Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 7. Februar, 2014

SaLuSa, 7. Februar, 2014

Det gjøres fortsatt stadige fremskritt med hensyn til å frigjøre dere fra de mange betingelser og restriksjoner som kabalen har lagt på dere. For øyeblikket passer det best for våre hensikter å la visse restriksjoner forbli på plass, for dette gjør det mulig for oss å arbeide frem mot å frigjøre dere helt og fullstendig fra deres kontroll. Med våre evner til å se hva som foregår kan vi holde oss ett skritt foran kabalen og begrense i hvilken grad de kan påtvinge dere sine ”agendaer”. For eksempel har det i den senere tid vært gjort en rekke forsøk på å starte en ny verdenskrig. Hver gang har vi blokkert slike forsøk og det vil vi fortsette å gjøre. Vi grep nylig inn for å stoppe et forsøk på å skape fiendtligheter i den hensikt å få i gang en ny verdenskrig. Dere kan være trygge på at det overhodet ikke finnes noen mulighet for at de får lov til det, og vår dedikerte innsats er en garanti for at det til slutt blir fred i verden.

Gjennom en lang periode av tid, over mange år, har vi greid å få dere til å føle dere trygge på grunn av våre skips nærvær. Nå er det få mennesker som ikke vet om oss og som betrakter oss som en trussel mot menneskeheten. Det har vært vår hensikt å gradvis vinne deres tillit og gjennom mange år få dere til å stole på oss, slik at dere kunne komme over det bildet som er blitt skapt av oss som en trussel mot dere. Som resultat av dette er det nå så mange av dere som ønsker velkommen tanken på kontakt med oss og som aksepterer våre forsikringer om at vi kommer i fredelige hensikter. Sannheten er at vi kommer som deres brødre og søstre som har vært knyttet til dere gjennom mange tidsaldre i en felles interesse om å bringe sannheten til Menneskeheten. Hittil har de kildene dere har hatt tillit til manipulert dere i sin egen interesse, for å ha kontroll over dere. Det tristeste ved dette er at dere har blitt holdt tilbake i deres evolusjon og forståelsen av hvem dere egentlig er.

Nå er omstendighetene helt andre og dere er i ferd med å bli løftet opp av de innkommende energiene, som kontinuerlig øker i frekvens. Dere absorberer stadig mer Lys og blir stadig dyktigere til å skjelne mellom hva som er sant og hva som ikke er det. Dette betyr imidlertid også at gapet blir større mellom dere og dem som nekter å ta dette opp til vurdering. Det er ingen grunn til å bekymre seg om dem, ettersom enhver sjel til slutt vil komme frem til sannheten i den evige reise alle sjeler gjennomfører. Faktisk blir dere nå oppmuntret til å følge deres egen vei slik at dere er fullt forberedt for den opp-Lys-ning som kommer. Vi ber dere som alltid å være våkne og kritiske, men også åpne for ny informasjon, fordi de avsløringene som vil komme vil åpne øynene deres for mye som har vært holdt skjult for dere.

Mange steder i verden opplever man ekstremt vær, men dette er et preludium til roligere tider. I fremtiden vil alle mennesker oppleve flere forandringer, som etter hvert vil stabilisere seg som et mer moderat klima uten de ekstremene dere opplever nå. Alt dette finner sted på grunn av de høyere vibrasjonene og med tiden vil ingen lavere vibrasjoner lengre finnes. Det er mye å se frem til og kanskje det aller mest velkomne aspektet er opphøret av krig og forsøk på å stelle i stand kriger. Dere har uten tvil skjønt at enorme pengesummer blir investert i krig og i jakten på stadig nye og frykteligere våpen. Kjære Dere, bekymre dere ikke, for det vil komme en tid hvor det vil bli slutt på alt som har med krig å gjøre. Behovet for å forsvare seg er en helt annen ting, men vi har de Galaktiske Styrkene som vil sikre lov og orden.

Den urolige tiden dere nå opplever vil begynne å roe seg ned og dere har sikkert lagt merke til at det er en ny drivkraft for fred i de aller fleste land. Dette er en strevsom kamp ettersom de mørke Sjelene gjør alt de kan for å holde seg ved makten, men det vil være til ingen nytte fordi vibrasjonene fortsetter å øke i frekvens. Dere vil oppdage at det er en ny stemning hos soldater i de væpnede styrkene, etter hvert som krigens meningsløshet går opp for dem. Menneskeheten er i ferd med å endre sine oppfatninger og holdninger, og nå er det en vilje til å søke fred etter årtusener med ødeleggelser og tap av liv. Bygninger kan bygges opp igjen, men tapet av en sjels liv har så store konsekvenser for alle som det angår og som er innblandet i det. Det har tatt Menneskeheten lang tid å komme til denne erkjennelsen, men fremtiden ser lys ut nå som fred på Jorden blir det nye målet.

Noen av dere spør hvorfor dere er inkarnert i denne tiden, fordi dere føler at dere ikke har noen spesiell hensikt eller oppgave. Det er imidlertid ingen sjeler som er her uten grunn og hva dette enn måtte innebære for den enkelte av dere, så er alle her fordi de har noe spesielt de skal lære eller bidra med. Dere er Vesener i stand til enorm kjærlighet og dere har kapasitet til uforbeholden kjærlighet til alle sjeler. Så snart dere har nådd et slikt nivå, så er dere i sannhet en høyere sjel som forstår En-heten i alt liv og at Dere Alle Er Ett.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er glad for at jeg nok en gang kan henvende meg til dere. Dere er i ferd med å åpne dere opp for Sannheten og i stand til å forstå den, men enda viktigere er det at dere anvender den i alle deres daglige opplevelser og erfaringer. For noen av dere er denne endetiden hektisk og svært krevende, men dette er den siste utbalanseringen av karma som er akkumulert gjennom mange liv. Dere kan være sikre på at dere ikke ville vært i de situasjonene dere er hvis dere ikke var i stand til å takle dem. Så aksepter det dere erfarer med åpent hjerte, ettersom dette er de siste prøvelsene deres i denne dimensjonen.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge