Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 28, 2011

SaLuSa, January 28, 2011

Midnattstimen nærmer seg og dere får all den hjelp som tenkes kan for å øke bevissthetsnivået deres. Det vil bli en temmelig rask økning etter hvert som en rekke ulike energier strømmer til dere. Noen av dere som er sensitive merker allerede endringen. Det kan være det at telepatievnen dukker opp hos dere, for den vil i tiden som kommer bli mer brukt enn det talte ord. Den er mer grafisk og presis og sender pakker av informasjon der ord ofte er inadekvate. En generell indikator på at bevissthetsnivået øker, er framveksten av en indre ro og evnen til å distansere seg fra kaoset omkring dere. Det begynner å bli lettere å være sentrert og når dere kan holde dere i senter, skal det mye til at negative vibrasjoner greier å trekke dere ned. Visst er disse tider en prøve på deres besluttsomhet og det vil enda ta litt tid før dere kan lene dere tilbake og slappe av. Imidlertid er de gode tider på vei og vil bringe tydelige endringer før året er omme.  

Det dere er involvert i er ikke som å klatre opp en loddrett fjellvegg, men mer som en kontinuerlig oppbygging av trykk fram til den første seieren er oppnådd. Planene våre har rom for flere mulige scenarioer som kan materialisere, og vi må tåle å vente for å se hvordan det utvikler seg. Vi ønsker at det skal komme i gang så snart som mulig, men det er kompliserte oppgaver som involverer mange mennesker. Nå vi først setter i gang må tiltaket arte seg absolutt positivt og gi de nødvendige resultater. Imidlertid er utsiktene bedre og bedre for hver dag som går og det er klart at vi kan ikke vente i evighet. Vi vil at deres frigjøring fra de mørke kreftene skal være en begivenhet å feire og at ingen uønskede handlinger skal legge en demper på den.  

NESARA har vært i tankene til mange mennesker i lang tid og dens fordeler nærmer seg for dere. Den nye tilnærmingen til finanssiden vil bli svært gjennomgripende, slik at ingen gjentakelse av den økonomiske kollapsen kan skje. Bankene vil være ansvarlig overfor folket og gambling-syndromet vil ikke tillates mer. Pengene vil igjen få reell verdi og tukling med markedet i ren spekulasjonsøyemed vil opphøre. Den viktigste forandringen vil komme i forbindelse fordelingen av rikdom på en slik måte at alle får del og det ikke lenger vil være slik forskjell på fattig og rik. Vi kan fortelle dere at det er mer enn nok rikdom i verden til at disse målene kan nås.  

Det fremstår for oss som ganske merkelig at så mye må forandres i deres verden. Men så har dere jo også gjennom tusener av år blitt ledet inn i den nåværende situasjonen og nesten nådd punktet der det ikke er noen vei tilbake. Den stadige erosjon av rettighetene deres gjennom stadig økende kontroll over dere, samt misbruket av skattepengene deres, har nesten fått sivilisasjonen deres til å bryte sammen. Under andre omstendigheter kunne dere alle nå ha levd komfortable liv med alle behov dekket. Dere vil ganske snart få smake den Friheten vi snakker om og på det tidspunkt vil dere ha kontakt med oss og en garanti for retten til å velge deres egen fremtid. Det meste vil selvfølgelig falle innenfor planene for Oppstigningen, men også andre veier kan velges.  

Deres oppgave for øyeblikket er å være en beroligende faktor for folk omkring dere og gjøre deres ytterste for å eliminere fryktfaktoren. På lang sikt vil ingenting av det som skjer ha betydning eller kunne nekte dere muligheten til å stige opp. Det står sådan skrevet og således skal alt bli som lovet, for de mørke kreftene har feilet i sine mål om kontroll over verden. Det vil bli ryddet opp i det kaos som nå hersker og verdensomspennende fred kunngjort, gjennom at alle krigsvåpen blir stilnet. Ettersom bevissthetsnivået øker, vil det bli lettere å løfte stemningen blant folk og etablere en ny måte å tenke på, som vil oppstå fra det nyfunne ønske om fred. Dere vil få bevitne en gigantisk bølge av Kjærlighet og Glede som ruller over Jorden og skillene mellom folk vil raskt smuldre opp. De fleste av dere søker etter de samme ting i livene deres og den nye Friheten vil sikre at dere får suksess.  

Nesten hver dag, på alle kanter av verden, avsløres ting som har vært holdt skjult for dere og sannheten vil fortsette å komme fram. Det bringer muligheten til å legge akseptert korrupsjon og kriminalitet bak dere en gang for alle. Slike energier vil gradvis forsvinne og erstattes av et ønske om åpenhet i alt samarbeid og ærlighet i måten ting blir utført på. Når dere ser at forandringene virkelig skjer, vil en ny tankemåte vokse fram som sikrer at ærlighet blir en livsstil. Det kan dere jo begynne med allerede nå, jo raskere jo bedre, for det er ingen ting som i høyere grad kan løfte menneskets verdiplattform. Vær et eksempel for andre og hjelp til med å skape en ny energi av ærlighet og rettferd og la det være synlig i alle dine daglige gjøremål. Dette er alle nødvendige endringer dersom dere skal kunne fullføre veien til Oppstigningen.

Vi i den Galaktisk Føderasjon forstår fullt ut de oppgavene dere står overfor og vi vil bidra til å gjøre dem så enkle som mulig. Faktum er at vi etter hvert vil jobbe skulder ved skulder med dere i felles prosjekter og være tilgjengelig slik vår erfaring kommer dere til gode. Da vil det virkelig bli fart i framstegene og som vi har fortalt dere før, vil det bli en tid preget av glede og tilfredshet. Akkurat nå kan det synes langt unna, men dere vil bli overrasket over hvor fort ting kan endre seg. Hold deres personlig mål i siktet hele tiden og ta i bruk alt dere har lært. Veiskillet er her allerede og de som velger å gå en annen vei enn Oppstigningen vil være preget av en mangel på interesse for slike temaer. I slike tilfeller må dere tillate dem å gå sin egen vei, for det er et valg av Fri Vilje som det ikke er riktig å blande seg inn i. Vi har snakket ofte om hvordan dette henger sammen og vi er svært klar over at den samme Loven gjelder for vårt arbeid overfor dere.  

Lev og la leve er et godt uttrykk, men ikke dersom det griper inn i en annen sjels liv. Dersom dere så gjør, vil det slå tilbake på dere selv i form av karma og gi dere nok en utfordring å håndtere. Ofte er det snakk om småting, men poenget er klart likevel, ettersom dere opplever det dere tiltrekker dere. Vær svært nøye med hva dere tenker, for etter hvert som deres skapende kraft øker, så kan følgene bli noe annet en dere liker. Ønsk for andre det du ønsker for deg selv, så kan det ikke bære så galt av sted.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ønsker dere fullkommen suksess med beslutningen om å legge dualiteten bak dere og løfte dere inn i de høyere dimensjoner gjennom Oppstigningen.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge