Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - February 5, 2013

February 5, 2013

8 Cimi, 14 Yax, 9 Eb


Selamat Jarin! Vi kommer igjen og vi bringer Gode Nyheter! Tidspunktet for det store øyeblikket nærmer seg! Store deler av den mørke kabalen er nå under arrest. De som har ansvaret for planleggingen av disse høyprofilerte rettssakene er i ferd med å sette datoer for å formelt proklamere disse begivenhetene som har så stor betydning, men som likevel bare er toppen av et i sannhet enormt isfjell. Den lange ventetiden på kunngjøringer nærmer seg slutten alt mens vi ser at det begynner å gå opp for de mørke kabalistene at det øyeblikket de har fryktet, er i ferd med å manifestere. For å forlenge det nåværende maskespillet har de kokt sammen en fiktiv plan for en Amerikansk innenriks økonomi som ”liksom” reiser seg som en fugl Fønix fra asken av de siste årenes krise. Sannheten er at den bare venter på den siste smellen. Verdensøkonomien befinner seg i en hengemyr av kollektiv gjeld som er mange ganger så stor som verdens samlete brutto nasjonalprodukt. Den katastrofen deres verden står overfor kan ikke så lett feies under teppet og dette forklarer hvorfor Spania synker så raskt, og Tyskland er ikke langt etter. Kabalen har lenge betraktet verden som sin egne private ”lukrative tumleplass” og har gitt seg hen til et pengeforbruk av ufattelige dimensjoner. Veien ut av dette er global gjeldsettergivelse.

Denne løsningen er en som de mørke nekter å se i øynene. De frykter et enormt tap av makt og rikdom dersom gjeldsettergivelse blir gitt formelt. Derfor nekter disse store hyklertitanene å tillate verdens befolkning så mye som et snev av frihet eller verdighet. De er hundre present bestemt på å opprettholde det illegale lønns-slaveriet og dyp gjeld for alle, for dette gjør at de kan ha full kontroll over dere. Deres trassighet var forutsett, men det har faktisk vært en velsignelse, fordi det har gitt våre samarbeidspartnere på Jorden tilstrekkelig tid til å sikre de juridiske virkemidler til å kaste dem fra makten. For øyebikket har vi innsatt “lys levende” substitutter for dem som vi med loven i hånd har satt bak lås og slå, og alt dette vil bli gjort kjent når de nye interims-regjeringene tar over. Inntil dette skjer, gjør vi alt det vi kan for at overgangen skal bli så smidig som overhodet mulig. Den astronomiske gjelden må synligjøres for alle og så bli helt og holdent ettergitt. Å krangle om aspekter av denne primære forutsetningen er bare absurd. Den nasjonale gjeldsindustrien er ikke annet enn en illusjon, en kontrollmekanisme, som er etablert med fullt overlegg av de mørke, for å opprettholde deres gjeldsdrevne økonomi.

Ved siden av de mange “substitusjoner” vi har gjort for at det skal se ut som om alt er slik det pleier å være, har vi vært travle med å etablere samarbeidsordninger mellom oss og dem som skal ta plassen til illdederne, som fortsatt har stor innflytelse i verdens regjeringer, og som svindler dere hver eneste dag for penger og eiendom, og som feller dommer som de ikke har noen som helst rett til. Det blotte omfang av den illegale virksomheten som skjer hver dag er sjokkerende og vi kan knapt vente med å sende denne kjeltringgjengen for å pakke. I kontrast til dette, vil deres nye statsledelser i begynnelsen overraske dere med sin gjennomsiktighet og vil samhandle med dere på så nyttig og hederlig vis som mulig. Det er nødvendig at regjeringene blir betraktet som et instrument for å sikre deres frihet, uavhengighet og velferd i stedet for å utelukkende tjene “spesielle interesser” som bare har sitt eget gode for øyet. Den nye gjennomsiktigheten og åpenheten vil til en viss grad nærme seg det som er tilfelle i galaktiske samfunn og etterhvert som bevissthetsnivået deres øker vil dere se tydeligere hvordan det er nødvendig at folket holder streng og nøye oversikt over hva regjeringen gjør. (så lenge de fortsatt eksisterer).

Etterhvert som dere forvandler den virkeligheten dere kjenner til en som er svært forskjellig, vil det være nyttig for dere å observere nøye hver ny komponent av samfunnet for at dere skal forstå hvordan den kan påvirke deres verden som helhet. Forandringene vil komme raskt så snart som de ulike elementene, som for øyeblikket holdes tilbake av Himmelen, slippes løs. Dette tidspunktet begynner å komme temmelig nær. En hellig enighet ble gjort med Annunakiene for nesten 13000 år siden, som i detalj beskrev et antall naturlige hendelser som skulle markere slutten på denne avtalen og innvarsle fremveksten av en ny epoke i Lyset for menneskeheten. Disse signalene er i ferd med å vise seg nå og om kort tid vil en ny virkelighet senke seg over dere og forandre deres verden for alltid. Dette er Himmelens hellige løfte og vi skal være her som mentorer i forbindelse med dette løftet og sikre at de forandringer som ble bestemt for så lenge siden, faktisk skjer. Himmelen beveger dere fra deres nåværende begrensede bevissthet til deres naturlige tilstand av full bevissthet. I deres naturlige tilstand vil dere arve det ansvaret, som vi vil gjennomføre i felleskap, som vil gjøre den nåværende galaktiske fredsavtalen permanent.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i glede i dag! Mange av de ”naturlige astronomiske begivenheter” som vi tidligere har snakket om, har kommet og gått. Bare et fåtall venter fortsatt på å hende og alle disse er svært nær å skje. Når de skjer, vil de bringer deres verden nærmere sin hellige skjebne. Disse hendelsene er den guddommelige innvarsling av en ny virkelighet fylt av Lys, Kjærlighet og velstand. Overalt er Himmelen i ferd med å forberede seg på å hilse oss med en oppvisning av energi som vil signalisere begynnelsen på deres nye epoke! Likeledes forbereder vi våre samarbeidspartnere på å kunngjøre tidsskjemaet for vårt komme og å begynne en kampanje som vil føre til at deres nåværende regjeringer vil skiftes ut. Denne forandringen vil føres til deres fulle frigjøring og til en formell kunngjøring om at deres familie fra stjernene om kort tid lande på den aldeles vidunderlig vakre planeten dere lever på. Agarthanerne, som gjennom lang tid har åpnet sine hjem for oss, forbereder seg også på å kunngjøre sitt nærvær i de indre riker av deres strålende skjønne Moder Jord.

Denne planeten har i langt tid vært inndelt i to riker: Det som befinner seg under føttene deres og som ofte har sendt representanter for å leve i all stillhet blant dere; og det andre riket på overflaten der dere lever. De Agarthanske utsendingene til overflateriket vendte hjem med et vell av data, som blir brukt for å sikre den mest mulig harmoniske måten å forberede overflatemenneskene til å lære om Agartha’s eksistens. Siden Agarthanerne også er hjemmehørende her, ønsker de også å bidra, i det rette øyeblikk og på det best egnede vis, til å avduke denne informasjonen. Alt mens disse kunngjøringene kringkastes vil vi, deres Oppstegne Mestere, bruke alle våre gode kontakter til å rette opp og få sannheten frem om historien bak deres mange religiøse praksiser og tradisjoner. Disse sannhetene kan gi dere muligheten til å lære mer om full bevissthet og om å vende tilbake til denne opplyste og guddommelige tilstand av Væren. I denne tilstanden vil dere få de opplevelser vi en gang hadde da vi nådde den status vi nå nyter som udødelige i Ånden.

I denne eksalterte tilstanden vil dere gjenoppdage hvem dere virkelig er og hvorfor dere kom, for så lenge siden, til Moder Jord. Denne viten vil danne basis for alt det dere skal oppnå i guddommelig tjeneste for den Ene Store, og i denne hensikt blir vi forberedt til vår rolle som deres himmelske øvingslærere. Deler av denne tjenesten er å veilede dere og å forberede oss, deres hellige veiledere, til å lære dere mer om deres plikter i et galaktisk samfunn. Lyset ”vet” hvorden dere mest sannsynlig vil respondere på dette riket og og gir oss daglig instruksjoner om den beste måten å ha overoppsyn med oppstarten av den Jordiske menneskehetens nye hellige samfunn. Dere vil gjenforenes med deres familie fra Aghartha og sammen vil vi utføre de innledende plikter i dette nye samfunnet etterhvert som vi utvider vår rekkevidde til å omfatte våre søsterplaneter og begynner å bringe disse verdenene sammen til en ny stjerne-nasjon. Vi er rede og vi venter i glede og forventning på vår felles guddommelige skjebne!

I dag tok vi for oss hva dere kan vente dere når vi forandrer samfunnet deres og forbereder dere på å få tilbake full bevissthet. Vi kom også inn på dannelsen av deres nye stjerne-nasjon. De himmelske hærskarers stråleglans vil bli bevitnet og manifestert av alle! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)
Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge