Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, August 27, 2012

SaLuSa, August 27, 2012

Noen mennesker spør hva de skal gjøre når de må gjøre beslutninger som vil innvirke på tiden etter 21. desember. Svaret vil alltid være; følg intuisjonen. Uansett hva dere gjør, vil det ikke påvirke Oppstigningen for dere. Det som imidlertid er viktig, er å få løst enhver form for konflikt eller uenighet dere måtte ha med deres venner eller familie. Det er mulig å gjøre det, hvis dere innser hvor viktig det er å begynne på den Nye Tid med rene ark, og at dere aksepterer at noen gamle relasjoner vil ta slutt og nye begynne. I fremtiden vil det i større grad være partnerskap enn ekteskap, ettersom dere vil bli medlemmer av grupper som arbeider for hverandres beste. Dere vil ha mye mer frihet enn dere tidligere har hatt, fordi dere vil ha nådd et mye høyere bevissthetsnivå. Dere vil ha mulighet til å reise fritt, hvor som helst i Galaksen der måtte ønske.

En viktig del av deres vekst i øyeblikket skjer ved at dere løfter tankene deres opp, slik at dere kan fokusere på fremtiden. Deres inneværende syklus ender, og med det må dere slippe taket i alt som kan binde dere eller holde dere tilbake. Det er ingen grunn til å føle anger, for dere har hatt hundrevis av liv som har satt fart i utviklingen deres. Dere står foran et mye bedre liv uten alle de ulemper som dualiteten har stilt dere overfor. Likevel har alle deres erfaringer vært en del av deres oppløftelse og dere vil alltid ha fordel av dem. Dualiteten har vært en tid der dere til fulle har erfart gjennom sansene og følelsene deres, og har lært å ha kontroll over dem. Dere har evnen til å holde kontroll på deres negative følelser og dere kan ikke unnskylde dere med å hevde at ”det er bare slik jeg er” når dere ikke mestrer det. Dere må gjøre en innsats for å forandre dere, og det vil komme dere til gode på så mange vis, for dere vil også føle dere så mye bedre inni dere. Sinne har en særdeles ødeleggende effekt på dere og når det skjer gjentatte ganger, er det nedbrytende for kroppen og kan legge grunnen for sykdom.

Kjære Sjeler, poenget er at etter hvert som dere fyller dere med mere Lys, så vil deres oppmerksomhet bli trukket mot de harmoniske ting i livet, og etter hvert som dere gjør fremskritt vil det bli stadig lettere å opprettholde sin indre ro og fred. Det er fordi dere kommer mer på linje med deres Høyere Jeg, hvilket er deres virkelige mål. Hva dere har vært i fortiden er ikke deres virkelige Selv, og dualiteten er ikke deres sanne virkelighet. Den er en illusjon som dere alle har vært med på å skape etter at dere slapp dere selv ned i de lavere vibrasjonene. Siden den gang har dere opplevd å være både på høyden og i den dypeste avgrunn, men som Menneskerasen har dere aldri nådd så langt som nå, hvor hver eneste sjel har muligheten til å stige opp.

Før dere kommer til 21. desember vil det ha blitt gitt mange muligheter til dem som ennå ikke er våknet opp til hva som kommer. Også til dem som har bestemt seg til at de ikke har noen interesse av å forlate den nåværende Jorden, slik at de ikke skal komme til å angre i ettertid. Som vi tidligere har fortalt dere, så vil ethvert valg dere gjør bli fullt ut respektert og det som er viktig er at hver og en av dere fortsetter deres utvikling på et nivå som er det riktige for dere selv. Så når dere kommer til et tidspunkt etter Oppstigningen og forstår at noen mennesker dere kjenner ikke har steget opp, så er ikke det noen grunn til å føle sorg. I noen tilfeller vil dere senere kanskje velge å arbeide med dem ved å være deres veiledere, så båndene mellom dere vil fortsette å være sterke.

Med relativt lite tid igjen før denne syklusen slutter, er det mye som foregår og alle vil være klare når tiden er inne. Som dere nå forstår, så dreier mye av det seg om ulike former for renselse, samt fjerningen av disse mørke Sjelene og deres makt og innflytelse, som nå holder på å bryte sammen. For dem finnes det ikke noen vei tilbake og mye av det de har gjort begynner nå å komme ut og bli kjent for folk. Det er nødvendig at dere får vite hvordan dere har blitt ført bak lyset, og det er ingen grunn til å ha skyldfølelse for det, ettersom de mørke Sjelene har hatt en enorm makt i fortiden. Det går så langt tilbake som til det øyeblikk de første negative energiene ble tiltrukket til Jorden. Dere har i virkeligheten gjort Universet en kjempetjeneste ved å hjelpe til å transmutere dem, og i mange tilfeller har det kostet dere dyrt.

Sett dere selv fri fra de lavere energienes innflytelse og stå opp for det dere tror på, for etter hvert som sannheten kommer frem, vil dere måtte redegjøre for deres standpunkt. Det vil likevel ikke være nødvendig å overbevise andre om at det er dere som bærer sannheten eller å få dem til å endre tro og akseptere deres idéer. Når folk er klare for det, vil de kjenne igjen sannheten for hva den er og mye av det som har blitt fremstilt som sant vil bli avdekket, og det vil få folk til å revurdere hva de tror på. Om ikke lenge vil Mestrene komme tilbake til Jorden, og sammen med dem som allerede er her, vil de sørge for at falske læresetninger og den nedtegnete historien enten bli rettet opp eller fjernet. Sannheten er ikke bare noe som er nedtegnet i deres historiebøker, men en energi som løfter mennesker opp og leder dem til en fullkommen forståelse.

Bare tenk over for et øyeblikk på hvordan vi som besøkende til deres Jord er blitt omtalt på ondsinnet vis og med overlegg fremstilt som monstre som kun har til hensikt å gjøre dere til slaver og stjele jorden deres. Vi blir beskrevet som ”aliens” selv om sannheten er at vi er deres sanne familie og aldri har så mye som løftet en finger mot dere i sinne. Alle slike handlinger som er gjort mot dere, er ikke gjort av medlemmer av den Galaktiske Føderasjon, men av andre Utenomjordiske eller deres egne makthaveres styrker. Selvfølgelig er alt sammen satt i scene for å innpode dere med frykt for oss, og det hjelper lite at enkelte religiøse grupper hevder at vi er djevler. Vi ville oppfordre dere til å vente til vi kan vandre blant dere, for da vil dere kjenne vår auras utstråling og vite at vi kommer i Kjærlighet og Fred.

Vi vet at mange av dere som leser våre kommentarer allerede forstår hvor vi står. Dere er fortroppene våre og det vil komme en tid da deres kunnskap vil være av helt uvurderlig betydning for oss. Vi kan ikke være alle steder på en gang og dere vil ha en viktig rolle ved å svare på spørsmål fra dem som er helt uvitende om hele idéen om Oppstigning. Det er sannelig et tema som det ikke er lett å fatte og akseptere, og særlig fordi endetiden for mange har en snikende undertone av at man vil miste alt man eier og er vant med. Det kan være en skremmende tanke, men det er mulig å akseptere den når man først innser at det hele er ingenting annet enn en ny begynnelse. En som bærer dere med seg inn i et vidunderlig rike av fred og harmoni, hvor dere kan legge fra dere alle deres bekymringer. Sannheten er at dere har ingen ting å tape, men alt å vinne.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge