Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 24. januar, 2014

SaLuSa, 24. januar, 2014

Som alltid flyr tiden og er full fart på vei mot en tid med viktige forandringer, som er forløpere til en ny periode i deres historie, som nå er i ferd med å legge fortiden bak seg. Alt skrider frem etter planen, og om ikke lenge vil dere begynne å finne de beviser dere har lett etter. Da vil dere ikke være i tvil om at Lysets styrker hele tiden har arbeidet mot de forandringene dere har blitt lovet, og at den Nye Tidsalderen er over dere. Ytre sett vil mange kun se forvirringen og at mange deler av deres verden er i opprør. Dette er de siste krampetrekninger fra de mørke Sjelene, som nå på retretten. Før lang tid er gått vil de som i all stillhet har arbeidet for Lyset gjøre seg til kjenne, og da vet dere at den Nye Tidsalderen har begynt for alvor.

I mellomtiden blir Lysarbeidere oppfordret til å holde ut og fokusere på sitt arbeid som skal sikre at Lyset kontinuerlig får større og større kraft. I lang, lang tid har dere lett etter beviser på de forandringene dere vet må komme hvis Den Nye Tidsalderen komme i gang. Det vil en tid være begrenset med slike bevis inntil den tid kommer at det er trygt for Lyset å avdekke alle de fremskritt som er blitt gjort. Imidlertid finnes det tallrike tegn over alt på at forandringene skyter fart, og de kan finnes av dem som leter på alvor. Det er allerede enkelte sjeler som gir seg selv til kjenne for sitt Lysarbeid og dere kan være trygge på at de vil være beskyttet av oss.

Etter hvert som Lyset tiltar i styrke vil stadig flere sjeler våkne opp, deres bevissthetsnivå vil sette dem i stand til å høyne sine vibrasjoner. Dere vil allerede finne at mange flere mennesker nå snakker åpnet om sin nyfunne forståelse og det er en ny iver for å snakke sammen om hva det er som skjer på Jorden. Oppvåkningen vil fortsette å øke med stadig større fart, og dette vil trekke like sjeler til hverandre. For å si som sant er, så vil det også skape et større gap mellom dem som er av Lyset og de som ikke tror på det, men det er som ventet. Vi anbefaler imidlertid ikke å forsøke å gjøre gapet større. Det vil bli større behov for Lysarbeidere enn hittil, for å assistere dem som søker større forståelse av hva som skjer.

Noen av dere har ventet lenge på aktivt å kunne hjelpe deres medreisende sjeler på Lysets vei. Nå har den tiden kommet og mange vil bli kallet for å oppfylle sin livskontrakt. Vær helt trygge på at dere aldri står alene; dere er til enhver tid ledsaget av en rekke sjeler som er der for å hjelpe dere. Så nøl ikke med å påkalle dem når dere trenger hjelp. Dersom du leter etter indikasjoner på hva din rolle vil komme til å være, så uroe deg ikke, for når det rette øyeblikket kommer vil du ikke være det minste i tvil hva som forventes av deg. Rollen din vil være en som du har forberedt deg til gjennom mange liv og du vil ikke ha noen tvil om at du har det som skal til.

Som dere er klar over er det mye karma som kommer opp for å bli forløst og dette er en av grunnene til at det er så mye aktivitet som foregår. Når det imidlertid får litt tid på seg, så vil det bli stadig mindre og det vil bli hjulpet ved at mange sjeler kommer sammen, som hittil har vært holdt atskilt med overlegg. De mørke har skapt mange måter å hindre dere i å komme sammen som Ett, men det vil endre seg etter hvert som dere innser hvor mye dere har felles med hverandre. Religion har splittet folk og mange kriger har vært utkjempet på grunn av forskjellige ideologier. Disse problemene vil bli overvunnet når sannheten blir kjent og det går opp for dere at dere Alle Er Ett.

Så vær ikke bekymret for hvordan de tilsynelatende umulige forskjellene mellom dere kan overvinnes. Når sannheten blir lagt frem av dem som har vår tillit og som vi stoler på, vil mange av disse forskjellene simpelthen svinne bort av seg selv. I hjertet søker de fleste av dere et fredfullt liv og er lykkelig med å leve og la leve. Å la andre velge sin egen Lysets vei vil bli allment akseptert, og de vil kunne utvikle seg langsomt eller raskt akkurat ettersom det passer dem. Alle vil med tiden finne Lyset og det er uendelig mange veier dit.

Ha alltid en positiv innstilling i alt dere gjør og tillat ikke noen som helst tvil å snike seg inn selv om de mørke vil forsøke å få dere ut av kurs helt til det siste. De vil gradvis svekkes og vil ikke lenger ha mulighet til å blande seg inn i deres utvikling. Langsomt blir de fratatt stadig mer av sin makt og er allerede nå ute av stand til å gi ordrer med den autoritet de en gang hadde. Vi overvåker dem nøye, sågar i den grad at de ikke har noe sted å gjemme seg for oss. De finnes ingen mulighet for dem å komme seg unna og det vil være nytteløst for dem å trygle om å slippe konsekvensene av sine handlinger.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg er svært glad for å kunne hjelpe dere gjennom disse periodene med intense forandringer. Vær trygge på at uansett hvor umulig tilstandene på Jorden kan synes, så vil de med vår hjelp bli overvunnet raskt. Mens dere av karmiske årsaker må gå den veien dere har skapt for dere selv, så kan vi komme inn på det høvelige tidspunkt og hjelpe dere å gjenreise deres land. Så vi ber dere, vær så snill å ikke miste motet eller fortvil over det “forferdelige rot” som mange kriger har satt enkelte land i. Vi er her for å hjelpe dere og for å rydde veien til en vidunderlig Gylden fremtid.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge