Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa - 5. desember 2016


SaLuSa - 5. desember 2016

Budskap nr. 13

Dette året på Jorden nærmer seg enden, og det gjør også deres forberedelser, som en samlet menneskenasjon, for en bevegelse mot nye, forbedrete levekår og forståelse og samarbeid dere imellom. Hvis dere ser dere omkring, ville dere kanskje si at ingen ting har i realiteten forandret seg på mange år, men likevel er det slik at mange offentlige institusjoner, myndigheter og nasjonale ledere i mange land gjennomgår den samme renselsesprosessen som dere selv har gjort på personlig nivå. Dere har drevet forandringen i retning av uforbeholden kjærlighet og satt kursen med hensyn til å lete etter deres sanne opprinnelse og evolusjon, og sannheten om hvordan historien egentlig har utspilt seg på Moder Jord.

Nå er hver og en, og helheten, i ferd med å bevege dere bort fra det som man kunne kalle gammelt, godtatt og forstått. Som dere vet, krever det å komme videre i sin utvikling å gi slipp på det som ikke lenger tjener oss, så dette er hva som skjer på et globalt nivå også. Og hva som faktisk skjer vet de som arbeider med selv funksjonene i de globale systemene og det er mye informasjon som rett og slett ikke blir fortalt til folket, fordi det ikke er noe behov for at hvermann kjenner hver minste detalj ettersom dere allerede har gjort deres del av denne forandringen gjennom å uttrykke deres ønske om forandring. Dere kan være helt trygge på at de som arbeider i slike roller er støttet av Altet. Forandringene er simpelthen under arbeid, bit for bit for bit, mot det ønskede resultatet.

Vi har alle våre dyptfølte ønsker og ønsker at de skal bli oppfylt, og dere vet at vi deler den samme drømmen om frihet, En-het og kunnskap og forståelse av Skaperverket. Jeg har også mine egne mektige ønsker som er drivkraften i min evolusjon og alle handlinger jeg gjør, og jeg vet at de vil bli gjort til virkelighet fordi jeg allerede føler at min tilknytning til dem har så stor kraft at ingen ting kan forandre retningen på denne kreative energiens strøm. Selv om den andre siden kanskje kunne føler det slik akkurat nå, så forsikrer jeg dere om at det er slik. Dere må forstå at sinnet og tankene også må renses og at forvirringen er «et godt tegn» på at det gamle forlater deres sinn og at dere snart vil finne igjen deres indre fred, og da vil den sannheten dere så sterkt har ønsket skinne så vakkert og ikke etterlate noen som helst tvil.

Jeg kan høre mange av dere si at det er så enkelt for oss å ikke føle tvil og å ha tillit til alle vi kommer i kontakt med. Ja, vi føler aldri tvil, for vi føler sannheten så klart i våre hjerter og er vant til å lese tydelig alle de tegn vi blir gitt. Det er dette vi deler med dere i våre budskaper, så dere kan føle og lære å praktisere denne følelsen og lære å lytte og se tegnene på den måten som er best for dere selv. Vårt ønske er å inspirere dere til alltid å søke dere egen sannhet.

SaLuSa

Kanal: Danica

Kilde: http://salusanewmessages.blogspot.no/2016/12/message-13.html
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge