Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, September 10, 2012

SaLuSa, September 10, 2012

Husk på at de begivenhetene som har utfoldet seg er direkte til fordel for dere. Selv så mye dere får vite gjennom de ulike informasjonskildene, er det vanskelig å formidle sannheten på en måte slik at dere til fulle forstår, når det ikke kan understøttes av klare bevis. Det vil komme så snart de som blokkerer slik informasjon er fjernet og vi vil gjøre det på en slik måte at dere ikke lenger vil være i tvil om hva som er sant. Uansett hvordan ting utvikler seg fremover, så vil hovedfokus hele tiden ligge på dere som forbereder dere til Oppstigningen. Det gleder oss å se at folk nå snakker mer åpent om Oppstigningen og hva den innebærer for sivilisasjonen deres. Den vil tross alt påvirke hver eneste sjel enten de har noen forkunnskap eller ikke om hva som er i ferd med å skje. For å si det enkelt; enten forblir dere på den nåværende vibrasjonsnivå, eller så er deres vibrasjon tilstrekkelig høy til at dere kan stige opp sammen med Moder Jord.

Det er ikke noe spørsmål om at man blir valgt ut til å være med på Oppsigningen, fordi det er en tilstand av væren som dere selv oppnår. Dersom dere er rede, kan dere ikke annet gjøre enn å stige opp etter hvert som de høyere vibrasjonene etablerer seg. Det vil selvfølgelig bety at dere vil befinne dere sammen med sjeler som er temmelig lik dere selv og rede til å være med å skape leveforhold som passer seg for en sivilisasjon som bygger på Lys og Kjærlighet. Når den tid kommer vil også vi ha fått muligheten til å arbeide åpent sammen med dere og bygge et samfunn som er basert på balanse og harmoni i ett og alt. Inntil dere er blitt løftet opp og ut av de lavere vibrasjonene, vil dere fortsatt finne det vanskelig å skape og å holde fast ved visjonen om den Nye Tidsalder.

Vi deler deres frustrasjon når det gjelder de forsinkelsene dere opplever, som hindrer at dere kan bli informert om hva som skjer bak kulissene. Det er imidlertid ikke alltid klokt å avsløre for mye om våre aktiviteter, men dere kan være sikre på at vi arbeider kontinuerlig for å fullføre arbeidet. De prosjektene det gjelder et temmelig utfordrende og krever enormt med samarbeid og koordinasjon, og vi må få takke våre allierte for hva de har oppnådd under svært vanskelige omstendigheter. Det har alltid vært målet at dere skulle være involvert i forandringene, for det har aldri vært tanken at vi skulle gjøre alt sammen for dere. Sammen vil vi arbeide videre for å gjøre Avsløringen mulig, men dere må være forberedt på at den vil komme frem som en serie av mindre avsløringer.

Våre allierte har langt ned enormt mye arbeid, og det innebefatter alle dere som er med å spre sannheten. Men likevel, fordi de mørke Sjelene lykkes i å spre så mye falsk informasjon, er det fortsatt mange sjeler som finner det vanskelig å endre på sin etablerte oppfatning og verdenssyn. Uansett hva de måtte tro på, så er det vanskelig å tro på at dere har blitt så til de grader ført bak lyset, og særlig når dere har ledere som dere har respektert for sin store kunnskap. Svaret ligger i å tenke selv og være beredt til å endre på deres oppfatninger etter hvert, slik at dere kan være komfortable med dem. Når tiden kommer, så vil dere bli presentert med ubestridelige fakta og informasjon som gjør at dere ikke lenger vil være i tvil om sannheten om dere selv og deres sivilisasjon.

Oppstigningen vil være deres totale frigjøring fra de lavere vibrasjonene og løfte dere opp til et nivå som er deres opprinnelige og sanne tilstand av væren, og hvor deres skaperevner vil komme mye tydeligere frem. Deres tankekraft skaper like fullt i deres nåværende dimensjon, men det er sjelden at dere ser umiddelbare resultater. Som sivilisasjon har dere imidlertid selv skapt hvordan ting har utviklet seg og det er bare ganske nylig at dere har løftet dere selv ut av det dype mørke hvor de lavere vibrasjonene trakk dere ned. Det er ikke vår rolle å påtvinge dere endringer, for de avstedkommes som et naturlig resultat av at deres vibrasjoner blir løftet opp.

Det som selv ikke vi har muligheten til å endre på er Oppstigningsprosessen, som er gitt ved guddommelig dekret. Den angår hele Universet, og dere er bare en liten, men ikke desto mindre viktig, del av det som finner sted. Dere kunne beskrive oss som Guds tjenere ettersom vi utfører Guds ønske, og det er i virkeligheten den Galaktiske Føderasjons funksjon. Det å leve i fred og harmoni er en glede som dere snart selv vil få erfare, men våre ord strekker ikke til for å beskrive hvordan det føles å leve i de høyere vibrasjoner. Det finnes ingen energier der som gjør livet vanskelig for dere eller virker frastøtende, slik som dere opplever på Jorden, men ethvert aspekt av livet deres er fullt av glede og oppløftelse. Om dere bare kunne få kjenne det som vi forsøker å beskrive, så ville dere aldri ønske å gå tilbake til det dere har opplevd tidligere. Ha det klart i tankene og la det som skal skje på Jorden for finne sin egen vei til fullførelse.

Her nede på Jorden nærmer dere dere selve endetiden og i de ukene som gjenstår vil dere oppleve mange bølger av energi. Gradvis vil dere bli klar over og kjenne de forandringene de avstedkommer inn dere og sannsynligvis vil det første dere kjenner være en ro som brer seg i livet deres og som ikke lar seg rokke av ytre hendelser. Begynn å leve som om dere allerede var steget opp, og når dere har gjort det, så legg fra dere tilknytningen til enhver ting som dere vet ikke vil tjene dere. Det er ikke forventet at dere skal klare det til fullkommenhet, fordi det er nærmest umulig så lenge dere er på Jorden i sin nåværende vibrasjon. Ved å være et slikt eksempel, vil dere imidlertid bidra til at andre sjeler løftes opp og Lyset deres vil gjøre at roen deres også smitter over på andre.

Kjære Sjeler, vi er nær ved å gjøre virkelighet av noen av de begivenhetene dere har ventet på og dere må ha forstått nå at vi nødig spesifiserer noen dato for ting. Det er i virkeligheten ikke alltid mulig å være så presis, fordi omstendighetene på Jorden endrer seg så raskt, og vårt mål er alltid å handle i det mest gunstige øyeblikk. Vi kan fjerne Illuminati, med det ville ikke umiddelbart bringe deres aktiviteter til opphør. Deres kontrollmekanismer er så dypt innvevd i samfunnet at vi må eliminere dem bit for bit. Men de har ingen mulighet til å gjenoppbygge sitt maktapparat, som allerede er betydelig svekket av våre allierte, og et fullstendig sammenbrudd er ikke langt unna.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vi ser at den dagen vi kan komme hverandre i møte snart vil være her og det skal bli så godt å få anerkjenne hverandre i Lys og Kjærlighet.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge