Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, December 23, 2011

SaLuSa, December 23, 2011

Dere ønsker å se bevis på de fremskrittene vi har gjort, og det er forståelig ut fra at dere har ventet så tålmodig for så lenge på noe som viser hvor langt vi er kommet. Den type bevis er bare kjent for dem som er aktivt involvert, hvilket selvfølgelig er våre allierte, som dere vil finne i mange ulike land. De er imidlertid i hovedsak i USA, som er arnestedet for de mange fordekte operasjoner som har funnet sted. Det er også der Illuminati er å finne og av den grunn er det der dere kan forvente de første nyhetene om at de er blitt arrestert. Som dere klart skjønner, vil ikke begivenheter av denne art kunne skje uten informasjon vil lekke ut til omverdenen. Så det dere kan gjøre er å følge med på pålitelige kilder på Internet som har tilgang til slike nyheter. På den måten vil de som sender ut desinformasjon bli satt på sidelinjen og mister muligheten til å forvirre folk.

Ettersom ukene går må dere være mer våkne og dere må alltid huske på at de mørke maktpersonene vil blir forfulgt uansett hvilket land de er i. Avhengig av hvordan dette går, så vil det avgjøre når vi kan ta våre planer til et høyere nivå og som tillater at vi kan komme videre med Avsløringen. Alt er så nær sin løsning og vi venter i sitrende forventning. Alle spillerne i Dualitetens spil må forholde seg til de reglene som gjelder og ingen mer enn oss, som også er kjent for å holde oss til dem. Vi som er av Lyset må hele tiden holde høye standarder innenfor Lyset og Kjærligheten som vi opererer under. Det virkelig store ”skyvet” kommer fra å gi rom for valg av Fri Vilje, hvilket når det kommer til stykket, er avgjørende for den virkelighet menneskene skaper for seg selv. Når dere så har gjort, kan vi ikke blande oss inn, selv om vi måtte se at dere har tatt en lite ønskelig retning. Sannheten må oppdages gjennom erfaring og vi har ingen rett til å fornekte dere det som dere har valgt.

Imidlertid er det ikke vår mening å påstå at dere fortsatt sitter fast langt ned i dypet av de lavere energiene. Sannheten er at oppvåkningen skrider frem på et tilfredsstillende vis og med de avsløringer som snart vil følge, vil den skyte ytterligere fart. Det er ingen ting som kan måle seg med sannheten når det gjelder å få satt fart i folk og lede dem inn på en ny vei som vil føre dem til Oppstigningen. Det er veien mot en fremtid som inneholder alt dere noensinne kunne drømme om, når dere forsøker å danne dere et bilde av hva det vil føles å bevege dere inn i Lyset for alltid. Så må dere også huske på at det materielle nivå dere er vant til bare er et blekt speilbilde av hva livet virkelig kan være. På det høyere nivå vil alt fortsatt fremstå som ”solid”, men energiene vil være mye mer forfinet, og det dere oppfatter som ”stoff” vil ha et høyere nivå av intelligens og respondere deretter. For eksempel er det mange mennesker som allerede snakker med plantene sine, men hvordan ville dere like å ”høre deres svar” og kunne ”snakke” med alle livsformer? Det vil alt sammen bli virkelighet, men først etter at dere har steget opp.

Vi vet at mange mennesker simpelthen ikke forstår hvordan alle forandringene skal kunne skje, på den relativt korte tiden som gjenstår til slutten av året 2012. Med avslutningen av syklusen i dualiteten og kvantespranget i deres bevissthetsutvikling, vil dere, ved hjelp av dere egen skaperkraft, og med fordelen av å ha nye teknologier, vil dere bevege dere raskt inn i den nye Tid. Oppstigningen er ikke noe unikt og det er den naturlige avslutning på bevegelsen oppad fra et nivå til det neste. Det er derfor alle sjeler som bestemmer seg til å bli værende i den nåværende dimensjonen, vil få nok en sjanse til å stige opp når den neste syklusen ender. Vi må imidlertid legge til at enhver sjel kan, gjennom sine egne bestrebelser, stige opp når som helst forutsatt den har oppnådd det nødvendige bevissthetsnivå.

Kjære Sjeler; dere har ikke kommet hele denne veien for så å bli skuffet og alt dere har blitt lovt vil gå i oppfyllelse. Dere vil få oppleve overflod og vite hva det innebærer å bli som Ett og leve i fred og lykke, før dere stiger opp. Det vil være et kjempesteg oppad i forhold til der dere er nå og det vil skje raskt. I sannhet, så snart de mørke kreftene er ut av veien, vil dere få oppleve den mest spennende tiden i deres liv. Sannheten vil være kjent for alle og livet vil få en ny rosenrød nyanse av kjærlighet som vil gjennomsyre alt omkring dere. Til og med de som blir værende i de lavere vibrasjoner vil kjenne forandringene og alle aggressive tendenser vil bli dempet. Ingen kan gå gjennom en slik tid som denne uten å bli påvirket og det vil hjelpe dem som er sene med å våkne.

Uroen på grunn av de finansielle problemene deres vil vedvare en god stund, ettersom Euro-problemene så langt fra er løst. Dere vil få se at sluttresultatet vil ha stor betydning for hva som skjer i andre deler av verden. Noen valutaer vil dø ut, andre bli offer for de nye gull-baserte valutaene som vil komme tilbake. Det vil bli advarsler om hva som vil kunne skje og ulike, og til dels motstridende, råd fra dem som har sterke interesser og investeringer i det finansielle. De kan opplagt ikke ha rett alle sammen, men dere kan være sikre på at våre allierte er involvert og at de rette beslutninger vil bli tatt.

Dette budskapet er vårt siste på en uke, så vi ønsker dere all glede og lykke når dere feirer på deres egen måte i denne perioden, når mange tar seg fri i Juletiden. Dere kan spørre om vi feirer spesielle anledninger, og svaret er ja, men oftest er det Kosmiske begivenheter som vi kan ta del i og gi av vår energi til. Vi har naturligvis en stor kjærlighet og ærbødighet til Skaperen og glemmer ikke et sekund at vår livskraft er én og den samme. Man kunne si at vårt liv er en kontinuerlig meditasjon til ære for Skaperen. Dere vil også uten tvil til slutt anerkjenne Skaperen som Kilden Til Alt Som Er. En slik erkjennelse vil komme til å bringe alle sjeler mye nærmere hverandre og med det vil alle forsøk på å heve den ene Gud over den andre forsvinne. Det er viktig at dere forstår at hvert Univers har sin egen Gud, i hvis energi dere har deres væren, så krangling om hvem sin Gud som er den rette er irrelevant og helt unødvendig. La oss gjøre det helt klart én gang til, at Gud er ren Kjærlighet og at det er kun laverestående guder som steller i stand kriger og hengir seg til bruk av straff.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg stoler på at dere kan forstå at alle og enhver må være forberedt på å ta opp til ny vurdering alt de har trodd på, i tilfelle det vil bli utfordret av de sannhetene som snart vil bli vist dere. Vi som kommer fra den Galaktiske Føderasjon, sammen med Mestrene, har ingen intensjon om lede dere på vidvanke, men ønsker å løfte dere opp til et nivå der kun Kjærlighet og Sannhet eksisterer, hvor dere har deres egentlige hjem.

Tusen takk,SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge