Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, November 30, 2011

SaLuSa, November 30, 2011Som dere ofte sier, fortsett den veien dere har valgt selv om det røyner på, og la ingen ting lede dere vekk fra den. Bare dere selv vet hva som skal til for å finne krefter til å komme videre og nøyaktig hvilket mål dere har satt dere. Vanligvis ville dere være ganske fornøyd med å utvikle dere i deres eget tempo og det er overhodet ikke noe press på dere til å gjøre noe annet. Imidlertid må dere forstå at Oppstigningen er så nær forestående at hvis dere ønsker å gripe denne anledningen til å forlate 3dje dimensjon, så må dere sikre at dere vet hva som kreves av dere. Som vi så ofte har nevnt så er det deres faste beslutning som er så viktig, fordi så snart dere sender ut den energien, vil dere tiltrekke dere tilsvarende energi, som igjen styrker deres besluttsomhet og åpner opp veien mot Oppstigningen. Det handler om å løfte deres vibrasjonsnivå ved å bringe mer Lys inn i livet deres og dele det gjennom positive tanker og handlinger.

Bekymre dere ikke om deres vei er forskjellig fra andres, for det er mer enn én vei frem mot Oppstigning. Faktisk finnes det tidslinjer som dekker alle mulige kombinasjoner av muligheter. Dersom dere har tatt en beslutning, kan det ikke være noen gal vei, ellers ville jo ikke fri vilje hatt noen som helst mening. Dere er skaperne av deres egen fremtid, enten dere er det bevisst eller ikke og det er grunnen til at vi forteller dere at dere har selv skapt deres nåværende virkelighet. Det betyr ikke at den ikke kan forandres, for dere har gjort nettopp det ved å stå støtt på beina og nekte å bøye dere lenger for de mørke makthaverne. Det er sant at vi og mange andre Lysvesener hjelper dere, men vi gjør det bare når dere selv har tatt de første steg på veien. Dere viser retningen dere vil gå og vi vil sette opp flere veivisningsskilt underveis slik at dere ikke mister veien.

Det er virkelig en vidunderlig tid dere er inne i, for dere har gjort det klinkende klart at dere vil ikke lenger ha noe å gjøre med en mentalitet som fokuserer på krig og konfrontasjon. Dere er tydelige når dere krever fred i verden og hvis deres nåværende ledere ikke er i stand til å svare på deres krav, så er det ikke nok for dere at de trer ned, men dere står fast på at ledere som kan svare blir innsatt i deres sted. Kjære Sjeler, slike ledere finnes blant dere og når vi har fjernet hindringene og opposisjonen mot dem, vil de lede dere mot en fredelig og lykkelig æra som dere ikke bare lengter etter, men fortjener. Det er nå en stor majoritet av mennesker i verden som ber for fred, ikke for enhver pris, men gjennom fredelige forhandlinger. Slike bønner besvares av Lysvesener fra de høyeste riker og de støtter oss i vårt arbeid ved å gi oss kraft og styrke, slik at vi kan hjelpe dere å oppnå varig fred på Jorden.

Det er mye som må oppnås før dere kommer til slutten av 2012 og det er her vi har en stor rolle. Dere må komme dere raskt videre fra den samfunnsstruktur som har blitt opprettholdt av Illuminati, en organisering som har holdt dere under kontroll. De har hele tiden forsøkt å skape situasjoner som ville gjøre dere mer avhengige av dem. I tråd med dette har de gjort alt i sin makt for å hindre deres vei inn i den Nye Tidsalder, ettersom det ville gjøre dere mer uavhengige av dem. Imidlertid er deres makt nå sterkt redusert og vil fortsette å minske inntil vi kan fjerne dem fra alle posisjoner med makt og innflytelse. Allerede nå er mange av deres hemmelige baser blitt lagt i grus eller satt ut av spill, slik at de aldri kan brukes mer.

Ting utvikler seg fordelaktig, selv om det ikke nødvendigvis ser slik ut fra deres perspektiv. Det er en gigantisk oppgave å komme til det punktet hvor vi kan la våre allierte innta sine lederposisjoner. Frykt ikke, for vi er så nær å få en ende på alt som har stukket kjepper i hjulene for livene deres. I dualiteten har selvfølgelig både Lyset og mørket hatt like muligheter til å ta styringen og inntil nylig har det vært mørket som har vært den dominerende kraft. Det er ikke lenger tilfelle og gjennom våre allierte søker vi å bruke Lysets kraft til å fjerne de negative energiene som fortsatt er igjen på Jorden. Lyset kan undertrykkes, men aldri knekkes av de mørke kreftene, og sannheten er at Lyset alltid vil vinne. Pass på at dere ikke forveksler de kommende aktiviteter fra Moder Jords side med negative hendelser, ettersom den renselse hun gjennomgår er en serie positive handlinger som skal føre til at Jorden igjen står frem i sin jomfruelige prakt. Når det er fysiske utbrudd og bevegelser, vil noen sjeler forlate Jorden, men da er det er i tråd med deres sjeleplan.

Alt som foregår i verden domineres nå av den finansielle krisen, men vi ser resultatet som en hjelp til å fjerne medlemmer av Illuminati, som ikke bare har monopolisert pengepolitikken, men manipulert den til sin egen fordel. Noen av de største kriminelle handlinger mot menneskeheten har skjedd på dette området. Pengene deres har blitt stjålet, enten direkte eller indirekte og fylt lommene til dem som har plassert seg selv på toppen av pyramiden. Verdens rikdommer vil bli tatt tilbake og fordelt på rettferdig vis, slik at alle kan leve tilfredsstillende liv hvor det ikke lenger finnes fattigdom eller slaveri.

Dere har, kan hende, lagt merke til at det er et stadig økende antall kilder som presenterer budskap om den kommende tid. Vær selektive og la intuisjonen veilede dere og hold fast ved det dere tror på inntil dere finner god grunn til å endre på det. Som vi har sagt, er det mange veier som leder til Oppstigning, også noen som simpelthen fører sjeler videre på sin reise i den nåværende dimensjon, ettersom de ikke har ønske om noe annet. La dem få følge sin egen veg, ettersom den vil gi dem eksakt det de har behov for å utvikle seg videre. Det er ikke noen annens oppgave å overbevise dem om noe annet, men dere kan være sikre på at de har ikke vært her på Jorden uten å få mye verdifull læring. Dette vil tjene dem vel i fremtiden, og dersom det er sjeler som dere har et forhold til nå, kan det hende at dere vil fortsette å være knyttet til dem som veiledere.

Dere snakker mange ganger om å takke deres lykkestjerne for alt godt som skjer i livet deres og dere aner ikke hvor nær sannheten dere er. Når dere ser opp på nattehimmelen er det solene i de mange solsystemer dere ser. Hver sol er bolig for ekstremt høyt utviklete Lysvesener og de stråler Lyset ut i Universet deres. Dere kan tenke på dem som Guder, som i sin tur er forbundet med den Sentrale Solen, og som tjener som reléstasjoner som sprer energier over alt og på den måten løfter opp de lavere energier. Det er en kontinuerlig pågående prosess som gjør det mulig for alt liv gradvis å returnere til Kilden. Husk at Alt Er Ett og at alt har sin væren i altets energi.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ønsker å formidle velsignelser og kjærlighet til dere fra medlemssivilisasjonene i den Galaktiske Føderasjon.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge