Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa - 12. desember 2016


SaLuSa - 12. desember 2016

Budskap nr. 14

Hjertets energi er den energien som blir utstrålt fra ditt vesen til Alt. Hjertet er bearbeidingssenteret for alle innkommende «inputs» til kroppen din og etter din personlige evaluering, blir den delt og gjort tilgjengelig for Alle. Med dette menes at andre kan sanse din aktuelle sinnstilstand, kan føle om du ønsker å snakke med andre eller ikke, om du ønsker å opptre på en spesiell måte eller bare ønsker å få være i fred og kan sanse alle emosjonene dine uten at et ord er sagt. Hjerteenergien kan betraktes som din signaturenergi, men den identifiserer og viser hvem du er mye tydeligere enn noen fysisk handling som definerer deg blant andre. Den bærer i seg alt, alt blir absorbert og gjør at andre kan identifisere deg, uten at de behøver å vite ditt navn. For dere som kjenner navnet, selv om det bare er tilnavnet eller en uttalt eller skreven identifikasjon, er det nødvendig å akseptere den annen som en dere ønsker å snakke med eller ta kontakt med. Dette er også i ferd med å forandre seg, for etter hvert som hjertes evner øker, vil dere simpelthen venne dere til å gjenkjenne andre ved deres hjerteenergi og viktigheten av det aktuelle navnet vil avta. Navnet vil ikke lenger spille noen rolle ettersom faktum er at det blir bare valgt for hver og en av dere for å identifisere dere med nødvendige erfaring og selvfølgelig er også deres sosiale system basert på identitetstegn.

Ja, navnet bærer også energi i seg, men det er en energi som er delt med alle andre som opplever og erfarer under samme tildelte navn eller familienavn, det er ikke din egen spesifikke energetiske signatur som du er identifisert med. Hvis du snakker med noen i din fysiske virkelighet, så føler du klart hans/hennes energi og gjenkjenner dem selv før navnet dukker opp i tankene dine. Det synes derfor som om deres energetiske signatur virker sterkere på deg – og det er fordi vi er vant til å hilse hverandre ved å sende ut hjerteenergien i stedet for å introdusere hverandre med navn, håndtrykk eller hvilken som helst annen fysisk hilsen på Jorden. Vi deler med andre alt det vi er i dette ene energiuttrykket, så ingen «feilidentifikasjon» kan oppstå, og det er så visst ingen som har den samme hjerteenergien uansett hvilket nivå de er på.

La deres hjerter åpnes på vidt gap, kjære venner og vær ikke redd for at deres hjerter vil blø hvis dere gjør det, for i virkeligheten er hjertets farge grønn og ikke rød.

SaLuSa

Kanal: Danica

Kilde: http://salusanewmessages.blogspot.no/2016/12/message-14.html
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge