Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 31, 2011

SaLuSa, January 31, 2011

Forandringer kan ikke skje uten at energier settes i bevegelse og blir til kraftfulle tankeformer. Når de vokser seg til en viss størrelse, vil de gi kraft folket og sette dem i bevegelse mot det visjon som formet dem. Det er som om når tilstrekkelig mange mennesker har likeartete tanker så aktiveres energien og det gir støtet til at deres ønsker manifesterer seg. Det er hva som skjer i verden nå og uroen er i ferd med å få epidemiske proporsjoner. Det er en reaksjon fra dem som ikke har blitt behandlet rettmessig. Dessverre er det ofte ikke før misnøyen blir eksplosiv og resulterer i voldsomme demonstrasjoner, at makthaverne blir tvunget til å anerkjenne folkets vilje. I et sant demokrati uten korrupsjon, ville ting kunne bli endret på fredelig vis ved hjelp av stemmeurnene. Å bruke brutal makt mot folket vil ikke løse problemet. I beste fall kan det bare utsette det uunngåelige. Det dere er vitne til i disse dager er hvordan de nye energiene utfolder seg og ryster grunnvollene i alt som mangler Lys. Det er å håpe at en fredelig maktskifte kan bli mulig i de vestlige land. Og at nye politiske utnevnelser baserer seg på den dokumenterte troverdigheten til dem som drives av et ekte og ærlig ønske om å få lede sitt folk inn i en ny æra der fred hersker.  

Vi har aldri kunnet gi vår tilslutning til voldsbruk av noe slag. Det gjelder også de barbariske straffeformer som utmåles med loven i hånd. All slags vold avler uansett bare mer vold. Kjærlighet derimot, bruker på ingen måte makt, men gjennomtrenger alle andre energier på stillferdig og vennlig vis og løfter dem opp i høyere vibrasjon. Den er svaret på så mange problemer, men likevel er det så mange mennesker som finner det vanskelig å uttrykke sin kjærlighet. Noen ganger er det fordi de selv har blitt vist lite kjærlighet i barneårene. Det kan også ha sin rot i avvisning og frykten for å bli avvist igjen. Likevel er det slik at alle sjeler har iboende evnen til å uttrykke sitt Guddommelige Selv. Når deres bevissthetsnivå øker, vil det bli det mest naturlige av alt og dere vil finne det lett å bruke alle i hverdagens aktiviteter. Sann kjærlighet ber aldri om å få noe tilbake, men blir ofte gjengjeldt fordi like tiltrekker like. Det er på slik vis dere kan oppløfte andre mennesker uten å gripe inn i deres frie vilje. Nå i denne tid er det en tankeform av kolossalt omfang som omkretser Jorden. Den representerer den Universelle Kjærlighet og inspirerer til fred og godhet, for å få slutt på de mørke kreftenes styre. Dens energi er så kraftig at den ikke kan holdes tilbake stort lenger.  

Så da skjønner dere, Kjære Sjeler, at når dere sender ut deres Lys og Kjærlighet så kan det aldri være bortkastet eller forgjeves. Energien vokser og vokser til den blir så kraftfull at den bringer de ønskede resultater. På denne måten vil det du sender ut komme tifold tilbake ettersom den tiltrekker seg enda mer energi fra universet utenfor Jorden. Hver og èn av dere som gjør dette, bidrar til å bygge den nye Jorden som er i ferd med å forme seg omkring dere, selv om dere ikke er det bevisst. Ut av asken reiser seg Fønix med alle sine løfter om den Gyldne Tidsalder og vi er her for å lede dere og bistå dere slik at dere lykkes. Hvorfor ville vi ellers være her hos dere i så store antall, om ikke det var et mål som skulle nås? Vi har deres beste i våre hjerter og vi tilrettelegger veien slik at deres kvantesprang ut av dualiteten kan skje med så få forstyrrelser som mulig. Forandringer i seg selv kan være ukomfortable og foruroligende, men vi vil fullføre dem så raskt som det er mulig. Det er sant at alt har ikke utviklet seg slik vi hadde foretrukket det, men dere skal ikke miste noe av den grunn.  

Det er ikke bare den Galaktiske Føderasjon som har stor interesse i dere, selv om vi vil ta større del i deres liv ved at vi komme åpent til dere. Utallige Engler er også til stede og dere er kanskje kjent med at de også har vist seg for dere stadig oftere. Mestrene kommer også nærmere og noen av dem, som St.Germain, vil spille en fremtredende rolle i deres avsluttende forberedelser til Oppstigningen. De som har vært kjent for dere gjennom tidene, vil også komme tilbake og lede dere til nye grønne enger og med det oppfylle de løfter de gav dere for årtusener siden. Om dere skulle kjenne tvil, husk bare på hvor mange Høyverdige Vesener som går ved deres side og tilkall dem når dere trenger hjelp. Den mest vidunderlige tid skimrer foran dere og dersom dere så ønsker, vil dere være blant dem som blir løftet opp når denne dualitetens syklus ender. Lev deres liv som èn som er på vei mot en høyere bevissthet og la fare alt gammelt som ikke passer inn i dine drømmer. La dere ikke bekymre hvis andre rundt dere som fortsatt henger fast og trekkes ned av de lavere energiene, for de er kanskje ikke klare til å slippe taket ennå.  

Den råskap og vulgaritet dere ser omkring dere på Jorden kommer av mangelen på respekt for deres neste og er blitt en væremåte vokst fram gjennom den gradvise erosjon av omtanke og kjærlighet for alle sjeler. Imidlertid er det slik at når dere i stedet ønsker å bringe skjønnhet og harmoni inn i livene deres, så vil dere riste av dere disse lavere vibrasjonene. Dere vurderer og avveier kontinuerlig hvordan dere vil forholde dere til det som kalles ”normalt” og etter hvert som dere skjelner klarere, vil dere kaste vrak på alt som ikke harmonerer med dere. Resultatet er at deres vibrasjoner stadig øker og de gode følelsene får stadig større plass i deres liv. Dere har nok lagt merke til at massemedia, inkludert fjernsyn og film, fokuserer uforholdmessig mye på kriminalitet og krig, helt til dere blir overmettet av disse energiene. Det er slik de mørke maktene trekker dere inn i sine vibrasjoner helt til ingenting lenger sjokkerer dere eller rører ved følelsene deres og dere står i fare for å miste evnen til å skille mellom rett og galt.  

Gjennom lang tid har læremestere, både inkarnerte og gjennom kanalisering, forsøkt å gjøre det tydelig for dere hva som må til for at dere skal kunne løfte dere. De har introdusert for dere den Universelle Kjærligheten og livets virkelige mening og de har advart dere mot de lavere energiene som kan snike seg innpå dere hvis dere ikke er våkne. Dere har fått hjelp til forstå deres sanne natur og hvilket potensial som er ligger i dere til å bli de gudene dere er. De som har lyttet til disse høyere læresetninger har etter hvert forstått at all kunnskap finnes i hjertet og de har startet på sin egen reise hjem. Veiledning er fullt ut akseptert og når dere har lært å lytte til intuisjonen vil dere sjelden gå feil. Og om så skulle skje, vil dere sannsynligvis raskt bli ledet tilbake på Lysets vei.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg har dyp forståelse for at ting kan være vanskelig for dere. Jeg sier dere; ha tillit til deres evne til å ri stormen av vel vitende om at enden er god, slik dere har lært å forvente. Måtte dere bli velsignet med sann forståelse og kunnskap.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge