Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - July 2, 2013

Sheldan Nidle - July 2, 2013

12 Ben, 1 Kumku, 9 Eb

Selamat Balik! Vi kommer med mye å fortelle dere. For tiden foregår det en utveksling av juridiske dokumenter som brøyter veien for de endelige utvekslingene som godkjenner at de ulike velstandsprogrammene helt og holdent blir finansiert av Drage-familiene. De gir også Quan Yin og St. Germain fullmakt til å signere utbetalingsdokumentene for hvert av sine verdensfond. De menneskene som utgjør disse internasjonale forvaltningsstyrene er også dypt involvert i disse kompliserte signeringsprosedyrene. Parallelt med dette er de mange organisasjonene som et etablert for å distribuere disse fondene, i ferd med å varsle sine regionale fondsforvaltere om at det øyeblikket vi har ventet så lenge på nå raskt nærmer seg. Denne siste virvelstorm av aktivitet får sin legitimitet fra et meget spesielt sett med juridiske protokoller, og deres implementering på dette tidspunkt er til dels gjort mulig takket være Førstekontakt Styrets meget vise anvendelse av det vi kan kalle det galaktiske alternativ. Dette er simpelthen kraften bak Lyset som får ting gjort. Dette har muliggjort at gunstige juridiske avgjørelser har kunnet overleveres i hemmelighet og disse er nå klare til å bringe vårt langvarige arbeid til et aldeles vidunderlig manifestasjonens øyeblikk!

Mens alt dette ubønnhørlig skrider frem, holder vi stadig øye med den mørke kabalens mange ondsinnete planer. Så langt har vi greid å nøytralisere den ødeleggende virkningen av chemtrails over hele kloden. Disse chemtrails har de mørke sprayet ut i atmosfæren i mer enn et tiår. Disse ødeleggende ugjerningene, som fortsatt foregår, har i alvorlig grad ødelagt den naturlige balansen i atmosfæren og spredt pest og sykdommer over hele kloden. Dette skaper risiko for at det kan utløse en omfattende syklus hvor dyr og planter dør ut og tar livet av store deler av menneskeheten så vel som å ødelegge hele jordens økosfære. Våre mottiltak på dette området forbereder grunnen for tiden etter Avsløringen, hvor vi ved hjelp av vår teknologi trygt kan bringe Gaias atmosfære, hav og landmasser tilbake til den tilstand av balanse som eksisterte rett etter den andre verdenskrigen, på slutten av 1945. Dette punktet med hensyn til terrestrisk balanse kan flyttes etter hvert; det er simpelthen et startpunkt, men med tiden må det flyttes “bakover i tid”, til tider hvor Jorden var enda mer jomfruelig ren, mer enn 2500 år tilbake. Dette er det målepunkt som alt må siktes inn mot så snart vi har begynt å distribuere noe av vår teknologi til dere.

Straks deres nye interimsregjeringer har gjort sine innledende kunngjøringer, vil vi ha overoppsynet med denne distribusjonen av teknologi og gjøre det som måtte være nødvendig for å sikre at de mange regjeringsprogrammene lykkes med å komme ordentlig i gang. Dette vil være vårt hovedfokus før avsløringen. Vårt hellige oppdrag er å gjøre alt som anses å være av vital betydning for deres endringsprosess mot full bevissthet, for dette er grunnen til at vi er her. Våre kontaktteam fra Agartha og annet samarbeidspersonell arbeider samtidig uopphørlig for å skyve de mørke fra makten. Dere kan se at mye maktmisbruk fortsatt foregår i alle verdenshjørner, men selv om vi syns at dette er smertefullt å bevitne, forholder vi oss fullt ut til de edikter som er gitt oss i Himmelens guddommelige plan. Men dere kan likevel være trygge på at disse uttrykkene for den mørke kabalens arroganse om svært kort tid bli forandring på. Vi har bevitnet de juridiske instrumenter som deres nye regjeringer vil anvende for å få bukt med mange av disse lovløshetene. Og kort tid etterpå vil enda mange flere komme til å endre sine meninger, når de Oppstegne Mestrene begynner sine nye belæringer omkring i verden, for dette vil føre til omfattende holdningsendringer i alle deres sosiale strukturer. For sannelig, når sannheten om så mange ting kommer frem i Lyset, vil det føre til at de aller fleste mennesker vil se de fleste ting på helt nye måter.

Øyeblikket dere har ventet på er kommet: slutten på de mørkes kvelertak på deres verden og på deres liv! Hver eneste en av dere vet i deres høyere bevissthet at dette store skiftet, som det har vært profetier om, nå er klart til å skje. Flåten vår har gjennom lang til måttet nøye seg med å se på og kun utføre enkelte handlinger som kunne hjelpe dere på deres vei, som dere har gått sakte men sikkert. Vi er svært glade for at en periode med mer direkte aktivitet nå kommer! Kontaktteamene våre ser helt tydelig at de mørkes grep nå glipper, og de ressursene de tidligere hadde til rådighet svinner nå raskt. At lykken snur seg på denne måten blir også hjulpet av våre aktiviteter og vi er fast bestemt på å se til at skiftet av styresett og regjeringer gjennomføres med full suksess. Tiden er inne for Lyset å ta tilbake dette riket og sikre at dere raskt og enkelt vender tilbake til deres naturlige, fullt bevisste tilstand. Dette trinnet i operasjonen begynner nå og vi håper å kunne fullføre hele prosessen på litt over et år. Og for greie dette proklamerer vi med stor glede vi at vi vil sette all vår fokus på dette og ingen ting kan rokke ved det.

Velsigne dere alle! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer tilbake for å gi dere et spesielt budskap! Deres verden er nå i siste stadium av transisjonen fra mørket til Lyset. For nesten 13 årtusener siden sank Atlantis i havet på grunn av sine egne arrogante feilberegninger. Innbyggerne ble evakuert til en planet som går i bane rundt en stjerne i stjernebildet Centaurus, som kalles Hagar, eller Beta Centauri av våre astronomer. Centaurianere kjenner den som Agena. De som ble evakuert fra Atlantis visste at disse få overlevende fra denne våte katastrofen skulle komme til å bli våre forfedre. Disse ”nedfalne” menneskene begynte på en lang og krevende reise som til slutt ville resultere i at deres etterkommere omsider vendte tilbake til full bevissthet. Vi har holdt øye med disse generasjonene av vandrere og vi har vært vitne til at Annunakiene ble gitt midlertidig kontroll over Jordens overflaterike. Det var dette som resulterte i at vår hjemmeklode ble splittet i to separate riker. Vår hellige oppgave gjennom tidene har vært å veilede dere og se til at Himmelens edikter ble rettskaffent etterlevd.

For noen få hundreår siden tillot de mørke omsider at enkelte primitive teknologier fikk se dagens lys på deres overflateverden. Annunakiene var nøye med å forsikre seg om at den påfølgende utviklingen med bruk at denne skadelige teknologien gikk langsomt og at den var ledsaget av mye smerte og lidelse for Gaia og våre forfedre. Vi gjorde det vi kunne for å hjelpe, å helbrede og gi moralske råd til alle det gjaldt. Vi fulgte nøye med på hvordan Himmelen langsomt introduserte Sjeler til Gaia, som vokste opp for å bruke sine evner og personlige ressurser til å hjelpe oss med å distribuere livsnødvendigheter og andre svært tiltrengte ressurser til dem hvis fattigdom og smerte var aller mest akutt. Vi velsigner alle som har hjulpet oss og ber om at dere alle snart hedrer dette gode arbeidet. Nå kommer den tiden hvor vi ansikt til ansikt med dere kan fortelle dere hva vi har vært vitne til gjennom de siste 13000 årene.

Vi har bevitnet at Annunakiene skapte en verden av uvitenhet, endeløs strev og fattigdom. Rikdom ble brukt til å skape bitterhet og atskillelse, og var i hovedsak domenet til en spesiell gruppe lakeier som hersket fullstendig og fremviste ufattelig grusomhet og en umoral som det ikke fantes maken til. Slik lovløshet skal opphøre og dette vil gjøre at det store skiftet, som Himmelen har gitt dekret om, kan finne sted etter planen. Da kan vi åpent fortelle dere om den mørke fortiden og forberede dere til å vende tilbake til full bevissthet. Som Oppstegne Mestere har vi etablert et hellig nettverk som skal sikre dere universell velstand og dette henger nøye sammen med deres uavhengighet. Den andre siden av samme mynten er frihet og dette gjør at dere kan gjenforenes med deres familier fra Inner-Jorden, Himmelen og Verdensrommet, som dere har vært så lenge atskilt fra. Hosanna til Himmelen for deres Frigjøring! Halleluja! Halleluja!

I dag drøftet vi fremskrittene som skjer i deres overflaterike. Tiden er kommet for dette store skiftet til Lyset, som Himmelen har proklamert, og vi kommer kun for å oppfylle disse dekretene og bringe dere alle hjem til full bevissthet. Deres frihet og full anerkjennelse av deres hellige, personlige suverenitet er nært forestående! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge