Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa - 19. oktober 2016


SaLuSa - 19. oktober 2016

Budskap nr. 1

Kjære brødre og søstre. Hvordan føles det akkurat nå? De forandringene dere forventet skulle skje, men som ikke skjedde; forandringene dere ikke ventet skulle skje, men som likevel har skjedd; synlige eller ikke, på innsiden eller på utsiden av dere – kan dere akseptere at de har skjedd? Kan dere gå videre i livet deres, kan dere justere visjonene deres, planene deres? Har dere forstått at en enda en del av deres menneskelige opplevelse av Oppstigningen er over?

Nå som de som fortsatte å arbeide med sin renselse og forandringer har gjennomført dette vanskelige arbeidet med å kaste av seg alle de gamle energiene, hvilket i sannhet er en forutsetning for å fortsette videre og være i stand til å tilpasse seg de nye energiene, så spør de kanskje hva de skal gjøre nå? Hvorfor er dere fortsatt her? Hva er det som fortsetter å holde dere i denne virkeligheten? Dette spørsmålet kan enkelt besvares med at dere ikke har gjort ferdig alle de oppgavene dere har planlagt for dere selv i dette livet. Jeg vet at det til tider kan være veldig krevende å bare fortsette å være i denne frekvensen, når dere vet at noe mye skjønnere, harmonisk og kjærlighetsfullt eksisterer et eller annet sted i et annet «tid og rom». I drømmene, meditasjonene og visjonene deres blir dere vist glimt av livet i de kjærlighetsfylt vibrasjonene fordi dere trenger å forberede dere til det og det er til stor hjelp for dere og andre for å fortsette arbeidet deres.

Når tiden er inne – det rette øyeblikket – for dere til å forlate den nåværende livsopplevelse, så må dere være klare for den nye. Tvil aldri på at dere befinner dere på det rette sted og tid med klar hensikt, og når dere har fått de nødvendige erfaringer, kan livet deres komme til å forandre seg raskt. Ikke alle ønsker at ting skal forandre seg raskt, fordi det kan skape en del følelser som gjør dere urolige og skaper frykt, og det er grunnen til at hvert vesen har sin egen fart. Det er grunnen til at dere ikke ser en masse mennesker plutselig forlate sin jordiske opplevelse. De som allerede har reist ønsker kanhende å komme tilbake, eller simpelthen fortsette å bevege seg helt og holden inn i Lyset. Noen vil ikke komme tilbake fordi de vil være klare for å gå inn i helt nye opplevelser.

Ja, dere er alle i ferd med å forandre hvordan dere opplever livet, også globalt, fordi dere har forandret hvordan dere handler, ser, føler og kommuniserer med hverandre og lar dere ikke dra inn i frykthistoriene som fortsatt spres, eller som noen fortsatt ønsker å spre som sannhet. Likevel kan dere se at de fleste mennesker, uansett hvor langt de er kommet i sin oppvåkningsprosess, ikke lenger har tillit til massemediene nå. Følg deres egen livsplan, så vil den på fullkomment vis lede dere til den endelige Sannhet om deres eget og menneskehetens eksistens.

Jeg er lykkelig over å kunne snakke med dere igjen og det er en glede for meg å kunne dele av min visdom for å gjøre oppvåkningsprosessen deres lettere.

SaLuSa

Danica

Website: http://salusanewmessages.blogspot.no/2016/10/message-1.html
Oversetter: Leif
< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge