Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa - 19. januar, 2017


SaLuSa - 19. januar, 2017

Budskap nr. 21

Å stole på andre synes å være lettere enn å stole på seg selv. Du kan føle de andres energi, du kan se inn i øynene deres og du kan høre hva de sier, så du har nok av bevis på at du kan stole på, eller ikke stole på, den som står foran deg. Men hvordan får du bevis på at du kan stole på deg selv? Og hva betyr det egentlig å stole på seg selv? Noen mener dette er lett å svare på, noen mener at det ikke er så enkelt å besvare og noen tror at det ikke kan besvares i det hele tatt - at dette er noe som må føles. Alle svarene kunne godtas, fordi enten du stoler på deg selv eller ikke så er ikke dette noe du trenger bevis på, men det er behov for bevis for å lære å forstå hva tro på seg selv er. Beviset er da den aktuelle opplevelsen som fører til din forståelse – og samlet kan man si at dersom du ikke føler den samme energien som når du stoler på noe eller et annet menneske, så vet du at du ikke helt stoler på deg selv.

Troen på deg selv kommer fra din indre kjerne hvor alt er kjent og det ikke finnes noen tvil om din egenverdi, dine handlinger eller noe som helst. Dersom du spør deg selv om «bevis på denne tilliten til deg selv» vil det alltid bli gitt deg. Det er bare spørsmål om hvordan du mottar det. Det kan være en energi som flommer opp i ditt sinn, det kan være en underlig følelse inni deg – energi som ikke beveger seg i rett linje. Det kan være en sterk impuls til å gjøre en viss handling, slik at du får «fysisk bevis» på i hvilken grad du stoler på deg selv. I sannhet henger det sammen med hvert enkelt menneskes behov, og derfor kan du ikke sammenlikne med andre, for da vil du kanskje ikke forstå det du har erfart og så vil du måtte skape en ny opplevelse som likner på den forrige fordi du vil måtte være sikker på hvem du er, hvilket innebærer å akseptere alle aspekter av deg selv og faktum er at det er denne aksepten og forståelsen av din rolle og hensikten med at du eksisterer, som skaper denne Troen på deg selv. Ingen ting annet enn å kjenne din egen livshistorie og din forbindelse med strømmen av energi fra Kilden, kan gjøre at du stoler fullt og fast på deg selv.

Let ikke etter bevis hos andre, for du vil ikke finne det eksakte og nødvendige beviset hos dem. Det ligger i din kunnskap om deg selv. Vær ikke redd for å søke denne sannheten - ingen vil dømme deg, det har heller aldri noen gjort, fordi vi simpelthen opplever og erfarer alle slags opplevelser og erfaringer og de fører oss hele tiden fremover mot en endelige opplevelse av at vi alle er Ett.

Stoler du på deg selv?

SaLuSa

Kanal: Danica

Kilde: http://salusanewmessages.blogspot.no/2017/01/message-21.html
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge