Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 19. september, 2017


Sheldan Nidle - 19. september, 2017

4 Caban, 15 Zip, 1 Ik

Selamat Balik! Det gjøres stadig fremskritt på veien mot velstand for alle. Alle prosedyrene beveger seg fremover som planlagt. Det vi har til hensikt å drøfte med dere i dag er veksten av den høyere bevissthet inni hver eneste en av dere. Da Himmelen gav seg i kast med å utforme en ny virkelighet på Jorden, var hovedstrategien simpelthen å at deres generelle åndelige bevissthet skulle fortsette å øke inntil den nådde en på forhånd avtalt terskelverdi. Når denne ble nådd ville det være et sikkert tegn på at en generell global avsløring av sannheten nærmet seg. Ikke desto mindre ville dette også bære mektige bud om at forandringer var nær forestående.

I denne forbindelse innså vi at “den gamle makten” i sannhet hadde kommet dit at de ikke hadde mer å bidra med. Parallelt med dette er dere også i ferd med å bli mere rede til å kaste av dere oppfatninger og tro dere har blitt innpodet av foreldre og venner. Vår intensjon er at et nytt kollektiv skal vokse frem i hvilket dere kan begynne å bli komfortable med nye åndelige realiteter. Disse nye realitetene som vokser frem vil gjøre fred mulig, samtidig som personlig frihet og uavhengighet og større sosialt ansvar øker og til slutt vil få fotfeste over hele verden. Dette er det Himmelen kjenner som “ditt nye Jeg”.

Hensikten med denne oppdateringen er simpelthen å klargjøre en del nøkkelpoenger. Høyere bevissthet er, som dere vel kan forestille dere, et meget komplekst emne. Det som nå skjer er en serie virkelighetsendringer som Himmelen inderlig ønsker å gjøre kjent for dere. Den serien av forandringer vi har omtalt i tidligere oppdateringer, gjør at dere kan arbeide kollektivt for fred og for å etablere nye ledelses- og styringsformer. I dette nye Lyset danner Himmelen fortroppen. Disse justeringene tillater samtidig den kontinuerlig økende bevisstheten å bli tatt i bruk på ordentlig. Hva som skal til for å skape disse er det som for øyeblikket er i ferd med å spre seg over hele kloden.

Alle deres kollektive handlinger tvinger en ny virkelighet til å dannes som med tiden vil fremstå svært forskjellig fra det den gamle virkeligheten hadde å tilby. Det er denne nye virkeligheten både Himmelen og vi er dypt opptatt av. Det nåværende settet av tilsynelatende fastlåste problemer er utelukkende illusoriske. Vi er mere opptatt av å sikre at alt vil ende slik som Himmelen har planlagt. Derfor ber vi dere på det innstendigste om at visualiseringene deres gjør det mulig for alle gjenstående hindringer å løses raskt. Det primære poenget er, som tidligere bemerket, at deres kollektive bevissthet fortsetter å utvikle seg i jevnt tempo. Det er dette som raskt vil gjøre at det blir funnet løsninger på alt det som for øyeblikket frustrerer dere.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag fylt av håp og intensjon. Den lange rekken av stadige kroppslig ubehag som har ridd kroppene deres, er nå i ferd med å gi seg. Når dette avtar er det et klart tegn på at kroppens tidligere funksjonsmåter nå har slått inn på en ny vei. Det er ikke lett å fungere når man stadig blir tynget ned av en hærskare av smerter og verkende kropp. I denne sammenheng kan dere la dere oppmuntre av at dere på trofast vis har bestått enda en indre test. Vi gir dere vår dype takk for deres styrke og utholdenhet.

Vit også at deres vidunderlige Ånd også utvikler seg fordelaktig gjennom de mange forvandlingene dere møter. Vi har fulgt trofast med på det som skjer og hvordan dere på vidunderlig vis tillater deres raskt økende bevissthet å forme dere. Resultatene av dette og mange andre forandringer viser hvor mye dere faktisk forandrer dere. Vi ber dere simpelthen å fortsette deres gode arbeid. Vi Mestere erkjenner at det er en formidabel arbeidsoppgave dere nå kollektivt er i ferd med å gjennomføre. Denne felles visjonen dere holder, fyller oss med inspirasjon på grunn av alt dere greier å få til.

Fantastiske begivenheter befinner seg i sannhet rett bak horisonten. Vi ber dere simpelthen om å beholde roen og holde fast ved deres kollektive visjon. Himmelen holder på å forberede en velfortjent belønning for deres mange og stadig økende positive kvaliteter. Etter hvert som den nåværende virkeligheten forandrer seg, vil deres positive karakteristika bli svært nyttige for deres guddommelige oppgaver. La dere derfor oppmuntres av det dere allerede har greid og bruk disse intensjonene til å hjelpe hele menneskeheten å fullføre denne testen av Ånden og komme seirende ut av den! Vi applauderer og heier på dere, for dette er hva vi i sannhet ønsker for dere alle! Hosanna! Hosanna!

I dag har vi oppdatert dere ved å formidle informasjon om de spesielle opplevelsene vi ofte har diskutert med dere. I denne sammenheng, glem aldri at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand virkelig er deres! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i Glede!) Slik er det! Dette er tiden hvor det hele skal bli til virkelighet!!!

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
< previous message | next message >


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge