Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 31. januar, 2014

SaLuSa, 31. januar, 2014

På grunn av alt som skjer omkring dere kan synes det som om harmoni og fred er langt unna, men likevel vil urolighetene gradvis avta og på relativt kort tid vil freden etablere seg på Jorden. Dette er fordi den Nye Tidsalderen er på vei og øker vibrasjonene stadig hurtigere. Disse forandringene har alltid vært ment å ledsage denne perioden, til slutt med atskillelsen av dem som er rede til å stige opp fra dem som ikke er det. Dette er uunngåelig fordi når vibrasjonene øker til dette punktet er det kun de sjelene som har nådd tilsvarende nivå som kan forbli der. Dette er kulminasjonen av mange tusen års erfaringer, gjennom mange ulike liv, i ulike tidsaldre. Avslutningen av en syklus er alltid en viktig tid, hvor alle sjeler vil evaluere i hvilken grad livsplanen deres har fremmet utviklingen deres og om de trenger å repetere enkelte opplevelser.

De fleste av dere har kommet langt i deres utvikling og vil være klare til å bevege dere inn på neste trinn i utviklingen, godt hjulpet av veiledning fra sjeler som er høyere utviklet enn dere selv. Mange vil fortsette i Menneskenes Utvikling, men noen vil velge å slå seg sammen med andre arter som kanhende tar dem med til andre planeter. Og dere vil jo selvfølgelig inkarnere i en ”form” som egner seg for den opplevelsen og erfaringen. De som fortsetter sine erfaringer i Jordens 4de dimensjon vil finne ut at livet vil se fullstendig annerledes ut og at det er en harmonisk og lykkelig tid. Borte vil de mørke Sjelene være, for de vil følge sin egen forutbestemte skjebne og bli gitt enda en mulighet til å finne veien tilbake til Lyset.

Dere har ingen idé og den lykke og tilfredshet som venter dere, og det vil langt overgå alle deres forventninger. Dette vil være belønningen deres for å ha kommet dere gjennom den mørkeste perioden i deres liv og at dere har lykkes i å finne veien tilbake i Lyset igjen. Noen av dere vil oppdage at enkelte av deres venner eller slektninger ikke har lykkes i å komme inn i de høyere dimensjonene. Bekymre dere ikke om deres fremtid, for de vil befinne seg på eksakt det sted hvor de kan fortsette sin utvikling og gjøre videre fremskritt mot Lyset. Fra deres posisjon vil dere være i stand til å følge med på deres fremskritt i utviklingen og dere kan besøke når de er ute av kroppen sin mens de sover. Mens dere vil være i stand huske slike møter, vil de vende tilbake til sin dimensjon uten å huske noe når de våkner.

For øyeblikket holder dere på å våkne opp til deres sanne potensial etter hvert som deres bevissthetsnivå øker, helt til dere i nær fremtid vil gjenvinne deres fulle bevissthet. Dere kan være helt trygge på at mange hjelpere allerede er forberedt og står klare til å hjelpe dere å ta deres plass i de høyere dimensjonene. Livet er en kontinuerlig mulighet til å utvikle seg og på hvert stadium har dere mange hjelpere. Det er alltid de høyere utvikledes ansvar å hjelpe dem som kommer etter dem. Etter hvert som like sjeler kommer sammen, så vil også deres bevissthet bli Ett, men dere kan være sikre på at dere samtidig beholder deres individualitet.

Vi vet at mange av dere er slitne etter alt dere har opplevd, og det er ikke overraskende tatt i betraktning de tunge vibrasjonene dere eksisterer i. Dette er grunnen til at dere får så få besøk av Vesener fra de høyere vibrasjoner, som finner det svært ubehagelig å være i disse lave vibrasjonene. På samme måte vil dere føle dere løftet opp når dere kommer inn i de høyere vibrasjonene og kan nyte alle de godene som er assosiert med dem. Men dere kan være helt sikre på det, at da dere gjorde valget å hjelpe sjelene som satt fast i de lavere vibrasjonene, så visste dere at det ville bli en krevende oppgave. Imidlertid ble dere også forsikret om at uansett hvor langt ned dere falt, så ville vi alltid være der og hjelpe dere å vende tilbake til deres rettmessige plass.

Kjære Sjeler, deres reise gjennom de lavere dimensjoner er på det nærmeste over, og dere vil ha vokst enormt når dere kommer ut av dem, og være mye mektigere enn da dere steg ned i dem. Deres erfaring vil være til god hjelp for hjelpe mange sjeler som vil dra nytte av deres erfaring og det er på sin plass å rose dere for de store offere dere har gjort for å kunne hjelpe andre sjeler på veien mot Lyset.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er full av beundring og takknemlighet for deres uselviske innsats for å hjelpe deres reisefeller. Dere ER Alle Ett og knyttet sammen på evig vis, og dere vil fortsette å hjelpe hverandre på deres eventyrlige reise gjennom Kosmos. Deres offere vil få sin belønning når dere ser sjeler finne veien inn i Lyset og våkne til sitt sanne Selv.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge