Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - August 6, 2013

Sheldan Nidle - August 6, 2013

8 Lamat, 11 Pop, 10 Caban

Det øyeblikket dere virkelig lærer å ta i bruk denne Kjærlighetskilden inni dere, vil dere gjøre kvantesprang, kollektivt, fremover mot de triumfene som venter dere…..

Sannheten er at dere har en avgjørende rolle å spille i utformingen av en ny hjemme-galakse for oss alle. Det vil bli den beste tiden noensinne! En tid for fantastiske eventyr og utforskning etter hvert som vi sammen manifesterer Skaperens guddommelige plan.

http://www.paoweb.com/sn080613.htm

===================

Dratzo! Her kommer vi igjen med mer å fortelle dere. Ved slutten av deres Gregorianske år 2012, ble en stor dose himmelsk Lys sprøytet over deres jordiske rike, og så, den 29de juli i år, ble en tredobbelt mengde innstrålt til deres Jord takket være de spesielle astrologiske stillinger på denne datoen. Dette etablerte energiene for det som snart vil skje. De mørkes langvarige kvelertak på deres elskede planet er kommet til veis ende og tiden har kommet for dere å fryde dere og for at de forandringene som offisielt gjør at deres rike ”skifter” til Lyset kan finne sted. Det første som skal skje i denne kavalkaden av begivenheter er, selvfølgelig, utløsingen av de mange pengefond som vil markere overgangen fra klodens uærlige finanssystem med fiat-penger, som er så utsatt for uhemmet spekulasjon, til de nye pengesystemene basert på edle metaller. Disse nye valutaene basert på sann verdi vil utløse en global revaluering, og sannheten er at de første av disse ligger klare til å distribueres. I tillegg til dette er de første rundene av velstandfond-utdelingene klare til å iverksettes. Disse finansielle instrumentene vil effektivt drive ”den gamle praksisen” fra makten og tillate innsettelsen av de nye regjeringene som baserer seg på loven. Og som dere vet er dette bare de første manøvrer i alt som skal komme.

Fremveksten av deres nye penge- og finanssystem vil lede til universell gjeldsettergivelse og kort deretter, avsløringen av vårt vennligsinnete nærvær. Deres nye regjeringer har forpliktet seg til å tillate at sannheten om oss blir formelt bekjentgjort for dere. Når den tiden kommer har vi til hensikt å komme med en serie kunngjøringer som vil informere dere alle om de forestående masse-landingene samt deres introduksjon til de Oppstegne Mestrene som står klare til å begynne sine hellige belæringer over hele verden. Etter hvert som dette utvikler seg vil det bety en massiv forandring i fremtidsutsiktene for globale samfunn, når den aggressive konkurransekultur mellom nasjonalstatene metamorfoserer til fredelig samarbeid. Og like uunngåelig er det at det de Oppstegne Mestrene og vi har å fortelle dere vil sette hele virkeligheten deres på hodet! Den diett av løgner og manipulasjoner som de mørke har foret dere med gjennom årtusener, vil bli fullstendig avdekket og transformert når de Oppstegne Mestrene legger sannheten foran dere. Etter hvert som denne nye verden av sannhet tar form, vil de gamle forvrengte levemåter og persepsjoner bli rettet opp og endre seg til en sunn og Kjærlighetsfull forståelse og aksept av den neste fasen av deres reise: møtet med deres individuelle mentorer.

Så snart vi kan lande i stort antall, vil deres personlige mentorer bli presentert for dere. Og i det øyeblikket kan endelig full og åpen dialog mellom oss ta til. Som dere kan forestille dere så vil vi ha mye å snakke med hverandre om. Det temaet som vil være det mest sentrale er deres tilbakevenden til full bevissthet, ettersom dette er hovedgrunnen til at vi er her. Det vil bli så mye for dere å absorbere og dere vil trenge tid på å fordøye det alt sammen. Der må lære å tenke, ikke med hjernen, men med hjertet, som er det stedet hvor dere kan lære å kjenne sannheten. Denne siste fasen i deres reise mot full bevissthet krever at dere fullstendig forandrer måten dere tenker og føler på, og dere totalt revurderer måten dere ser på dere selv, både åndelig og følelsesmessig. Det vil bli en stor utfordring, som vi vet dere vil greie å overvinne når dere etter hvert graver dypt inni dere for å bringe ut den Kjærligheten som er deres sanne essens. Det øyeblikket dere virkelig lærer å ta i bruk denne Kjærlighetskilden inni dere, vil dere gjøre kvantesprang, kollektivt, fremover mot de triumfene som venter dere, og når det øyeblikket kommer vil dere være mer enn villige til å ønske deres metamorfose til full bevissthet velkommen, når dere tar plass i deres personlige Levende Lys-Kammer. Og da, som fullverdige Lysvesener vil dere slå dere sammen med oss og fulle av lykke og glede ta fatt på deres guddommelige tjeneste for fysikaliteten, og mest av alt, for Skaperen.

Når ting først setter i gang vil alt utvikle seg hurtig. Deres påtvungne karantene fra full bevissthet vil ende og en velkomstseremoni vil finne sted, hvor dere nok en gang vil slå deres krefter sammen med deres åndelige familie og deres familie fra Rommet. Denne storslagne gjenforeningen vil åpne opp tilgangen til Inner-Jorden for dere, så dere igjen kan komme sammen med dem som så trofast representerer deres forfedre. Deres historie vil ikke lenger være ”myteomspunnet”, men vil bli en levende saga som handler om deres opprinnelse og grunnen til at dere er her. Når dere har absorbert alt dette, vil dere bli hele igjen og i stand til å fullføre deres livskontrakter. Arbeidet med å bygge deres egen stjerne-nasjon vil åpne dørene på vidt gap, ikke bare til de andre vann-verdenene i dette solsystemet, men også til de fjerne hjørner av denne galaksen, som en del av deres guddommelige tjeneste for fysikaliteten. Der vil dere bli ønsket velkommen av andre bevisste, sansende Vesener og hjelpe dem med å oppnå full bevissthet som dere selv. Sannheten er at dere har en avgjørende rolle å spille i utformingen av en ny hjemme-galakse for oss alle. Det vil bli den beste tiden noensinne! En tid for fantastiske eventyr og utforskning etter hvert som vi sammen manifesterer Skaperens guddommelige plan.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer til dere med nyheter! De energiene som stråles inn til dette velsignete riket er i ferd med å nå klimaks, og de mange effekter av denne enorme økningen i Lyset begynner å bli åpenbare. De mørke har tapt sin overlevelseskamp og vi holder på å forberede de mange belæringer vi vil gi dere. Hver av oss vil dele med dere den visdom dere trenger for å fortsette å øke deres bevissthetsnivåer. Disse moralske kompassene vil veilede dere etter hvert som dere kommer stadig nærmere den dagen hvor dere endelig er klare for deres individuelle Levende Lys-Kammer. Vi vil være ved deres side hvert eneste steg på veien mens dere gjennomgår denne mirakuløse transformasjonen, og deretter når dere skal lære etiketten som hører til full bevissthet. Sannheten er at de aspektene vi her beskriver for dere bare er en liten del av deres tjeneste for Gaia og for hver og en av dere, mens en helt ny epoke for menneskeheten blir til virkelighet. Halleluja! Halleluja!

Vårt oppdrag i denne sammenheng er å vokte over dere og gi dere moralsk veiledning. Vi svarer på alle ropene om hjelp fra det menneskelige kollektivet. Vi lindrer deres smertefulle sår og sender dere budskaper til menneskets frelse. Akkurat nå inkluderer oppgavene våre å bevege dere alle på vellykket vis inn i et rike av stadig økende bevissthet hvor dere kan lære deres åndelige senter å kjenne. I stor glede ser vi at fruktene av disse aktivitetene blir til virkelighet, og etter hvert som Himmelen tar i bruk sine mektige energier for å transformere deres virkelighet til Lys, så gir det våre budskaper stadig mer troverdighet. Denne tiden som kjennetegnes av oppvåknende åndelighet er det øyeblikket vi har ventet så lenge på. I disse dager er vi engasjert i å få en endelig slutt på de mørkes langvarige tyranni, slik at det nye penge- og finanssystemet settes i verk i stor skala, ved hjelp av våre planer for allmenn velstand, sammen med en generell verdensomspennende jubel og feiring. En ny epoke har kommet!

Denne nye epoken for menneskeheten vil innbefatte en gjenforening med deres familie fra Rommet, fra Inner-Jorden og i Ånderiket. Det vil bli overveldende klart at dere aldri har vært alene! Dere er del av et nærmest uendelig kjede av mennesker gjennom hvilke Skaperen sprer liv over alt gjennom dette nær uendelige kosmos kjent som fysikaliteten. Her finnes også billioner av Vesener som er uten fysisk kropp. I denne uendeligheten av bevisst, følende liv har vi vårt sete i Lys og Kjærlighet. Nå kommer vi som fullt bevisste Vesener i fryd og glede for å gjennomføre den guddommelige plan for fysikaliteten. Vi har av egen fri vilje forpliktet oss til denne oppgaven, som gir oss uendelig glede og oppfyller våre hjerters dypeste lengsler. Alle føler denne uendelige Kjærligheten i vårt levende felleskap og aktiviteter, våre liv er fylt av himmelsk fryd, og hver eneste dag blir vi feiret og hedret for alt vi har oppnådd. Dette er i sannhet den mest vidunderlige måte å leve på og vi lengter etter å dele den med dere!

I dag gjennomgikk vi noe av det som nylig har skjedd og hva som venter dere i fremtiden. Vi kommer til deres verden for å overbringe den overveldende gave som full bevissthet er og den glede som dette vil gi hele fysikaliteten. Dere vil bli ønsket velkommen inn i denne tilstanden, ikke bare av oss, men av hele Skaperverket!

Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Oversetter: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge