Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 3. January, 2014

Sheldan Nidle - 3. January, 2014

6 Ik, 5 Chen, 9 Caban

Dratzo! Vi kommer igjen med mye å fortelle dere. De mange ulike forberedelser og handlinger som kreves for å kunne gjennomføre den globale re-valueringen av verdens valutaer, er nå fullført. De neste elementene involverer det å manifestere starten på et nytt verdensomspennede valuta system. Sammen med disse forandringene kommer de som handler om et nytt system for bankvirksomhet. De forandringene som skjer i disse dager er kun den spede begynnelsen på en ny virkelighet for menneskeheten. Denne lange rekken med forandringer vil lede frem til nye regjeringer og styresett som vil bety slutten for hemmelighetskremmeriet og løgnene omkring UFO’er. Denne dekkoperasjonen begynte for alvor under den Andre Verdenskrigen og fortsatte med den beryktete hendelsen i Roswell i 1947. Så snart dette hemmeligholdet er opphørt, kan vi omsider kommunisere direkte med dere. For øyeblikket kan vi forklare dere det dere trenger å vite før vår første kontakt skjer. Det er nødvendig at dere alle forstår en del ting som gjelder forberedelsene som blir gjort av mentorene våre for å hjelpe dere å bli full bevisste igjen. Dette vil bli etterfulgt av opptrening som forbereder dere til å delta helt og fullt som deltakere i deres nye galaktiske samfunn.

Denne bevegelsen bort fra det nåværende stresset i deres gjeldsbefengte samfunn er del av en større bevegelse som vil åpne for energiene i deres nye virkelighet. Før dere kan få tilbake deres fulle bevissthet, trenger dere instruksjon, og enda viktigere; faktiske erfaring med hva velstand og fremgang for alle innebærer. Med dette nye knippet av muligheter kan dere utforske hva dette riket i virkeligheten handler om og hva som forventes av dere. Dette går langt utenpå det dere erfarer i dagens samfunn. Det er tid for å lese om, samhandle med og lære om Ånden og hva denne verden egentlig dreier seg om. Det vettløse yrkeslivet og jaget som omgir dere står vil i stedet bli omgjort til en daglig tid til læring, lesning og forståelse av alle de forandringene som nå skjer over alt. For å hjelpe dere vil de Oppstegne mestrene komme og sette i gang et spesielt opplæringsprogram for å avdekke og forklare de såkalte “livets mysterier”. Disse læringstiltakene vil bli utfylt av kunnskap og viten som vi vil formidle til dere. Når tiden kommer for landinger, vil det bli en stor mengde informasjon for dere å forholde dere til.

Så snart masse-landingene er gjennomført vil dere møte deres mentor og få lære om hva som vil skje videre. Bevissthet er Liv. Den bærer i seg muligheten til å uttrykke den altomfattende En-heten i alt liv og samtidig forklare den vidunderlige unikheten i det som er deg. Dette sammensatte og komplekse sett av viten må brytes ned til historier dere kan forstå og bruke i deres daglige liv. Hver dag vil bringe dere nærmere forståelsen av hvordan dere er i forandring samt integrasjonen av all den nye kunnskapen der blir eksponert for. Mentoren deres vil hjelpe dere og vil ha fått en fullstendig “mappe” om dere. Hver enkelt mentor er trenet til å benytte disse dataene til å få frem de finere poengene og til å hjelpe dere å rydde vekk deres negative persepsjoner. Denne prosessen er et forberedende trinn før deres migrasjon til Inner-Jorden. Der, mens dere befinner dere i hvert deres Lys-Kammer, vil dere for alvor bli forvandlet til fullt bevisste vesener.

Dette kommende året er derfor en meget spesiell tid. Vi ser nå omsider fruktene av alt det arbeidet vår samarbeidspartnere på Jorden har gjort, og hva de har klart å oppnå. Dette er også tiden hvor vi vil kunne få dere direkte i tale. Den kommende, storslåtte gjenforeningen er ment å være tiden hvor Himmelen kan oppfylle profetiene, bringe dere tilbake til en bevissthetstilstand hvor dere fullt ut vil huske deres fortid, og hvor dere begynner å forstå det ansvar og de oppgaver som ligger i deres nære fremtid. Våre plikter er å sørge for at dere får teknologier og en bevissthet som kan forberede dere til å bli i stand til å ta i mot den fulle bevissthetens undere. Det videre scenario baserer seg på at hver og en av dere forstår den enorme størrelsesorden av det som ligger foran dere. Av den grunn er dette er trinnvis prosess. Hvert eneste øyeblikk er ett som dere kan bruke til å forbedre deres visdom og utvide deres voksende evner. Øyeblikket vil komme da alt dette gir mening slik at dette riket med letthet kan endre selve sitt bevissthetsnivås natur.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres verden og dens velsignete overflatebefolkning er i endring! Deres transformasjon ved Himmelens dekret er i gang! Daglig føler dere smerter og plager ved denne forandringen. Gaia også er travelt opptatt med sine tallrike endringer. Havbunnen stiger. Klodens klima varierer på uvanlig vis. Kontinentene flytter på seg og rumler. En ny Jord er rede til å fødes. Og dere sitter midt oppi disse endeløse forandringene og undrer på hvilken skjebne Himmelen har i ermet for dere. Det er ingen tvil om at denne transformasjonen er positiv og resultatet av den vil være deres gjenforening med deres søsken fra hele Kosmos og fra Inner-Jorden. Denne velkomsten vil gi dere full bevissthet tilbake, og med det, være slutten tusenvis av år med hukommelsestap og søvngjengertilværelse. Den første frukten av denne prosessen er den raske marsjen til velstand for alle. Dere vil til å begynne med være vitne til en massiv revaluering av alle valutaer og deretter få ta i mot de sjenerøse gavene som opprinnelig ble lagt på plass av oss, for hundrevis av år siden.

Denne store operasjonen som vil forandre deres bevissthet, vil forberede dere til å påta dere en hel rekke nye oppgaver og ansvar. Tiden for dette er nå. Dette er grunnen til at en hel del begivenheter blir håndtert på en spesiell måte. De tingene som nå skjer vil bringe mange av dere stor velstand. Bruk disse gavene til å gjøre menneskeheten og dere selv bedre. Og bevitne med ærefrykt når den virkeligheten, som så lenge har syntes helt uovervinnelig, raskt svinner hen og blir borte. Når de nye regjeringene og nye styresett kommer på plass kan vi komme og sette i gang en hel serie med nye læringstiltak om hvem dere egentlig er og om historien som de mørke har nektet å la dere få vite om. Benytt disse sannhetene og deres nye velstand til å forvalte deres nye virkelighet. Ønsk deres slektninger velkommen og la de gode nyhetene fra Himmelen bære dere frem til deres fulle, velsignete potensial. Vår intensjon er å veilede dere, undervise dere og bringe dere visdom. En storslagen fremtid venter dere!

Vårt felles ansvar er overfor Gaia og dette vidunderlige solsystemet. Vi kommer fra Ånden og bruker disse hellige gavene som er gitt oss til å utfolde Skaperverket i fysikaliteten. Vær alltid bevisst hvem dere er og hvorfor dere er her. I dette ligger den guddommelige sannheten som styrer våre liv og gjør det mulig for oss å assistere Himmelen i å bringe Lyset til denne og alle andre virkeligheter. De fleste av dere mistet disse tingene av syne en stund og begynte å tvile. Vi kommer for å gjøre det mulig å legge vekk disse oppfatningene nå og vende dere i stor glede mot Lyset og det ansvar og de oppgaver Skaperen i sin store nåde har gitt oss. Vårt lodd er å gå sammen og utfolde den guddommelige plan. Vi skal bringe Lys dit hvor bare mørket har skint og sørge for at de store sannhetene blir formidlet over alt i denne galaksen, og i sannhet, i hele den fysiske virkeligheten. Følgelig er det mange som besøker dere nå. Snart vil en storartet, formell ankomst slippe fri deres mektige storslagenhet!

I dag fortsatte vi med våre budskaper. Som vi påpeker er det en stor forandring som senker seg ned over dette overflateriket. Vårt felles ansvar er for evig å være våkne til enhver tid og legge merke til at det Guddommelige utfolder sin magi alt mens vi snakker! Tiden kommer for oss for å legge vekk vår skepsis og slippe dette vidunderlige Lyset inn! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)
Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge