til en måte å være på som hun hadde før overflaten hennes ble redusert til sin nåværende, helt ville 3D tilstand. Effekten av hennes transformasjon vil strømme ut gjennom solsystemet og utløse tilsvarende økologisk rehabilitering der: ved å bringe floraen og faunaen tilbake til Mars og Venus, så vel som å stimulere den komplette gjenoppbygging av vannplaneten Pax.

Våre hellige oppgaver inkluderer å sørge for at dere får den nødvendige åndelige undervisning om deres høyst uvanlige, levende verden dere kaller hjemme, og hvordan dere skal bli hennes høyeste voktere. Cetaceene (hvalslektene) vil utvide sin åndelige innflytelse som Gaia’s fremste akvatiske voktere, og sammen vil dere danne et team, hvis oppgave er å sikre at hver eneste av Gaia’s livsmiljøer oppnår sitt høyeste potensial. Gaia vil bli til en enhet igjen med hele sitt ytre og indre selv og tjene som et forbilde for livet slik det eksisterer overalt i solsystemet, som om så kort tid vil bli gjenopprettet. Deres nye stjernenasjon vil ta ansvaret for de økologiske miljøene som opprinnelig ble planlagt for de ulike datter-verdenene som er en del av henne. Vi kommer for å lære dere hvem dere skal bli og hjelpe dere å fylle dere med en enorm kjærlighet og respekt for de åndelige essenser som bor dypt inni dere og som etter hvert vil bli manifestert over alt i denne nye stjernenasjonen.

Oppdraget vårt krever at vi blir formelle veiledere for deres fremtidige aktiviteter. Denne blendende vakre samlingen av verdener skal bli deres fremtidige hjem. Vi mottar instruksjoner fra Himmelen med hensyn til hvordan vi skal gå frem for å utfolde den guddommelige plan for Solen og hennes forvandlete døtre. Dette inspirerende oppdraget vil være en velsignelse for alle! De instruksjoner og opptrening dere vil få, vil forberede dere til det som kreves av alle fullt bevisste Lysvesener. Dere vil igjen komme sammen med og bli en del av et mektig utvalg av Spirituelle Hierarkier og Livsstrømmer som, i Himmelens navn, skal forvandle denne sektoren av fysikaliteten. Dette reder grunnen for de begivenheter som skal sikre permanent fred i galaksen og danner bakteppet for at hele galakser kan forenes i Skaperens hellige Lys. Disse nye unionene vil danne fundamentet for å spre Lyset gjennom hele den fysiske eksistens!

I dag fokuserte vi på hva som er planlagt for solsystemet deres og hele fysialiteten. De pågående forandringer er et preludium til en storslagen epoke i Lyset, spesielt for hele moder Jords overflate-menneskehet som har lidd så lenge. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge