Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, December 2, 2011

SaLuSa, December 2, 2011Det er ingen tvil om at situasjonen på Jorden nærmer seg et viktig vendepunkt og det skulle etter hvert føre med seg mange av de forandringene som vi har fortalt dere om gjennom lang tid. I det store og det hele har dere stått støtt i troen og nå vil dere begynne å se at positiv handling blir skjer. Det er tross alt en siste frist dato, fastsatt ved guddommelig dekret, som fortsatt gjelder og etter den kan vi ikke lenger tolerere forsinkelser. Om det skulle bli nødvendig, vil vi gripe inn direkte, men på den ene eller den annen måte vil vi snart sette i gang med vår plan for å befri dere fra den mørke makten. I sammenheng med krisen i Europa kan vi få se enda flere land som ikke greier å betjene sin gjeld og det øker jo risikoen for andre land i den Europeiske gruppen. Det igjen setter andre land utenfor Europa i fare, så dere har ikke sett noen ting ennå, sammenliknet med hva resultatet sannsynligvis blir. Hvis dere fortsetter å betrakte denne tiden som spennende, vil dere ikke bli dratt inn i panikk, slik det kan skje med mange.

Det er åpenbart at uansett hva som skjer nå, så kan ikke en vanskelig situasjon vare lenge, ettersom tiden stadig går raskere og dere er nesten inne i det magiske året 2012. Se på hendelsene som et middel på vei mot et mål, og det vil være et som er fullt ut tilfredsstillende og føre til de velkomne forandringene som vil endre livene deres for alltid. Det har vært en krevende reise for dere, og det var også hensikten, slik at dere kunne utvikle dere og løfte dere ut av situasjoner som kunne ha dratt dere ned. Slik som vi ser det, har dere klart dere utrolig bra, spesielt etter årtusenskiftet. Det var ventet, fordi mer og mer Lys ble strålt inn til Jorden etter som tiden gikk. Ved hjelp av dem som er av Lyset har det blitt forankret på Jorden og det er mange som er kommet til Jorden spesielt for å gjøre dette. Det er ikke bare de mørke kreftene som har planlagt veien mot sine mål i god tid, for vi som er av Lyset har også gjort det i tusener av år. Vårt fortrinn har vært at vi hele tiden har blitt støttet av mektige Lysvesener, som sågar har vært forberedt på å sende aspekter av seg selv til Jorden. Og kanskje enda viktigere for resultatet; denne kosmiske syklusen har alltid vært planlagt for å sikre at Lyset seirer.

Den Galaktiske Føderasjon er klar til å gå til aksjon på kort tid og i mellomtiden overvåker vi all aktivitet på Jorden. Vi nøler overhodet ikke med å vise vår teknologiske overlegenhet og gjør det klart for de mørke Sjelene at det er helt nytteløst å gjøre motstand. Likevel nekter de trassig å gi seg, vel vitende om at vi alltid må holde oss til reglene når vi går til aksjon mot dem. Vi respekter alt levende, mens de ikke har noen respekt i det hele tatt, selv ikke for sine medmenneskers liv. De bryr seg ikke om noen liv går tapt og de skyr ingen midler for å vinne over dem som står i veien. Vi vil på vår side ”fjerne” våre ”fiender” til et trygt sted, heller enn å drepe eller skade dem. Dere kan derfor være sikre på at vi fjernet alt personell før vi ødela de underjordiske militærbasene. Enhver som sier noe annet er ikke sannferdig og bare ute etter å male et falskt bilde av oss.

Noen av dere vil undres over, i lys av hva vi har sagt om oss selv, hvorfor vi ikke redder liv under andre omstendigheter, som for eksempel katastrofer. Dett er en forventet reaksjon og svaret har vi gitt tidligere og har sammenheng med sjelenes livsplan. Sjelene som forlater Jorden i slike situasjoner har ønsket å reise videre og valgt en situasjon som oppfyller dette behovet. Om dere tenker over det, ville det være lite hensiktsmessig å planlegge et liv for å utvide sin åndelige forståelse, dersom dere ved et ulykkestilfelle skulle bli forhindret i å gjøre deres erfaringer fullt ut. Det er imidlertid sant at på grunn av deres frie vilje, så kan dere forkorte livet. Det ville imidlertid være etter at dere meget nøye hadde vurdert implikasjonene i det.

Det vil også være de blant dere som ville tenke på å forkorte livet med selvmord, og også disse sjelene blir gitt en mulighet i siste minutt til å ombestemme seg, De blir møtt av sine Veiledere som kjenner deres opprinnelige livsplan og blir gjort kjent med hva som vil bli resultatet om de tar sitt liv og hvordan det vil påvirke deres familie og venner. Vi kan forsikre dere om at fordi det er slik, så er det mange sjeler som er takknemlige for at de har fått den muligheten til å ombestemme seg. Generelt sett påtar man seg ikke mer i ett liv enn det man kan greie å håndtere. I disse tider er det imidlertid mange sjeler som er svært innstilt på å utbalansere karma og har sine liv fullpakket med erfaringer.

Når dere løfter dere opp i de høyere dimensjoner, har dere selvfølgelig en enkel overgang til et nytt liv uten å gå veien om døden. Dere gjør ting helt etter deres egne valg og det er opp til dere å beslutte når dere vil ”reise videre”. Dere kan bokstavelig talt gå ut av den ene kroppen og inn i en nye en etter ønske. I tillegg til forandringene i kroppscellene deres som gjør at dere holder dere unge og friske, så har dere ingen av de sykdommer eller fysiske trekk som gjøre dere handikappet. Uansett hva dere vil måtte gå gjennom før Oppstigningen, så vil det åpenbart være verdt innsatsen, fordi det kan gå lang tid før muligheten kommer igjen. Det er helt opp til dere og det er så visst ingen umulighet å stige opp fra et hvilket som helst liv, men da måtte dere greie det ved deres egen innsats. Det er grunnen til at deres nåværende Oppstigning blir sett på som så unik, fordi det er et tilbud til hver eneste sjel og uendelig med hjelp blir gitt til dem som bestemmer seg til å ta den imot.

Dersom du er en som akkurat begynner å våkne opp til hvem du virkelig er og forstå meningen med livet, så kan du være sikker på at du allerede er omgitt av kjærlighetsfylte sjeler som ivrer etter å hjelpe deg. Det er fortsatt tid og når du først setter deg Oppstigningen som mål, er du allerede halvveis og du vil merke at bevissthetsnivået ditt øker. Å være på Jorden, men samtidig være fri fra den, er et nyttig råd som gir rom for å konsentrere seg på fremtiden og gjør at de ”gamle” energiene ikke påvirker deg. Det finnes dem som ikke klarer å gi slipp på sitt jordiske gods, som strever for å komme fri, og som vi ofte påpeker, så er det mest sannsynlig frykt som ligger under. Prøv å gå fra frykten for forandringer til å ønske dem velkommen, og se hvor nødvendige de er for at Menneskerasen skal kunne komme seg videre fra én syklus og inn i en ny. Uansett hvor langsomt forandringene kan synes å gå når det gjelder noen av de store syklusene, så er alt i kontinuerlig bevegelse, selv om det ikke er merkbart for dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og takker alle dere som sender oss kjærlighet og ønsker at vi skal komme sammen med dere. Vi kunne ikke komme uten en slik invitasjon og vi vet at tiden er inne for å ha åpen kontakt med dere. Vi elsker dere alle.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge