Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, November 28, 2011

SaLuSa, November 28, 2011Mengden av Kjærlighet som blir sendt til deres elskede planet øker kontinuerlig og vil fortsette med det, ettersom det hjelper dere å nå et høyere bevissthetsnivå. Mange mektige Vesener av rent Lys er involvert og deres kraft er utenfor deres fatteevne. De er i stand til å regulere Lys-strømmen slik at dere ikke blir overveldet av den. Faktum er at hele Oppstigningsprosessen er svært nøye planlagt for å sikre størst mulig suksess. Fordi dere, generelt sett, har greid å bringe denne energien til Jorden, så har Jordens kraftfelter fått sin fulle kraft og hjelper til med å løfte deres bevissthetsnivåer. Vi kan ikke understreke nok hvor viktig denne tiden er for dere alle og vi oppfordrer dere innstendig til å dra fordel av denne vidunderlige muligheten til å stige opp som nå tilbys dere. Det vil gå lang tid før en slik fokusert energi rettet mot Jorden vil finne sted igjen og tilby hver eneste sjel den hjelpen de trenger for å stige opp. Alt det krever til å begynne med er deres ønske om å endre livet deres slik at dere ser alle sjeler som Ett med dere selv og således behandle dem med kjærlighet og omtanke, slik som dere ville ønske for dere selv.

Ingen ting annet i livet deres er så viktig som deres åndelige utvikling, og med mindre dere virkelig ønsker å bli i de lavere vibrasjonene, må dere jo virkelig se frem til å finne ut hvordan dere kan løfte deres bevissthet til et høyere nivå. Uansett hva dere måtte føle, så har dere inni dere en naturlig drivkraft til å finne meningen med livet og det vil alltid drive dere fremover. Bare la være å forholde dere til kommentarer fra folk som ikke er i stand til å favne den tanke at dere ikke er kroppen deres, og vit at det er et element inni dere som er udødelig og er deres sanne Jeg. Det å leve og erfare som et Menneske i 3dje dimensjon er bare en del av et storslagent eventyr, som nå er i ferd med å ende, i og med avslutningen av denne syklusen i dualiteten. Derfra og videre vil de som velger å stige opp, gå over til nye erfaringer i en kropp med krystallbaserte celler som kan holde en langt høyere grad av bevissthet. Alle de tidligere ulempene som dere har påvirket dere, så som aldring, vil ikke forekomme lenger og livet vil bli mye deiligere og mer tilfredsstillende.

Dere kan i virkeligheten ikke stå stille når det kommer til deres evolusjon, og selv om dere kanskje ikke oppfatter det, så skjer det forandringer inni dere. Alt omkring dere utvikler seg og dere kan ikke hjelpe for at dere også blir påvirket av det som skjer. I det lange løp vil dere naturlig ønske å bevege dere videre fra det nåværende, fordi dere har lært av erfaringene deres og søker nye erfaringer. De forandringene som ligger foran dere vil etterlate liten tvil om at det gamle paradigmet ikke har noen verdi lenger og at det nye tilbyr dere så mye mer av muligheter til å utvikle dere videre. Det er ikke en tilfeldig hendelse, men en del av Skaperens plan for dere, som gjennomføres av Vesener som har returnert til Kilden. Når vi i den Galaktiske Føderasjon endelig kan komme og snakke med dere direkte, vil dere få anledning til å få svar på alle deres spørsmål. Vi er deres mentorer for denne tidsperioden og vi har allerede åpnet hjertene deres og tankene deres for en mer utvidet forståelse gjennom våre tidligere kontakter med dere.

Det har vært et behov hos dere til å ta mer ansvar for deres egen åndelige utvikling og finne mer kunnskap inni dere. Hittil har dere i det store og det hele vært avhengig av andre for dette og i mange tilfeller har dere blitt ledet inn på gale veier, hvilket på alvorlig vis har hemmet deres evne til å komme sannheten nærmere. For oss ser det ut til at der det er sterk tro, er det mye vanskeligere å bryte ned motstanden mot forandring, men det vil komme en tid da det blir vanskelig å ikke se sannheten i øynene. Vi vil overlevere sannheten om deres historie på en måte som blir vanskelig å bestride, ettersom den vil være ledsaget av ugjendrivelig bevis. Dette vil ikke influere på deres frie vilje, for den er Guds gave til dere, som ingen kan ta fra dere.

Det som kommer til å være mest overbevisende for dere alle er muligheten til å vise historiske hendelser eksakt slik som de skjedde i virkeligheten. På det viset vil det ikke være mulig å benekte sannheten, og historien deres kan omskrives slik at den stemmer overens med hva som virkelig skjedde. Dette er viktig slik at dere til fulle forstår hvordan livene deres har blitt manipulert og kontrollert av de negative krefter som finnes i deres Univers. Når dere stiger opp, vil de imidlertid ikke ha noen slik makt over dere, for deres vibrasjoner er for lave til at de kan eksistere på et slikt nivå.

Bit for bit begynner dere å se et mye større bilde og deres plass i det, og til tross for de mørke maktenes forsøk på å forhindre det, så er dere skjebnebestemt til å lykkes når det gjelder Oppstigningen. I virkeligheten er det en naturlig del av deres erfaring, for uten den kan dere ikke fortsette inn i de høyere dimensjoner. Vi har vært med på et antall Oppstigninger tidligere, men deres er den mest unike på grunn av at dere stiger opp i en fysisk kropp. Det høres kanskje helt urolig ut og mer enn deres fantasi kan fatte, men et eller annet sted i deres underbevisste har dere dype minner om tidligere tider som denne. Husk alltid at dere alle en gang var mye Høyere Vesener og bare forlot disse rikene for å få erfaring i en mer fysisk eksistens.

Kjære Sjeler; spranget fra der dere nå er og inn i en høyere dimensjon vil være Ganske enestående på grunn av hastigheten det vil skje med. Vi er ansvarlige for mye av den prosessen som skal gjennomføres og det er ikke mer enn logisk at vi må komme i gang snart. Men tidsrammen er fleksibel og vi reagerer ikke på forsinkelser på samme måte som dere gjør. Vi vet eksakt når enkelte hendelser må begynne, så vi har fordelen av å kunne avvente tålmodig inntil tiden kommer at vi får tillatelse til å sette i gang.

Verden har fortsatt behov for en avssluttende infusjon av Lys som vil føre til en eksponentiell økning av bevisstheten og løfte dere fremover til et nivå som gjør at dere er utenfor de mørke kreftenes rekkevidde. For å sette dere i en sådan posisjon at dere kan konsentrere dere helt og holdent om de siste steg som leder dere frem til Oppstigningen. Dere er allerede på den veien og vi skal gi dere all den hjelp dere trenger for å fortsette videre. Det vil bli en strålende seier som dere har arbeidet mot i tusener av år og som dere alltid har visst at dere ville vinne.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg vil fortelle dere at i holder vårt løfte om å gjøre oss mer synlige på himmelen. Det er vår intensjon å ha mer kontakt med dere og vise frem våre skip, stadig flere og stadig tydeligere. Det skulle bringe Avsløringen mye nærmere og vil vi være velkomment som det første steg til nye avsløringer.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge