Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 12. september, 2017


Sheldan Nidle - 12. september, 2017

10 Oc, 8 Zip, 1 Ik

Dratzo! Vi begynner med å takke alle dem hvis storslagne visjoner gjør frigivelsen av velstandsfondene, som alle har ventet på så lenge, mulig. Det vi ønsker å snakke om i dag er de formidable fremskritt Gaia og hennes folk har gjort i retning av å akseptere den stadig økende rollen høyere bevissthet har i denne verden. Da vi først ankom hit for mange tiår siden, så vi en populasjon som lot seg lede i sirkler av Anunnakiene og deres verdensomspennende nettverk av lakeier. Dette tyranniet blir det nå gjort slutt på gjennom at hver enkelt av dere løfter dere selv opp!

Vi hilser dere, og det gjør også Himmelen, for alle de forandringer som har skjedd siden dere løftet bevisstheten deres. Det er denne økningen i bevissthet som har gjort det umulig for Anunnakienes tidligere lakeier å ha makten og kontrollen over dere som tidligere. Denne nye bevisstheten har tvunget kabalen til å komme opp med stadig mere kompliserte scenarier i sine forsøk på å holde seg ved makten. Vi er stolt av dere for at dere tar på dere ansvaret for å slå ned kabalens og dens mange medspilleres forsøk på å provosere frem en eller annen form for global konflikt.

Som ett folk begynner dere nå å innse hvilken makt og kollektive indre styrke dere har. I tillegg begynner dere å støtte den måten det er nødvendig at denne nye NESARA Republikken i startfasen drives på. Dere er rede til å påta dere de mange ansvarsoppgaver som kommer med dette nye “territoriet”. Det er denne nye globale tenkemåten som vil gjøre det mulig for ledelsen i den nye republikken å be om og motta støtte i en hel hærskare med beslektede saker. Dette er i sannhet grunnen til at dere, etter en lang rekke forsinkelser, nå er inne i fødselsveene for å motta den virkeligheten dere så inderlig ønsker dere.

Den samlete summen av disse stadig økende omskiftelsene av virkeligheten symboliserer den nye bevisstheten som vi er aller mest stolte av. Dere har greid å holde de mange problemene i sjakk samtidig som dere viser hvor dypt dere virkelig bryr dere om hverandre. Vi gir dere vår æreshilsen og vet at dere er mer enn klare til å gå inn i en serie forandringer av stor betydning, som vil gjøre det mulig å nå mange viktige mål. Dette skisserer årsaken for at det når skjer hendelser som dere er fullt i stand til å takle! Foran dere ligger en del nøkkelvalg hvor dere nok en gang kan vise hva dere duger til med deres nyervervete evner. Hurra! Hurra! Hurra!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi benytter denne tiden til å feire. Hver og en av dere forbereder dere til å oppleve disse forandringene som Himmelen i sin nåde gir dere. Denne prosessen skrider frem med jevn fart. Etter hvert som dere gjør fremskritt endrer dere deres tidligere aksepterte oppfatninger av virkeligheten og dette gjør det veldig vanskelig for de gamle normene å fortsette. Denne nådens serie av forandringer gjør det mulig for dere å komme videre på veien mot høyere bevissthet.

Selv om mange av dere har måttet stå ansikt til ansikt med ulykker eller katastrofesituasjoner, så har dere stått sammen og hjulpet hverandre som aldri før. Dette er til dels takket være det Himmelen har greid å få til, som gjør at dere holder dere på den svært tiltrengte veien mot høyere bevissthet. Vi kan ikke sterkt nok understreke dette viktige punktet. Menneskeheten er i ferd med å forandre seg, og den forandrer seg til det bedre. Et godt eksempel er hvordan dere har greid å opprettholde visjonene deres til tross for alle de potensielle frustrasjonene som for øyeblikket omgir dere. Dere har lært hvor viktig det er å holde fokus på denne visjonen og se den igjennom til sin guddommelige fullendelse.

Deres viser tydelige hvor forbløffende dere begynner å bli. I fortiden har mange av dere vært i stand til å se en potensiell katastrofe i øynene uten å bryte sammen. Nå har denne evnen ekspandert ytterligere og blitt en stø kraft som gjennomsyrer de fleste av deres holdninger. Dette er et eksempel på hvordan denne nye måten har forhindret krig og gjort en hel rekke signifikante forandringer mulig. Vi gir dere, som et kollektiv, vår hedershilsen for alt dere har gjort for å bevege dette riket i riktig retning. Vit i deres Hjerter å feire disse forandringene og gjør dere klare til alt det gode som nå kommer!

I dag er dere vitne til et nytt sett av omstendigheter som vil forandre dere som et folk. Dere observerer også hendelser som vil omform den verden dere lever i. Disse forandringene er så langt fra små og ubetydelige, det er snarere slik at de er helt avgjørende elementer av en ny planet som er i ferd med å bli til virkelighet. De er designet av Himmelen for å bevege dere raskere frem mot Avsløringen og alt som vil følge av dette. Mens denne guddommelige prosessen ruller seg ut, glem aldri at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand er deres! Slik er det! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i Glede!) Dette er en spesiell tid hvor det hele skal bli til virkelighet!!!

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge