Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, July 27, 2012

SaLuSa, July 27, 2012

Se dere omkring og hold øyne og ører åpne, så vil dere se beviser for arrestasjonene som nå begynner å spre seg rundt hele verden. Vi har ofte oppfordret våre allierte til å få opp farten i handlingene sine, men samtidig har vi akseptert at det er behov for at alt skrider frem på forsvarlig vis. Bevistyngden mot dem som har korrumpert banksystemet er overveldende og tiden er derfor inne til å slå til. Dette er blant de viktigste sakene å få løst, for våre neste steg er avhengig av det vi oppnår her. Det er klart at det gamle systemet må forandres totalt og at bankene i dag er altfor store og mektige. Etter hvert må de reduseres i størrelse og bli mye mer etterrettelige for det folket de tjener. Det største problemet er gjeld og det å ”redde bankene” ennå en gang vil bare forsterke den krisesituasjonen som eksisterer i dag og kunne medføre fullstendig sammenbrudd. Det er imidlertid en forkledd velsignelse i den grad at det ikke finnes noen vei tilbake, og vi har den løsningen som de vil bli nødt til å akseptere. Det er ingen annen vei ut av det enn gjeldsettergivelse til alle de land som har måttet ta opp lån som knuser dem. Dette vil også gjelde mange personlige situasjoner, men det vil ikke omfatte vanlig gjeld for utførte tjenester.

Dere kan ikke forvente å komme videre og gjennomføre de forandringene som vil løfte dere opp, med mindre alt søppelet først er fjernet. Så kjære Sjeler, om dere finner det mulig å glede dere over den mørke kabalens fall, så gjør det vel vitende om de om kort tid ikke lenger kan diktere hvordan dere skal leve. Elendigheten, fattigdommen og nøden vil bli eliminert når velstand og overflod blir virkelighet, sammen med at dere får tilbake deres fulle frihet. Bare vær tålmodige og la spådommer om katastrofer gå inn gjennom det ene øret og ut av det andre, for dere har så mye mer å glede dere til som er positivt og til deres beste. Har vi ikke fortalt dere mange ganger at alt går bra og at dere allerede er på veien mot Oppstigningen, som vil være den endelige slutt på dualiteten? Dere skulle vite nå at dersom dere er klare til å stige opp, vil dere allerede greie å leve i henhold til deres egen sannhet og la forståelsen av at Alle Er Ett styre deres handlinger og behandle ethvert menneske i samsvar med dette. Å klare dette perfekt forventes ikke av dere mens dere fortsatt holder på å høyne deres vibrasjoner, men at dere virkelig ønsker det er et nødvendig krav.

Sjeler som aldri har gått gjennom noen inkarnasjon på Jorden har heller aldri erfart det dere har, men de har like fullt sin egen plan for sin utvikling. Imidlertid går deres utvikling mye langsommere enn deres og det er deres valg. Tiden har ingen betydning i dette og enhver sjel er fri til å velge den vei som passer dem personlig. Deres erfaringer, på samme måte som alle andres, inngår i det felles forråd av viten som alle kan bruke, og derfor er det ingen grunn til at alle må erfare alt personlig. Dette er grunnen til at vi roser der for å ha valgt en så krevende og vanskelig vei, for dualiteten er den mest krevende dimensjonen og vanskelig å løfte seg opp og ut av. Det er klart at etter hvert som dere skaffer dere masse erfaring, så utvikler dere dere og selv om det virker som om det går langsomt, så vil dere til slutt løfte dere opp. Og selvfølgelig er det alltid hjelp tilgjengelig for dere, alt dere behøver å gjøre er å sende en tanke om det ut, så får dere respons.

På samme måte som den Galaktiske Føderasjon av Lyset er hos dere nå, er det mange andre Vesener som påtar seg slike ansvarsoppgaver for å tjene andre. Alle i de høyere nivåer er alltid tilgjengelige for å hjelpe andre og det er helt normalt. Etter mange år i de lavere vibrasjonene begynner det endelig å gå opp for dere at dere aldri har vært alene, selv om det har syntes slik. Kampen mellom det mørke og Lyset er i stor grad over for deres sjelers vedkommende, men ta ikke blikket vekk fra målet deres og gi ikke etter for dem som kommer med fryktskapende profetier fordi de ikke vet bedre. De har blitt hjernevasket til å tro at livet på Jorden er det eneste som finnes og evner ikke å se lenger enn det daglige slit og slavetilværelse. For de av dere som har frigjort dere fra dette, kan dere nå fryde dere i Sannhetens Lys. Dere forstår tilstrekkelig nå, ikke bare til å holde Lyset levende i dere, men også til å storme videre på veien mot den Nye Tidsalder.

Før Oppstigningen skjer, vil vi for fullt ha kommet inn i deres liv gjennom ”avsløringene”, og sannheten vil bli lagt foran dere. Det vil være opp til dere selv hvor mye dere vil ta inn over dere, ettersom det ikke finnes noe press på dere til å gjøre det. Ta med dere det som passer inn i deres personlige oppfatning og forståelse og på den måten vil dere utvikle dere i deres eget tempo. Vi er av den oppfatning at det finnes bedre måter å utvikle seg på enn religiøse institusjoner og vi kommer ikke for å pådytte dere enda en. Enkelt sagt er Sannheten Det Eneste Som Er, og uansett hvilken vei dere velger, vil den til slutt lede dere dit. Dere har alt det dere trenger for å utvikle dere og etter hvert som deres bevissthetsnivå ekspanderer, hvilket det vil gjøre, blir det mye lettere å finne en verdensanskuelse som støtter sannheten.

Vi legger merke til at så mange mennesker blir så opptatt av det de har planlagt for årene videre inn i fremtiden at de nesten glemmer at denne syklusen om ikke lenge er slutt. Så mye av det dere bekymrer dere om vil aldri materialisere, så legg ikke energi i det som egentlig er helt uten betydning. Følg med på det som ligger umiddelbart foran dere, og når de mørke Sjelene blir avslørt for hva de er, ha medfølelse nok til å tilgi dem og sende dem Lys. Husk på at dere alle har erfart det mørkeste mørke og de mest strålende lys gjennom livene deres i dualiteten, og inntil dere får tilbake deres fulle minne om deres tidligere liv, så vet dere ikke hvor lavt dere selv kan ha falt. Men likevel står dere her i dag, i Lyset, og i stand til å hjelpe andre som ennå ikke har kommet så langt.

Kjære Sjeler, det er aldri for sent å endre på sitt levevis eller sin livsanskuelse. Når dere imidlertid begynner å forstå, så løft dere selv opp og lev slik dere tror en Sjel av Lyset er ment å leve. Dere vil erfare at jo høyere dere greier å komme, jo mer vil fred og ro fylle deres liv. Da får dere selv kontrollen i livet deres og det å tjene andre er så enkelt som å la deres Lys skinne. Dere trenger ikke gjøre mer, med mindre dere føler dere kallet til det. Dersom dere har en spesiell rolle å spille i denne endetiden, så kan dere være sikre på at muligheten vil bli lagt foran dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og siden vi har teknologien og mer enn rikelig med personell til å håndtere deres behov, så ønsker vi ikke å pålegge dere for mye ansvar. Men på samme tid har mange av dere bedt om å få muligheten til å hjelpe til, og det tar vi med glede imot, for når alt kommer til alt har dere karma som knytter dere til de kommende forandringene og som må få spille seg ut. Vi takker dere for at dere våkner opp til deres utfordringer og sender dere vår kjærlighet for å hjelpe dere alle.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge