Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, July 30, 2012

SaLuSa, July 30, 2012

Kjære Sjeler, som dere hører fra er antall kilder har vi nå nådd et punkt hvor det er gitt Guddommelig instruksjon om at nå skal handling settes i gang uten ytterlig forsinkelse for å kunngjøre vårt nærvær. Vi har utvist ekstrem tålmodighet og gitt deres statsledere massevis av muligheter til å ta de steg som er nødvendige for å frigjøre deres fra Illuminatis grep. Vi vet at de også, som så mange andre mennesker, frykter dem, men frykten må settes til side for at sannheten skal komme ut. De Olympiske Lekene er et tidsvindu hvor hele verdens oppmerksomhet er rettet mot ett sted og vi kan ikke forestille oss en bedre anledning til å gjøre sannheten kjent. Tiden løper raskt og vi må få anledning til å gjøre dere kjent med oss.

Noen vil fortsatt velge å mistro våre budskap, men det er deres frie valg, som vi respekterer. Imidlertid står vi foran den svært viktige Oppstigningen og det er mye som skal gjøres i de gjenværende dagene, så vi kan ikke vente lenger. Våre allierte har kommet så langt som det er rimelig å forvente av dem, men de trenger full frihet for å kunne komme videre og gjennomføre sine endelige ansvarsoppgaver. Så om kort tid vil oppryddingsprosessen kunne gå i gang uten noe mer forstyrrelser fra de mørke Sjelene. Dere må forvente at livet på mange måter blir snudd opp ned, selv om mange mennesker allerede er forberedt på det. Vi håper inderlig at noen av deres ledere vil ta vår oppfordring på alvor og ikke vente til vi blir nødt til å ta saken i egne hender. Men om det blir nødvendig, så er vi fullt forberedt på det.

I den perioden som kommer vil dere få se hvem som er av Lyset, for nå vil de kunne tre frem med vår velsignelse og ta over tømmene fra dem som ikke er det. Vi ønsker å stoppe alle aksjoner som er i gang eller planlagt, som er rettet mot dere, folket, i den hensikt å begrense ytterligere det lille dere har igjen av frihet. Dere har gode Sjeler av Lyset som er her i denne tiden for å ta seg av slike saker. Hittil har dere hatt altfor mange folk i høye posisjoner som har vært korrupte og dere vet ikke hvem dere skal kunne stole på. Det må endres og vi er de som kan hjelpe dere, ettersom vi vet nøyaktig hvilket Lys-nivå folk er på og om de er hederlige og har vist tydelig at de virkelig ønsker å tjene sitt folk.

Vi vet at dere har hatt deres andel av skuffelser gjennom mange år, når deres forventninger av ulike grunner har blitt knust. Vi har imidlertid Guds mandat med oss og vi kan ikke se noen grunn til at ikke de storslagne Olympiske Leker skulle være et utstillingsvindu for kunngjøringer om vår eksistens og vår kommende deltakelse i deres evolusjon. Slutten på denne syklusen er i seg selv en historisk begivenhet, som det vil bli snakket om i Universet i lang tid etterpå. Som vi ofte har fortalt dere, så er deres Oppstigning sammen med Moder Jord en helt unik begivenhet. Universets fremtid avhenger av at det blir en suksess, som dere jo er sikret, og mange sivilisasjoner ser med ærefrykt og beundring på deres forestående Oppstigning.

Selv om dere har forberedt dere gjennom en tid, så vet vi likevel at det vil ta pusten fra dere, for det er en massiv prosess som involverer hver eneste avkrok av verden. På et eller annet vis er hver eneste sjel involvert og sørget for. Der hvor Gud er involvert gjøres det ikke feil, alt er perfekt, så dere kan stole fullt og helt på at resultatet vil sikre at hver og en av dere befinner dere akkurat der dere er ment å være. Dere har hatt en lang ferd for å komme dit dere befinner dere i dag og fremtiden deres vil bli en forlengelse av den, i neste fase av deres evolusjon. Bekymre dere ikke for detaljer om hva det vil innebære for hver og en av dere, for det vil dere få vite det når tiden er inne. Husk på og finn tillit i det faktum at mange mektige åndelige Vesener følger dere på reisen og kjenner dere bedre enn dere kjenner dere selv og at deres utvikling vil utfolde seg på et vis som er nøyaktig slik det er riktig for dere.

Lysarbeidere kan forberede seg på å ta en del ansvar for å sikre at folk omkring dere beholder roen og ikke lar seg fylle av frykt for det som skjer. Vi kan ikke nå frem med informasjon til alle i løpet av bare noen dager, men vil snart ha friheten til, og det tekniske utstyr som kreves, til å få dere alle i direkte tale. Vi bruker ikke deres metoder, for de betrakter vi på som antikvariske, og vår arbeidsmåte virker slik at ingen som prøver å motsette seg oss vil kunne hindre vår kommunikasjon til dere. Vi kjenner dere godt og har opptak av mange presise foredrag som er i stand til å formidle detaljer til dere som dere vil forstå.

Det vil gjøre det mulig for oss å få dere til å se på oss på bakgrunn av alt vi allerede har gjort for å hjelpe deres sivilisasjon, ettersom det meste av vår innsats har vært gjort uten noen publisitet. Det strekker seg mange tusener år tilbake, alt mens dere har inkarnert i deres mange ulike liv i de mange menneskerasene som finnes på Jorden. Alt dette har vært en del av deres erfaringssamling som har gjort det mulig for dere å vokse åndelig og vokse i deres forståelse avveien tilbake til de høyere dimensjoner, hvor dere en gang kom fra. Og så må dere huske på at dere alle meldte dere frivillig til deres mange jordiske liv, som har gitt dere så mange muligheter til å forstå dualiteten. Det har gjort dere bare enda større og dere har, som man sier, gjort dere fortjent til deres utmerkelser, og virkelig gjort det med stil. Dere vil ikke måtte gjennomgå disse opplevelsene flere ganger, med mindre dere av en eller annen grunn selv skulle ønske det.

Dere har enda til gode å forstå til fulle hvordan de ulike tidslinjene fungerer, samt alle de ulike dimensjonene, men hver ting til sin tid. Det vil komme når dere er modne for det og er til nytte for dere. Vi vil imidlertid fortelle dere at alt som noensinne har eksistert, eksisterer fortsatt på et eller annet nivå, hvilket er grunnen til at dere kan reise tilbake og gjenoppleve deres tidligere liv. Selvfølgelig kan dere også reise inn i fremtiden og se alle sannsynlighetene. Det er det mange seere og profeter har gjort for å spå om fremtiden, men selvfølgelig kan fremtiden forandres. Det er derfor dere er best tjent med å ikke holde fast på gamle spådommer for sterkt, ettersom tiden kan forandre det sannsynlige utfall. Et eksempel på det er den tiden dere er inne i nå, som på ingen måte vil arte seg så katastrofal som man hadde spådd. Dere har løftet dere selv og Moder Jord opp og Lyset har vokst så meget at det har åpnet veien for lang fredeligere forandringer enn man trodde var mulig.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og mange av dere vet sannsynligvis allerede at den kommende uken er den siste fristen for deres ledere til å svare på våre krav. Dersom de nok en gang ignorerer dem, må vi sette i gang på egen hånd og gjøre dere kjent med oss på en slik måte at vår tilstedeværelse ikke lenger kan ignoreres eller holdes skjult. Ja, vi har en tidsfrist på lørdag 4de august i tankene, ikke lenger, før vi tar saken i våre egne hender.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge