Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa - 2. Februar, 2017


SaLuSa - 2. Februar, 2017

Budskap nr. 23

I vår kontinuerlige jakt på Sannheten, samler vi forståelse som hjelper oss å komme videre. I hver eneste handling vi gjør ligger ønsket om å vite, om å bevege oss utover våre egne grenser. Vi opplever mange ting som leder oss til en viss forståelse og kun etter at vi forstår, kan vi slippe tak i dem og la dem fare. Derfor kan det synes som om dere opplever de samme tingene om og om igjen – helt til dere oppdager hovedgrunnen. Når dere ser tilbake på en viss erfaring, når noen annen har denne opplevelsen, kan dere betrakte den fra en annen synsvinkel og dette kan gi dere verdifull informasjon, fordi det mange ganger er vanskelig å ikke la seg påvirke av de indre følelsene som kommer frem når visse ting skjer med dere. Disse følelsene er en naturlig reaksjon og de er et tegn på at noe trengs å ryddes opp i, tenkes nøye gjennom og forstås. I de fleste tilfeller er de ikke særlig hyggelige og får dere til å tenke dårlig om dere selv, hvilket selvfølgelig forårsaker en blokkering av energistrømmen.

Derfor kan det være til stor hjelp når dere ser på dette med «betrakterens øye» og lar dere selv bli involvert som den andre lytteren. Dere vet at det alltid har hjulpet når dere har snakket med noen som forsto dere og det enkle faktum at noen lyttet til dere gjorde at dere klarte å bearbeide opplevelsen selv. Likevel, ved dypere, individuelle anliggender, er det ingen andre enn dere selv som virkelig kan forstå og i de fleste tilfeller kan dere ikke bare snakke med alle om dette, så det å fristille seg fra en viss opplevelse og se på den og betrakte den fra et annet perspektiv ville kunne være til stor hjelp. Tillat dere selv simpelthen å tenke på den uten å være dømmende, slik dere gjør når dere tenker over en tilsvarende erfaring en annen har hatt.

Det vanskeligste er å ikke dømme seg selv, men når dere forstår poenget med alle deres opplevelser og ser på dem som en helhet, så vet dere at de alle var nødvendige og gjorde det mulig for dere å komme dit dere er dere i Nuet. Kjære venner, forstå at vi alle har opplevd oppturer og nedturer, mørke og Lys, krig og fred – på det indre plan og det ytre – og at Skaperen skapte oss fullkomne i og av Kjærlighet. Og denne Kjærligheten er over alt, i hvert eneste menneske.

SaLuSa

Kanal: Danica

Kilde: http://salusanewmessages.blogspot.no/2017/02/message-23.html
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge