Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - January 15, 2013

January 1, 2012

13 Chicchan, 13 Chicchan, 9 Eb


Dratzo! Her er vi igjen! Deres verden fortsetter å bevege seg fremover mot den dagen Himmelen har valgt for å manifestere deres nye virkelighet. Vår familie fra Agartha informerer oss om at deres del i denne operasjonen er fullført. På samme vis rapporterer våre hellige forbundsfeller at deres aktiviteter har nådd det punkt som Himmelen har fastsatt. Vi tillater fortsatt at vår teknologi benyttes for å assistere alle og sikre at alle disse gjensidig avhengige operasjonene manifesterer eksakt som planlagt. Det eneste som nå gjenstår for oss er å få det endelige ”grønt lys” fra våre oppdragsgivere i Himmelen. Dette signalet vil bli gitt om kort tid. Inntil da venter vi, observerer og holder et våkent blikk på alt det som er så nær å skje. I mellomtiden er de mørke i panikk og lurer på når og hvordan arrestasjonene vil skje. For øyeblikket er de preget av engstelse fordi mange av deres kolleger simpelthen har ”blitt borte”. De er fullstendig klar over at de truslene de har fått er helt reelle og at de ikke vil kunne beholde sine maktposisjoner stort lenger. Deres enorme rikdommer har på det nærmeste tørket inn og det banksystemet de har kontrollen over er nær ved å bli stengt ned.

Mens disse dramaene utspiller seg, ser verden på overflaten ut til å gå sin skjeve gang som før. Men de mørke vet likevel at dette maskespillet er på det nærmeste over og at nye styresmakter står klare i Amerika, klare til å ta over makten. Maktskiftet vil begynne med en serie kunngjøringer som med sikkerhet vil forbløffe de fleste av dere. Deretter vil den nye økonomiske situasjonen føre til et enormt lettelsens sukk hor hver eneste av dere, etter hvert som frihet fra nød og usikkerhet gjør det mulig for dere å bevege dere inn i glede og overflod. Gjeldsettergivelse i en slik skala vil heale de mange dype og fastgrodde forskjellene og skillelinjene i et samfunn som har vært ille skakkjørt i årtusener. De rike og mektige har brukt dette klassedelte systemet til å hamre massene og tvinge dem til å gjøre som de blir bedt om. Nå vil alt dette bli fjernet og en verden med like spilleregler for alle vil erstatte den urettferdige verden som har pint og plaget dere så lenge. I tillegg til dette har statsledelsene, på en måte dere vil like mye bedre, allerede begynt å ytre helt nye toner. Men så må dere også huske på at disse forbedringene i deres levekår kun forløperne til mye større endringer som vil komme, inkludert Avsløringen. Og her kommer vi til det magiske øyeblikk, når vi kan introdusere oss selv formelt for dere.

Vår ankomst vil forandre alt. Deres følelse av global identitet er basert på at dere oppfatter dere selv som unike i kosmos. Faktum er: dere ikke er alene. Dere kom for lenge siden, fra alle galaksens hjørner, for å kolonisere denne verden. Deres opprinnelige koloni Lemuria var helt i begynnelsen av deres tid på Gaia. For øyeblikket er dere låst i en tilstand av hukommelsestap som er oppstått som følge av begrenset bevissthet, men nå er tiden kommet for å befri dere fra denne manglende evne til å vite hvem dere er og hvorfor dere kom til denne underskjønne blågrønne verden. Oppgaven med å befri dere fra denne hukommelsessvikten er tildelt oss, og etter flere tiår med forberedelser er vi klare til å ta dere med på en oppdagelsesreise som vil gi dere tilbake de gleder og undere som full bevissthet innebærer. Den første delen av denne reisen begynner med kringkastet informasjon som skal forklare hva som er i ferd med å skje. Kort deretter vil vil vi lande og begynne en serie med åpne og grundige drøftelser med dere, koplet med at dere vil få teknologier som vil sørge for alt dere trenger for å vende tilbake til deres opprinnelige, naturlige tilstand. Deretter kan dere begynne den individuelle treningen for å få tilbake full bruk av full bevissthet, hvilket vil sette dere i stand til å begynne arbeidet med å organisere deres nye stjerne-nasjon.

Kjerneårsaken til at vi er kommet til deres solsystem er ikke for å passe på dere, men å gjenforene dere med deres åndelige og stjernefamilier. Deres forferdre fra Agartha ser også frem til å ta opp sin rolle som mentorer for dere i denne prosessen. Inntil nå har Himmelen holdt dem tilbake fra å gjøre mange ting som de har ønsket å gjøre for dere, men nå har disse begrensningene blitt opphevet. Vi forventer at de vil spille en vesentlig rolle som rådgivere for deres nye statsledelser og med å utforme en rekke policy-prinsipper angående de nye reguleringene av deres bank og finanssystem. Det er av avgjørende betydning at dere raskt kommer dere gjennom dette første stadiet i deres nye velstand og lærer dere å operere uten behov for penger som sådan. Våre galaktiske samfunn fungerer ved direkte manifestasjon av det vi trenger, uten å måtte gjøre oss avhengig av energiressursene i vår hjemmeverden. Vi forstår også at det er vår oppgave å pleie og støtte vår levende verden. Vårt samfunn er en guddommelig kultur som har sin plass som en i sannhet storslagen del av den guddommelige medskaper-virksomhet i vår aldeles vidunderlige galakse.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Fremmarsjen mot den velsignete nye virkelighet fortsetter. Våre hellige samarbeidspartnere er nå ved et punkt hvor, med Himmelens velsignelse, en ny verden raskt kan manifestere. Denne hellige godgjennelse vil bli gitt om kort tid. Himmelen vil proklamere en hellig dag og denne virkeligheten vil endelig innfinne seg. De mørke har blitt informert om at alt det arbeidet vi hittil har gjort, på den dagen, vil bli hurtig sluttført. Dette inkluderer nye styresett og statsledelse og en rekke kringkastinger som vil introdusere dere for disse sjelene som har arbeidet så modig for å gjøre deres nye verden mulig. Full suksess med dette svært ambisiøse foretaket er også avhengig av bidragene fra Agarthanerne og et nettverk av personell fra våre familier fra stjernene. Vi, de Oppstegne Mestrene, er svært takknemlige for alt som blir gjort for å forberede dere til et liv som fullt bevisste Vesener. Vår egen mentoring vil også være dere til stor hjelp, ettersom den vil forberede dere for det som den første kontakt vil innebære.

Det å være deres mentorer på veien til full bevissthet krever at vi kan være fysisk blant dere og begynne å lære dere å forstå hvordan denne verden med begrenset bevissthet fungerer. Vi lærte også selv dette da vi arbeidet med å løfte oss selv opp til de høyere nivåer av bevissthet. Det er viktig at dere forstår hvordan 3D fungerer, fordi det vil danne grunnlaget for den mer omfattende visdom om hvordan de høyere riker fungerer. Denne kunnskapen gjør det mulig for dere å forberede dere på hva deres metamorphose vil føre med seg. Dere vil gå over fra en tilstand hvor dere er omgitt av kunnskap som bare noen får har tilgang til og til et samfunn som er fullkomment gjennomsiktig og i sannhet forbløffende! Dette er en forandling som vi alle gikk gjennom. Nå er det deres tur og dere vil bli kjærlig og vennlig veiledet slik at dere når frem til denne hellige destinasjon.

Det som skal skje om kort tid i deres overflaterike er mer enn kun en metamorphose; det vil være en enorm bragd hvor dere vil integrere mange ulike deler av dere selv til en aldeles strålende En-het, både individuelt og kollektivt. Denne prosessen vil gjøre slutt på deres kollektive opplevelser som varte i nesten 13000 år, og er kulminasjonen av det hellige løfte Himmelen har gitt dere. De mørke og deres utallige blasfemier vil svinne hen og bli borte. En ny Lysets Tidsalder vil demre og påny vil komme en tid for Skaperens hellig profeter. Hver eneste en av dere er en potensiell profet og en som kan levere Gode Nyheter! Dere skal skape et samfunn basert på deres storslagne Lys, som skal skinne i deres mangeartede tjeneste for Skaperen og til Hans ære. Dere vil bli gjenforent med oss, for vi skal veilede dere på denne hellig vei, som er gitt oss gjennom Himmelens vidunderlige virke og den guddommelige plan.

I dag ga vi dere et overblikk over hva som snart skal skje. Deres overflaterike står på terskelen til å gjenforenes med sitt indre motstykke, Innerjorden. Dette nye, gjenforente rike skal danne scenen for deres metamorfose tilbake til full bevissthet og for skapelsen av deres nye stjerne-nasjon. Vi jubler over dette og venter tålmodig på at denne vidunderlige tid skal manifestere. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

I dag fortsatte vi vår omtale av hva som hender rundt om i verden. De som lever og arbeider på deres Jord er i ferd med å manifestere de ulike begivenhetene vi har snakket om. Dere har nådd det punkt hvor dere omsider vil se guddommelig intervensjon skje, hvilket er skjebnebestemt til å forvandle deres virkelighet og innleder en ny epoke av fred, velstand og første kontakt! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website:
Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge