Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, August 31, 2012

SaLuSa, August 31, 2012

De mørke Sjelene trodde virkelig at seieren var deres og at Den Nye Verdensorden var innen rekkevidde. De hadde imidlertid ikke regnet med deres vederheftighet og besluttsomhet til å stå opp imot dem, og i den relativt korte perioden siden dette århundret begynte, har dere økt Lyset eksponentielt på Jorden og således seiret over dem. De støyer fremdeles og tror at de kan forpurre planene for Oppstigningen, men faktum er at de ikke er mer enn et lite irritasjonsmoment. De har ikke lenger noen makt som gjør at de kan oppnå noen reell form for suksess med sine bestrebelser og de må finne seg i å se at deres imperium smuldrer opp og faller i grus.

Det vi holder på å ordne opp i nå er de systemene de har etablert som fortsatt funksjonerer. De står i veien for eksempel Avsløringen, men for hver dag som går, blir en ny hindring fjernet. Det øyeblikk Avsløringen blir formelt godkjent, vil det være som en stormflo av informasjon til mange andre aspekter i vår pågående relasjon til dere. Åpen kontakt mellom oss har vært betraktet som en egen sak, men den vil bli en realitet før Oppstigningen. Men først må veien ryddes for slike omfattende avsløringer, fordi mange mennesker fortsatt fornekter vår eksistens, og langt mindre er klare til å ta imot oss. Sannheten må imidlertid komme ut, fordi deres fremtid i stor grad er knyttet til vår, fordi vi alle Er Ett.

Vår ankomst vil ikke signalisere noen hensikt om å ta noe fra dere. Tvert imot er det slik at vi har så mye å gi for å hjelpe dere med spranget inn i den Nye Tidsalder. Og det er selvfølgelig ikke slutten på det, for da kommer tiden hvor dere vil slå dere sammen med oss på likverdig basis, og sammen vil vi tjene andre som har behov for den type erfaring som vi kan bidra med. Fremtiden deres vil ikke likne mye på det dere har opplevd til nå. Den vil være helt ulik, men også meget akseptabel. Vi kunne si det slik at dere har ikke levd ennå, fordi deres liv har funnet sted i falske kulisser, i en illusjon. Dere ble gitt Fri Vilje til å skape den akkurat slik dere ønsket det, men mørke krefter tok makten over dere.

Deres Frie Vilje vil ikke bli tatt fra dere, og hva dere enn matte velge, så vil det bli deres vei videre når denne syklusen er kommet til ende. Når det er lagt til rette på den måten er det ikke noe poeng i å forsøke å overtale andre til å gjøre noe annet enn det de selv ønsker, for de vil ikke føle seg bekvemme i energier de ikke takler. Og i tillegg finnes det ingen tidsfrister når det dreier seg om deres utvikling. Dere utvikler dere i deres eget tempo og hvis en sjel velger å forbli i de lavere dimensjoner, så er det helt klart at de er ikke rede til å gå videre inn i de høyere vibrasjonene. Mest sannsynlig trenger de ikke være i de lavere vibrasjoner lenge, fordi de, på samme måte som dere selv, kan dra veksler på alle sine tidligere erfaringer.

Uansett om media gidder å rapportere om det eller ikke, så gjør vi stadige fremskritt og ting legger seg til rette for en storslagen finale. Det nye bank- og finanssystemet begynner å ta form og behovet for omfattende forandringer blir nå akseptert over hele verden. Det kan derfor ikke vare lenge før det kommer en del kunngjøringer om det. Det vil med sikkerhet bety begynnelsen på slutten for Illuminat. Uten kontroll over pengemarkedet, vil de være som en kropp uten armer og ben og ikke i stand til å gjennomføre sine ulike aktiviteter. Uansett så er vi i ferd med å vinne tilbake enorme pengesommer, verdipapirer og verdifulle metaller, som vil bli tilbakeført til sine rettmessige eiere eller plassert i et verdensomspennende Omfordelingsfond.

Kjære Sjeler, vi er mer enn travel opptatt med å holde overoppsyn med våre alliertes aktiviteter, og jo mer vi arbeider sammen, jo mer suksess oppnår vi. Etter Oppstigningen vil vårt forhold til dere bli mye mer personlig og dere vil raskt oppnå status som Stjerne-Vesener, slik dere var for tusener av år siden. Det er grunne til at dere vil tilpasse dere det nye svært lett og føle dere hjemme med det dere vil gjøre i fremtiden. Hvor deilig vil det ikke være for dere å vite at enhver dere møter er hundre prosent pålitelig og redelige i alt de gjør! Ærlighet vil bli tatt som en selvfølge, for i de høyere dimensjoner finnes det ikke rom for noe mindre.

Så hold ut en liten stund til, uansett hvilke problemer dere har nå, enten de er fysiske eller annet, for de vil bli løst. Vi vet at mange av dere lider av fysiske plager som er forbundet med livet på Jorden, men dere kan være helt trygge på at alt vil bli satt rett igjen. Det er absolutt ingen ting som ikke kan bli rettet opp gjennom våre healing-metoder, og siden dere er Energi-Vesener, så vil dere finne at lyde og farger er sentrale i dem. Krystaller er også svært mye brukt og kan brukes på ulike måter for å skape mektige energier for transformasjon og kur. Faktum er at krystaller vil spille en meget stor rolle i deres fremtid. Slike konsepter er slett ikke nytt for dere, for mange av dere var i Atlantis da de var svært meget brukt

Vi tror dere beginner å skjønne hvorfor dere er så høyt aktet, og det er fordi dere i fortiden hadde et så høyt bevissthetsnivå. De lavere vibrasjonene i dualiteten gjorde det vanskelig for dere å erindre at det var slik, og det er bare først i den senere tid at dere har begynt å våkne opp til hvem dere virkelig er. Dere har et helt ubegrenset potensial og dere vil snart finne deres rette plass i de store planene for Kosmos. Når dere får anledning til å bli kjent med oss, vil dere se dere selv i oss, og det er fordi mange av dere kom fra sivilisasjoner som er medlemmer av den Galaktiske Føderasjon av Lyset. Når dere møter deres egne, vil dere umiddelbart kjenne at dere er i slik, og for en gjenforening det vil bli! Det vil så visst bli feiringer når vi kan møte dere åpent, for da vil dere forstå at vi alltid har stått hverandre nær. Det vil være den mest naturlige gjenforening og en sammenkomst av sjeler som har arbeidet sammen i tusener av år.

Dere har så mye å se frem til. Så kast ikke bort energien deres på å bekymre dere om hva som vil skje med de mørke Sjelene. Dere vil med sikkerhet bli informert om hvem som har stått bak planene om å ta makten over dere og verden og hvem som er ansvarlige for de uhyrligheter som har vært gjort gjennom historien. Som naturlig er vil dere være mest interessert i det som har skjedd i deres egne liv. Det vil være mange sjokk, ettersom mennesker dere har hatt tillit til vil bli avslørt for hvem de virkelig er. La den sanne informasjonen klare luften rundt den atmosfære av spekulasjoner som omgir tragedier som 11. september, men vi ber dere om å ikke bruke den til å søke hevn over dem som er involvert. Overlat det til høyere makter, som vet nøyaktig hva de skal gjøre, og således kan dere være fullkomment trygge på at rettferdigheten vil vinne.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ønsker dere lykke til med forberedelsene til Oppstigningen.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge