Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 10. december, 2013

Sheldan Nidle - 10. december, 2013

4 Ix, 17 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Jalwa! Vi kommer tilbake med mye vi vil forklare. Gjennom de siste ukene har det vært gjort store juridiske fremskritt som har tvunget mange viktige ting til å skje. De store finansorganisasjonene som overvåker verdens valutaer er blitt instruert til å forberede seg på en monumental “nullstilling” som vil bli etterfulgt av nye regler for bankvirksomhet og deretter en serie valutaer basert på edelmetaller. Disse omfattende forandringene er men å være overtyren til utleveringen av velstandsfondene og fremveksten av nye styresett og regjeringer. Denne prosessen fortsetter. De mange gruppene som utgjør våre alliert på Jorden har presset frem en del grensesprengende avtaler som nå skal signeres og gjort klar en hel rekke avgjørende memorandumer som er klare til å sendes ut. Disse elementene sørger nå for at de ønskede forandringene skjer på ordnet og guddommelig vis. Vi har full tillit til at disse tingene manifesterer om kort tid. Det viktigste fremskrittet skjedde på den amerikanske Takksigelsesdagen, da Europa fundamentalt forpliktet seg med hensyn til en revaluering av alle verden valutaer, ”en nullstilling”, en ny start. Denne vil så styre fastsettelsen av datoer for utløsning av de nye, revaluerte valutaene. De neste stegene er underveis!

Avtaler blir nå undertegnet som sikrer at de primære prinsippene bak global velstand snarest mulig blir en realitet. Et antall regjeringer har møttes med våre allierte og gjennomgått i detalj de neste steg som skal skje. Enorme mengder med godt beskyttet umyntet gull og sølv ligger nå klar til å fremtvinge mer stabile valutaforhold i verden. Den foreslåtte re-valueringen vil etablere et nytt penge- og valutasystem som betyr slutten på Nord-Amerikas og Vest-Europas dominans. Det er også enighet om en ny virkelighet basert på diplomati som ikke er konfliktorientert. Inkludert i disse avtalene ligger et “veikart” for avsløringen av alt som har vært holdt skjult, inkludert vår tilstedeværelse og rolle, samt frigjøringen av et vell av nye teknologier som har vært undertrykt. Disse teknologiene er virkemidler som vil gjøre hele Avslørings-scenarioet enklere. Det er avgjørende viktig å eliminere alle eksisterende hindringer for Avsløringen og deres tilbakevenden til full bevissthet. De mørke og deres ulike grupper av lakeier står nå under intenst press. Ikke desto mindre forstår vi at dere trenger litt til for å kunne ta helt inn over dere hva alt dette vil innebære.

Vårt kontaktpersonell samarbeider tett med Agarthas liaison-personell. Den guddommelige hensikten er å sørge for at alt dette skjer så raskt som mulig. De Oppstegne Mestrene er i ferd med å informere sine tilhengere om hva som nå kreves. Det er nødvendig at vi er pinlig nøyaktige med å handle i samsvar med mange ulike krav i internasjonal lovgivning for å se til at alt dette skjer koordinert og hele tiden skrider fremover. Ulike penge- og finansinstitusjoner har besluttet å støtte arbeidet vårt og setter opp tidsskjemaer for nøkkelbegivenheter. Disse blir for øyeblikket fremmet av våre samarbeidspartnere på Jorden og godt hjulpet av innsatsen fra vårt kontakt- og kommunikasjonspersonell. Vår forpliktelse er fortsatt å rydde opp i alt det rotet de har stelt i stand de mørkets lakeier som styrer planeten. Denne operasjonen fortsetter og skrider frem i sitt eget guddommelige tempo. Mange store regjeringer som “sitter ved roret” for dette kaoset vet at vi arbeider iherdig og utrettelig og innser hvor skjøre deres maktposisjoner har blitt. Dette fører naturlig nok til en del panikk, men det de holder på å “koke sammen” i Asia og i Europa vil de ikke lykkes med. Følgen av dette er at et stort antall andre regjeringer nå enten er åpent eller hemmelig i opposisjon til disse mørksinnede planene.

Vårt syn på det hele, og Agarthanernes, er ganske like i sin tilnærming. Tiden er kommet for å få en endelig slutt på denne hengemyra, på samme måte som dette Gregorianske året nærmer seg slutten. Tiden er inne for å få en slutt på disse tingene og gå videre til neste trinn, som innebefatter full global Avsløring. Avsløringen vil sette en endelig stopper for disse grenseløse lureriene og svindelen som har kommet ut av alle proporsjoner, og vil gjøre at alt som har foregått i det siste halvannet tiår blir avdekket. De seneste årene har bevitnet gigantiske forsøk på å smadre deres tilbakevenden til full bevissthet. Disse har stort sett mislykkes. Og det som er igjen av dem vil bli avbrutt så snart Avsløringen skjer. De typer terrorhandlinger de mørke foretrekker er nå godt kjent og er for øyeblikket satt en stopper for. Noen få ting kan skje, men disse er kun midlertidige. De virkemidlene som trengs for å eliminere disse hindringene er for hånden. Det som for øyeblikket skjer har som mål å sørge for å få fart på det som de mørke forsøker å forsinke. Vi gjør fremskritt i godt tempo og vi har til hensikt å bringe dere gode nyheter om kort tid. De mørke klamrer seg til sine siste halmstrå og innser at slutten for dem sannelig er svært nær!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag med noen velsignete nyheter! Kloden deres er på vei inn i begynnelsen på en ny virkelighet. Mange endringer i valutabruken dukker opp rundt om i verden. Disse forandringene vil bli etterfulgt av andre begivenheter som vil frembringe en ny velstand og dramatiske endringer som vil fostre fremveksten av nye styresett og regjeringer og mye strengere reguleringer av bank- og finansvirksomheten. Våre mange medspillere er engasjert i operasjoner for å bringe en velsignet virkelighet til denne kloden. Deres rike er for øyeblikket midt oppe i en serie meget viktige hemmelige forhandlinger som skal bringe dere velstand og frihet. Og parallelt med dette strømmer nye sakrale energier inn og endrer selv grunnkonstruksjonen i deres fysiske selv. Disse transformasjonene av kroppene deres etablerer nye chakraer og mens de kommer på plass vil dere kunne oppleve verking, smerter og andre ubehageligheter. Disses oppgave er simpelthen å legge veien klar for deres tilbakevenden til full bevissthet.

Disse åndelige og fysiske endringene er ledd i en større plan for å bevege denne hellige virkeligheten inn i Lyset. Himmelen gav for en tid siden bud om at de mørkes herskertid var over. Den tiden dere er inne i nå er en overgangsperiode hvor de mørkes makt svinner og Lyset begynner sin fornyete oppstigning. Vårt guddommelige oppdrag er å øke hastigheten på disse transformasjonene og å informere dere om hva alt dette innebærer med hensyn til deres hellige tro og deres mange hevdvunne oppfatninger om virkeligheten. Vi forstår helt og fullt deres forvirring når dere lytter til de mange manipulerte historiene som mediene til stadighet serverer dere. De mørkes mange lakeier forstår ennå ikke helt hva som er passende for dem å si og skrive. Det beste er om Lyset stiger frem og i det rette øyeblikket forklarer dere hva som i sannhet foregår omkring dere. Vi har fått tildelt denne aldeles velsignete oppgaven!

Deres verden er i opprør. Gaia kaster av seg all den mishandling og tortur hun daglig er blitt utsatt for av de mørkes mange representanter. Denne prosessen medfører en myriade av sterke jordskjelv, vulkanutbrudd og det uvanlige været som hersker på hele kloden. Dette kommer til å forverre seg helt til de mørkes primære instrumenter for denne ulidelige mishandlingen er brakt til fullt opphør. Penger er i sannhet noe som har en stor grad av makt over dere. Det er nødvendig at dette blir satt i sitt rette perspektiv. Nullstillingen av alle verdens valutaer, en global gullstandard, gjeldsettergivelse, ny velstand for alle og nye, strenge regler for bankvirksomhet vil hjelpe dere å nå dette målet. Penger, Kjære Hjerter, har ingen vital betydning! Men det har så visst deres økende bevissthet og deres store omsorg for hverandre! Og sammen med dette kommer den vitale nødvendigheten av Kjærlighet, Liv og guddommelig visdom. Dette er den veien dere er blitt ledet inn på! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag gav vi dere enda et budskap i rekken om forvandlingene av denne virkeligheten. Himmelen og Himmelens mange guddommelige hjelpere på denne hellige kloden er på rask fremmarsj mot en løsning på alle de talløse virkningene av det som de mørke har påtvunget dere. Øyeblikket nærmer seg for at alt det som har plaget livet av dere vil være borte for alltid. En ny dag nærmer seg for alle som bor på overflaten av denne Jorden! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge