Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 8 april, 2014

Sheldan Nidle - 8 april, 2014

6 Ben, 16 Mac, 10 Caban

Dratzo! Hele verden formelig dirrer av aktivitet! En rekke hendelser har skjedd som skremmer lederne av den mørke kabalen. Disse begivenhetene er nå i ferd med å tvinge disse arrogante menneskene til å gi seg og tillate at et nytt globalt pengesystem kan bli etablert. Parallelt med denne utviklingen er også etableringen av et nytt internasjonalt finanssystem. Denne rekken med hendelser som er knyttet til hverandre, skaper sjokkbølger som truer selve eksistensen til mange korrupte og omnipotente regjeringer. En stadig større kile presser seg nå frem, som om kort tid vil sørge for at de vil la nye nasjonale ledelser komme på banen. Dette fenomenet som nå er i ferd med å manifestere vil muliggjøre en gjennomgripende avsløring om vår eksistens. De mørke kan tydelig se at deres mange tusen års herskervelde nå raskt nærmer seg slutten. Det skal erstattes av et samfunnssystem basert på moralitet, deres selvstendighet og frihet, samt en stadig økende velstand. I dette nye riket vil dere lære om mange ting som har vært holdt skjult for dere; blant dem er deres ekstraterrestrielle opprinnelse og de falne kontinentene Mu og Atlantis som eksisterte i tidligere tider.

Disse nye fakta vil være som en sjokkbehandling for at dere skal få en viss forståelse av hvem dere egentlig er. Resten vil komme når de Oppstegne Mestrene og deres søsken fra Inner-Jorden henvender seg til dere og får dere i tale. Alle disse tingene skal forberede dere til det faktum at dere om kort tid skal vende tilbake til full bevissthet. De som så omhyggelig har holdt denne informasjonen vekk fra dere forsto at om disse sannhetene ble avdekket, så ville det føre til en “revolusjon” som raskt ville føre dere til terskelen av full bevissthet. Og derfor klekket de ut alle disse løgnene som skulle skjule dette for dere. Disse manipulasjonene inkluderte ”revisjon” av religionene deres, forandring av basisen for moderne vitenskap, samt utvikling at et pengesystem tuftet på knapphet. Disse endeløse manipulasjonene “under falsk flagg” vil nå bli satt rett igjen ved hjelp av det som er i ferd med å skje på kloden deres. Våre allierte holder på å legge ned fundamentet for et nytt finanssystem og klargjør de mekanismene som skal til for at en ny virkelighet kan vokse frem. Disse hendelsene manifesterer for øyeblikket bit for bit over hele kloden dere, og dette er blott den spede begynnelsen!

Dette nye knippet med fakta vil føre til en rejustering av deres grunnleggende oppfatninger om deres verden. Ønsk disse velkommen og vær klare til å anvende dem i deres mange ulike samfunn. Den primære hensikten er å løfte dere opp og ut av “overlevelsesmodus” og gjøre dere fri fra nasjonale ledelser og en verdensomspennede kabal hvis mål er å ta fra dere alle deres naturgitte rettigheter. Løgner har blitt fortalt dere med hensikt. Disse skal nå fjernes og erstattes av sannheter som gjør det meste av deres viten avleggs. Ta med dere det dere lærer og vær rede til å utvide dette ytterligere når deres Oppstegne Mestere henvender seg til dere. Dette nye settet av kunnskaper er kun begynnelsen på det dere virkelig trenger å lære om dere selv og deres opprinnelige forfedre, de tallrike immigrantene fra stjernene! Disse fullt bevisste Vesenene kom hit for å bistå Gaia og ta vare på de enorme og vidunderlige, gjensidig avhengige økosystemene hennes. Gaia var ett forent rike og besto av et fullt bevisst rike både på og under overflaten. Denne bemerkelsesverdige verdenen hadde unnfanget denne galaksen og falt til ro tusenvis av år tilbake i livssonen rundt deres sol.

Denne prosessen med å beskytte og ta vare på de tallrike økosystemene innbefattet også å øke Gaias robusthet. I begynnelsen var resultatene svært lovende. De nye kolonistene hadde greid å få til en fornyelse av Gaia og hennes levende systemer som brakte enorm glede til alle. Denne prosessen ble for en tid sporet av i forbindelse med fremveksten av den nye datterkolonien Atlantis. Herskerne i denne datterkolonien ble sterkt influert av prestene og prestinnene i Anchara-kontinuumet. Dette kan sammenliknes med legendene om menneskehetens fall ned i mørket. Disse legendene har i stor grad gjort det umulig å forstå fullt ut hvordan de ble påtvunget arbeidsmetodene til Annunakiene og de bandene av lakeier som etterfulgte dem. Denne forvirringen skal nå rettes opp slik at sannheten blir kjent! De kommende historiebelæringene har som hensikt å forberede dere til å forstå hvorfor dere nå lever i begrenset bevissthet og hvordan dere skal vende tilbake til deres naturlige tilstand av full bevissthet. De avsluttende steg i denne prosessen vil Himmelen stå for, i samarbeid med deres familier fra stjernene og Inner-Jorden.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Våre ulike samarbeidspartnere og deres allierte er nå i ferd med å sluttføre aksjoner som skal bringe dere uavhengighet, velstand og frihet. For øyeblikket er hver eneste en av de hendelsene som er i ferd med å materialisere klare til å forandre enormt den verden dere lever i. De mørke har hatt makten helt siden Atlantidene forlot Jorden med kurs for sin nåværende posisjon i Beta Centauri. De etterlot seg disse som har hatt så stor suksess med å manipulere denne overflatevirkeligheten gjennom nesten 13 årtusener. Deres herskertid er nå i ferd med å ende etter hvert som nye institusjoner kommer på plass. Alt mens dette skjer har vi fulgt nøye med mens Himmelen justerer og rekalibrerer dere mentale, emosjonelle og fysiske kropper. Etter hvert som hver av disse når en høyere vibrasjon blir dere i stand til å absorbere nye persepsjoner og tenke gjennom på nytt mange av grunnpillarene i kjernen av deres nåværende oppfatninger om virkeligheten. Med disse relativt små forandringene vil dere så være rede til å ta i mot det vi skal fortelle dere.

Kjære velsignete Sjeler, dere står virkelig på terskelen til en ny virkelighet. Det meste av det dere vet har blitt gitt dere som puslespillbiter. De mørke fortsetter ennå å forklare dere at disse merkelige puslespillbitene er sannheten. Faktum er at de er bare en rotete samling med halvsannheter. Vår hensikt er å presentere dere for hele puslespillet ferdig lagt og således eliminere alle mysterier. Når dere så har absorbert disse budskapene vil dere kunne se hvem dere virkelig er og hva dere en gang var. Disse aksjonene er kun begynnelsen på det vi har å fortelle dere. Det er nødvendig at dere igjen blir forsikret om destinasjonen for denne storslagne reisen. Mye har vært skrevet av mange i forsøk på å avdekke det som de mørke på så avskyelig vis har laget en eneste røre av. Når mysteriene er borte kan dere så forstå hvor unike og vidunderlige dere i sannhet er. I denne nye settingen kan vi introdusere dere til hva denne Oppstigningsprosessen virkelig handler om!

Dere er på vei inn i et rike av undere og mirakler! Dette krever at dere fokuserer dypt og med full intensjon på det Guddommelige, og den virkelige betydningen av å være i Himmelens tjeneste. I dette moduset vil en rekke emner få en mye dypere mening som dere tidligere ikke har fått oppleve. Dette moduset krever en særskilt grad av opptrening for at dere skal kunne se og få et klart bilde av hva dere må greie å oppnå for å nå deres indre og ytre mål. Alt dette er relatert til dere selv slik at dere raskt kan oppdage hvordan de åndelige og de fysiske riker er forbundet og knyttet til hverandre. Disse innsiktene vil gjøre at dere kan samhandle som et aldeles vidunderlig kollektiv og forfølge både deres felles og individuelle mål. Dere vil da bli medlem både av Lysets søsterskaper og brorskaper i Himmelen og for Jorden. Da er dere vendt tilbake til deres opprinnelige oppdrag som for så lenge siden brakte dere til dette så aldeles storslåtte riket!

I dag så vi kort på hva som skjer omkring dere. Vær forberedt på at magiske og storslåtte mirakler dukker opp. Vi er i gang med å utforme de begivenheter som skal forvandle deres overflate-virkelighet som skal gjøre det mulig for Gaias to riker å bli ett igjen! Tiden for feiring danner seg omkring dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge