Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, December 30, 2011

SaLuSa, December 30, 2011På en tid som denne finner dere at dere har evnen til å bringe uforbeholden kjærlighet inn i deres liv, og vi sender denne energien til alle sjeler på Jorden. Vi har forpliktet oss til å gi dere all mulig hjelp til å oppnå denne væremåten, som vil forberede dere til Oppstigningen. Det krever et helt nytt tankesett, for de fleste menneskers liv er kontrollert av egoet, som virker bare for sitt eget beste. Det er den endelige utfordringen, som er vanskeligst å vinne over, men dere er i stand til å greie det og dere vil føle dere oppløftet når dere føler at deres sanne selv er har den fulle kontrollen.

De mørke kreftene innser gradvis at de er slått og mister mer makt for hver dag som går. De ser de verdensomspennende bevegelsene for fred nå, når flere og flere mennesker innser hvor viktig det er å komme sammen og at de vil vinne frem med sin sak rett og slett på grunn av sitt store antall. De mørke makthaverne har alltid fryktet den dagen da folk vill våkne opp til sitt sanne jeg og den makten de faktisk har. Frykten er ikke lenger det effektive våpen det har vært og lyset løfter folk gjennom perioder av usikkerhet og gir dem styrke til å komme seg gjennom dem. Begivenheter som er like før realisasjon, og som er essensielle for deres utvikling, står på det nærmeste klar til å gjøre det neste steg til virkelighet. Det betyr at det vil ikke gå mye av det nye året 2012 før det hele er i gang og det vil bli nærmest som en prosesjon av forandringer, den ene etter den andre.

Det er dere som er den avgjørende faktor i å bringe forandringene inn i deres liv, slik som vi ser det, og dere vil ikke på noen måte bli skuffet. Dere har ventet lenge på at hjemreisen til de høyere dimensjoner skulle begynne og har knapt merket at den allerede har begynt. Imidlertid vil forandringene skje med mye større hastighet i det kommende året og i særdeleshet når det gjelder deres bevissthetsnivå. Det vil føre til at dere aksepterer hverandre på en helt annen måte, som legger vekk rase- og kulturforskjeller og det vil også gjøre det lettere for dere å komme sammen. Mennesket er i bunn og grunn og av natur vennlige og fredselskende Vesener.

Vi i den Galaktiske Føderasjon er meget aktive nå som vi er mer direkte involvert i ting som skjer på Jorden. Det er for eksempel å sikre at våre medarbeidere gjør de nødvendige fremskritt for å gjøre de første forandringene til virkelighet. Ut over det fortsetter vi med rensingen av atmosfæren deres og holder en meget streng kontroll på ethvert forsøk på å starte enda en krig. Ved å sørge for at atomkrig aldri vil skje igjen, har vi innledet en periode med fredelig sameksistens som til slutt vil føre til at alle krigsvåpen blir fjernet og destruert. Det finnes ikke plass for slikt i de høyere dimensjoner, ei heller noen form for aggressive tanker.

Kravet om fred er fremst i tankene til så mange mennesker og den mektige energien er den avgjørende kraft som vil gjøre det til virkelighet. Slik som vi ser deres Jord, er det åpenbart at Lyset Kraftfelt er eksepsjonelt sterkt nå og løfter Jorden opp i de høyere dimensjoner, ettersom like tiltrekker like. Fremmarsjen mot Oppstigningen fortsetter ufortrødent og de mørke maktene kan ingenting gjøre for å hindre den. Deres tid er over og det eneste som gjenstår er å ”fange dem inn” og holde dem på et sted der dere makt- og påvirkningskraft ikke kan forstyrre deres utvikling. De drømmene de hadde om å dominere verden er nå erstattet av en drøm om verdensfred takket være den visjon dere har projisert.

Det vil bli perioder med vanskeligheter og hvor det ikke er så lett for dere, når kontrollstrukturene som de Mørke har bygd opp, blir bygget ned igjen og plukket fra hverandre. Det gjelder spesielt i sammenheng med de finansielle og pengemessige endringene, men der kan stole på at våre allierte er fullt ut informert og klare til å handle på kort varsel. Endringene i regjeringene vil ikke skape mye problemer ettersom det vil være kontinuitet og kontroll mens de implementeres. Avsløringen, når den blir kunngjort, vil naturlig nok skape mye diskusjon og vil føre med seg at mye vil bli synliggjort, som har vært holdt skjult for dere i hvert fall i det siste hundreåret. Dette vil igjen føre til vidtrekkende forandringer ved å introdusere nye goder og teknologier som dere allerede for lenge siden skulle ha hatt i bruk. Så snart som vi kan arbeide åpent blant dere, kan vi gi dere fordelen av vår avanserte overvåkningen av Jorden når det gjelder de fysiske endringer.

Dere må huske på at den største delen av forandringene vil skje etter Oppstigningen, nå de av høyere bevissthet vil innta sin rette plass som Galaktiske Vesener. Dere vil til slutt bli som oss og glede dere over de samme mulighetene og oppleve fullkommen lykke. Uansett hvilke erfaringer og opplevelser dere måtte gå gjennom før Oppstigningen, så hold fokus på fremtiden, så vil det ikke føles så vanskelig. De av dere som er vel informert vil danne fortroppene av Lysarbeidere som vil hjelpe andre å forstå hva som skjer. Så snart media kan snakke og skrive fritt, og frigjort fra sensur og kontroll, kan dere være sikre på at det vil være deres fremste informasjonskilde.

Så alt er klart for erfaringer og forandringer med hurtigtogsfart, som vil bringe dere til et punkt dere for lengst skulle ha nådd. På den måten vil dere nå deres nye nivåer trinn for trinn og være godt forberedt på det neste store steget, som er Oppstigningen. Det vil være som å ri en virvelvind når det først begynner, men svært spennende om dere betrakter det fra et informert ståsted. Mange sjeler som akkurat er i ferd med å våkne opp vil bli svært forvirret og forståelig nok redde. Det er bare å vente når man plutselig blir rykket ut av sine normale omgivelser og inn i det ukjente. Imidlertid vil folk raskt forstå at den Galaktiske Føderasjon er engasjert for å få dere trygt gjennom forandringene. Naturligvis vil noen sjeler ha valgt å forlate Jorden før Oppstigningen, men mister ikke muligheten til å stige opp, ettersom de kan gjøre det direkte fra de Astrale Rikene.

Jeg er SaLuSa fra Sirius , og selv om vi ikke arbeider i henhold til deres lineære tid, så forstår vi ikke desto mindre hvordan dere er avhengig av denne kalkulasjonsmetoden. Vi føler at det er en lettelse blant dere, nå som dere er i ferd med å tre inn i året 2012, med forventninger om at alle de lovnader som er blitt gitt dere skal materialisere og bli til virkelighet. Hvis det noen gang var sikkert at ting ville utvikle seg som forventet, så er det i alle fall riktig med hensyn til året 2012. Vi er glade på vegne av dere alle, for vi ønsker at dere skal fatte mot og la dere løfte, slik at dere kan gå videre fulle av håp og glede. Måtte deres drømmer gå i oppfyllelse og deres vei full av Kjærlighet og Lys. Tusen takk,SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge