Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - January 8, 2013

January 1, 2012

6 Etznab, 6 Chen, 9 Eb


Selamat Balik! Her kommer vi igjen! Mange begivenheter i deres verden venter på det guddommelig rette øyeblikk da Himmelen vil gi den formelle ordren om å sette i gang. Denne tilbakeholdelse gjelder også oss. De Guddommelige har nådd et punkt hvor Skaperens instrukser krever at en serie med nye endringspunkter blir innfridd. Inntil da holdes de mørke under kontroll av spesielle Seraphim som har ansvaret for denne hellige oppgaven. Som følge av dette er vi nå travle med å konferere med våre hellige forbundsfeller på Jorden og i Himmelen for å koordinere det neste som skal skje. Vi har fått instruksjon om å utføre ting i en viss rekkefølge for å forsikre alle om at det neste trinn skjer uten forsinkelse. Vårt kommunikasjonspersonell har vært i kontakt med alle involverte i deres verden og sikret at et solid kommunikasjonsnettverk finnes mellom alle parter. De mørke er svært frustrerte over hvor lite de greier å gjøre og vi har til hensikt å sette dem helt ut av spill i det øyeblikket startskuddet går. De mange arrestasjoner og prosedyrer for å fremskynde og glatte ut virkningene av den aktuelle startdatoen, er allerede på plass. Vi er klare til å handle straks øyeblikket kommer, så vær tålmodige og vit at alt er klart!

Planeten deres er i ferd med å fullføre forberedelsene til et magnetisk polskifte, som vil endre verden fra et dipolart rike til et monopolart. Disse forandringene vil synkronisere energifeltene i Innerjorden med de utvendige. Gaia er svært lettet over at disse forvandlingene av hennes elektriske, magnetiske og gravitasjons-felt snart kan skje, for det utgjør den siste forberedelse til gjenforeningen av hennes ytre og indre riker. Disse forandringene vil også gjøre at Agarthas 5te dimensjons rike kan ekspandere gjennom hele solsystemet. De merkelige ting man har observert i solsystemet i den senere tid, er simpelthen tegn på hva som snart skal manifestere når hun vender tilbake til sin opprinnelige 5D tilstand. Solen vil også endre sin farge og intensiteten i sin energi. Disse forandringene innvarsler at solsystemet deres forbereder seg på hennes dimensjons-skifte idet hun vender tilbake for å ta sin plass i Sirius’ multistjerne-system. Disse forandringene ble spådd av Mayaene, såvel som i mange andre kalendersystemer, slik som den de hadde i urtidens Egypt (Kimi’s rike)*.

Den Galaktiske Føderasjon har plasserte mange holografiske Vesener i finans- og regjeringskretser, som har til oppgave å sikre at alt hele tiden går fremover. Vårt mål er å opprettholde en grad av normalitet i samfunnet deres og å få det til å se ut som om det ikke er stort som skjer. Dette er ment å være en midlertidig fasade, ettersom mye i virkeligheten er forandret og på det nærmeste er klart til å manifestere. Dette gjør vi for å sikre stabiliteten, fordi vi lærte tilbake på 90-tallet at deres verden ikke var i stand til å takle omfattende, overraskende hendelser og heller ikke store forandringer i små steg av gangen. Vi har derfor initiert et antall mellombels tiltak som vil sikre at det ser ut som om alt er normalt og stort sett holder hemmelig det som er i ferd med å skje. Inntil tidspunket kommer da startskuddet går, vil vi dere skal vite at store forandringer er like under horisonten, og vil blomstre naturlig og organisk når det magiske øyeblikket inntreffer. Et viktig aspekt av dette er deres fysiske, mentale, emosjonelle og åndelige forandringer som Himmelen nå øker farten på, for disse må synkroniseres globalt for at det neste steg skal kunne materialisere.

Agarthanernes Høyeste Råd og de Oppstegne Mesterne holder på å koordinere et sett med kunngjøringer som skal følge etter de innledende kunngjøringer som vil bli gjort av de nye statsledelsene. Disse mange kringkastingene skal formelt proklamere vårt vennligsinnete nærvær og hva våre oppdrag dreier seg om. Det er på dette tidspunkt de Oppstegne Mestrene vil begynne å utdanne dere om deres sanne opphav, både åndelig og med hensyn til deres opprinnelse utenfor planeten. Gjennom årtusener har de mørke kokt sammen et sett med bevisst løgnaktige tolkninger av de Oppstegne Mesteres lære og nå er tiden inne for å rette opp disse forvrengte idéene og å la dere få visse essentielle, hellige sannheter. De vil hjelpe dere å bedre forstå fysikaliteten og dens forhold til Himmelen. Dere nærmer dere øyeblikket for fullførelsen av deres metamorfose til å bli fullt bevisste Lys-Vesener, ved hjelp av de individuelt tilpassede Lyskammere, som venter på dere i Agartha. Det vil være øyeblikket da dere forvandles til å bli våre sanne åndelige og fysiske Forbundsfeller! Det vil være en tid av storslått feiring og den ypperste glede! Og det signaliserer starten på det prosjektet dere er guddommelig utvalgt til; å bringe varig fred til Melkeveiens Galakse!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Et stort antall vidunderlige hendelser har funnet sted etter at tiden kollapset i desember. Disse massive omkalfatringene av deres virkelighet var resultatet av Skaperens velsignede profetier og vi er nå klare til å arbeide videre med dem. Instruksjonene til dem som utgjør klodens mange hemmelige, hellige forbund omfatter av to hoveddeler: Det omfattende nettverk av lagere av edle metaller som er selve kjernen i deres nye økonomi-system; og et stadig økende antall nasjoner som formelt har undertegnet Paris-avtalen og de etterfølgende tillegg som senere ble signert i Monaco. Disse dokumentene ar basert på avtaler som er juridisk verifisert av internasjonale domstoler og av klodens ulike urgamle urfolksråd. Disse rådene av mektige Eldre har gitt sin hellige godkjennelse til at de nye, etter loven valgte, regjeringer trer frem, og disse står klare til å erstatte de nåværende de facto regimene og vil således innlede en virkelig fantastisk nye epoke for hele menneskeheten.

Det som ligger foran oss er at våre åndelige familier og familiene fra Rommet vender tilbake. Agarthanerne er våre forfedre fra Lemuria. Forskjellige store moderskip fra stjerne-nasjonene som koloniserte Lemuria, er klare til å bringe sine borgere tilbake til sine opprinnelig hjemme-verdener. Mange av dere inkarnerte i denne verden for å forberede menneskeheten med sin tilbakevenden til full bevissthet. Nå, når dette er gjort, vil deres fullt bevisste Selv vende tilbake og hjelpe dere å forklare for deres medmennesker hva som akkurat har skjedd på Jorden. Flesteparten av oss vil forbli på Jorden og i stor glede gjenforenes med våre kolleger i Lemuria, for deretter sammen å spre oss over hele solsystemet og i Kjærlighet skape en ny Stjerne-nasjon. Denne nådegitte anledningen er begynnelsen på alt det vidunderlige Skaperen har planlagt for oss. Vi vil bli her hos dere og være mentorer for dere og lede dere i Kjærlighet og Lys til våre hellige oppgaver er fullendet.

Som dere kan se, er det mye som ligger foran oss alle. Vi er klare til å begynne på et nytt sett med oppgaver som skal skape permanent fred i denne galaksen og en spesiell plass i den Galaktiske Føderasjon for deres nye stjerne-nasjon. Vi er ekstatiske over det faktum av våre mange tusen år med åndelig arbeid skal få være forløperen til dette aldeles vidunderlige oppdrag. Den gjenforenede menneskeheten skal utvikle de virkemidlene som behøves for å skape fred og, til slutt, bli det viktigste møtested for mange galakser for å drøfte hvordan man skal gjennomføre den guddommelige plan i denne sektoren av den fysiske verden. For lenge siden, når hver enkelt av oss nådde det punkt å bli opp-Lyst, ble vi forsikret om at vårt spesielle arbeid skulle lede frem til dette aldeles fabelaktige øyeblikk i deres historie. De høyeste velsignelser til Himmelen og spesielt til menneskeheten for å ha overvunnet alle hindringene de mørke la i veien for dere!

I dag fortsatte vi vår omtale av hva som hender rundt om i verden. De som lever og arbeider på deres Jord er i ferd med å manifestere de ulike begivenhetene vi har snakket om. Dere har nådd det punkt hvor dere omsider vil se guddommelig intervensjon skje, hvilket er skjebnebestemt til å forvandle deres virkelighet og innleder en ny epoke av fred, velstand og første kontakt! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge