Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 2, 2012

SaLuSa, January 2, 2012Vi kan høre at dere sier “endelig” når dere nå begynner på dette året som på guddommelig vis vil avslutte denne syklusen i dualiteten. Det er en fargerik blanding av ulike forventninger blant folk når de ser etter tegn som vil oppfylle deres egen personlige visjon. De mørke makthaverne hadde planlagt å forårsake hendelser som ville virke som en bekreftelse på Apocalypsen, som ville å oppfylle de eldgamle profetiene. Men når de nå har mistet hele sin maktbase er ikke dette lenger mulig og veien til Oppstigningen vil forløpe uten store tragedier og katastrofer i verdensskala. Ved at dere aksepterer vår plan for å frigjøre dere fra de mørke kreftenes kontroll, vil deres bevissthetsnivå øke med tiden og bli mer harmonisk. Det er klart at mye må forandres og perioden frem mot slutten av året må nødvendigvis skisseres av oss. Vi ønsker at alle skal bli klar over hva det er som skjer og grunnen til det, så det vil ikke være lenge før vi må begynne å gi ut informasjon.

Vi vet at det er like viktig at hver eneste sjel blir informert om sine fremtidige valgmuligheter og vi vil legge stor vekt på at de som vil forbli i denne dimensjonen vil få like mye omsorg og hjelp som alle andre. Til og med de som tilhører den siste kabalen, den mørke makteliten, vil til slutt få alle muligheter til å gå inn på en ny vei som til slutt leder til deres frelse. Gud Er Bare Kjærlighet og gjør ingen forskjell på den ene eller annen sjel når det kommer til å dele Alt Som Er. Gjennom Dualitetens Syklus har dere til fulle brukt deres gudgitte frie vilje, og deres valg har alltid blitt respektert, forutsatt at dere var villige til å lære av konsekvensene. Erfaringene deres er av vital verdi for deres åndelige evolusjon og det finnes ikke noe sted som kan måle seg med Jorden og gi dere bedre muligheter for å utvikle dere. Det er en krevende og til tider utakknemlig erfaring, men ikke desto mindre øker det hastigheten på deres utvikling og gjør dere i stand til å la andre som er på tilsvarende utviklingsvei, få del i deres erfaringer. Husk på at enhver erfaring har verdi og at meningen er at deres skal følge deres egen vei for å tjene andre.

Det faktum at svært få av dere er i stand til å huske deres tidligere liv, betyr at dere har gått frem med en stor grad av tillit og lite annet. Dere har alltid vært lovet at ved slutten av dualiteten ville dere få hjelp til å finne veien tilbake til de høyere dimensjoner, som dere en gang kom fra. Noen sjeler har imidlertid ikke utviklet seg like raskt som andre og føler seg ikke klare til å gjøre et kvantesprang fremover, slik mange andre vil gjøre. Det er overhodet ikke noe problem og gjennom sitt valg vil de reise til en tilsvarende dimensjon hvor de kan fortsette sin utvikling. Ingen sjel blir sviktet og forlatt, eller som noen tror, fordømt av Gud. Alle reiser sin egen vei gjennom livene, med veiledning fra mange høyere sjeler som alltid er rede til å hjelpe og gi råd. Det er imidlertid enormt mye lettere dersom en sjel anerkjenner dem og ”snakker” med dem. ”Be og du skal få” er basert på sannheten, men forvent ikke alltid å få eksakt det du har bestemt at du ønsker deg, for i noen tilfeller vil Veilederne dine heller gi deg det som tjener deg best. Tidspunktet er også viktig, for det er nødvendig at du er i en periode hvor det vil tjene deg. Ha tillit til at alt vil bli bra ved å akseptere at du vet ikke alltid hva som er det beste for deg selv.

Når så mange av dere har våknet til sannheten om dere selv og meningen med livet, skulle dette livet gi dere så mye tilfredshet, siden dere vil vite hvilken veg dere må gå. I den viten vil dere også la all frykt fare som dere fortsatt måtte ha inni dere, for dere kan ikke lenger la dere distrahere av forsøk på å lede dere på gale veier. Nå som den uunngåelige kontakten med oss ikke er langt unna, vil dere forstå at den Galaktiske Føderasjon består av avanserte sivilisasjoner som allerede har steget opp. For øyeblikket er vi langt mer avansert enn dere vil være ved slutten av året, men dere vil ha gjort enorme fremskritt. Vi vil raskt løfte dere opp, trinn for trinn, mens dere som har viet dere til Lyset vil få all mulig hjelp til å nå nye bevissthetsnivåer. Alt dette er helt normalt og nødvendig, for å bringe dere opp på et nivå som setter dere på linje med deres sanne potensial som Galaktiske Vesener.

Livet, slik som dere har erfart det på Jorden, var aldri ment å være en permanent tilstand, men simpelthen et trinn opp, slik at dere ble i stand til å ta det neste opp til Oppstigningen. Deres virkelige hjem er i de høyere dimensjoner og dere er i ferd med å ta det første steg som skal føre dere tilbake dit. Det er her vi kommer inn og sikrer at dere får en lykkelig slutt på denne syklusen. Visse hendelser som henger sammen med Moder Jords behov for å utføre sin egen renselse, vil resultere i at jordskorpen beveger seg, men vi vil være der for å sikre at det påvirker dere minst mulig. For de aller aller fleste vil ikke dette endetids-året innebære på langt nær så voldsomme omveltninger som noen profetier påstår. Imidlertid, som vi har fortalt dere tidligere, må dere fremdeles være på vakt dersom dere bor i områder som er jordskjelvutsatt. Om det skulle bli noen virkelig fare, vil vi sende ut varsel, men vi kan ikke stoppe de fysiske endringer som er nødvendige for å hjelpe deres Jord tilbake til sin opprinnelige, jomfruelige tilstand.

Som dere allerede er blitt informert om fra andre kilder: i områder der aktiviteten kan bli mer alvorlig, vil våre Kjære Venner, som er deres forfedre, fra Innerjorden, gi dere et trygt sted å være. Lemurianerne og Atlantidene var begge sivilisasjoner hvor dere nesten alle har hatt flere liv, men som begge endte med nærmest total ødeleggelse. Lemurianerne som ble varslet på forhånd om den nærstående katastrofen, på samme måte som Atlantidene, emigrerte for å overleve, men Lemurianerne reiste under Jorden, hvor de bygget strålende vakre byer. De vil komme opp til overflaten igjen for å gjøre seg kjent for dere, men først når det er trygt å gjøre det. Dere har mye å lære om deres forfedre og om andre livsformer som lever inni Jorden. Denne kunnskapen har blitt holdt skjult for dere, sammen med svært mye annet, som snart vil bli gjort kjent for dere. Beviser for disse forbindelsene ligger skjult i Vatikanets hemmelige arkiver, men vil bli avslørt i god tid. Hele historien deres mange tusen år tilbake er svært forskjellig fra det dere har blitt forledet til å tro, men dere vil få den sanne historien lagt frem for dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og deler deres opprømthet på begynnelsen av året 2012 med alle de løfter det bærer med seg. Det er det avsluttende året og mange har ennå til gode å fatte fullt ut hva det betyr. Vi ønsker at det skal gå i oppfyllelse alt det dere ønsker for dere selv og ønsker at det bringer dere Lys og Kjærlighet. Tusen takk,SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge