Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, August 1, 2012

SaLuSa, August 1, 2012

Responsen deres på det positive budskapet om de Olympiske lekene har vært fantastisk. En stor bølge av forventning har feid over Jorden og løftet folk opp. Slike energier kan bære med seg slik en kraft at de gjør det mulig for fokusobjektet deres å manifestere seg. Det er på denne måten dere kan påvirke hva som skjer gjennom å fokusere på det samme utkommet. Det er klart at på en eller annen måte må Avsløringen komme snart, slik at vi kan arbeide åpent og i felleskap med dere. Selvfølgelig kunne vi fortsette som før og utføre våre oppgaver bak scenen, men vår fysiske tilstedeværelse er nødvendig for at folk skal bli trygge på våre sanne intensjoner.

Vi har også behov for å kunne henvende oss til dere direkte, med deres Lederes velsignelse. Dere kan være helt sikre på at de er meget godt oppmerksomme på vår eksistens og at vi har vært i kontakt med dem gjennom mange år. Tiden er over for at de skal kunne avslå vårt tilbud om fred lenger, og de må legge til side alle fordommer og politiske ambisjoner. De må også bryte seg løs fra de begrensninger Illuminati har pålagt dem og åpne dørene for virkelig frihet for sitt folk. Det er forventet av ledere at de skal lede og utføre folkets ønsker, men få av dem, om noen, gjør det de ble valgt inn for. Vi har sent ut et edikt om at de må forandre seg, eller bli forandret, og vi har godt skikkede folk som kan erstatte dem.

Det vi gjør er på ingen måte innblanding i deres valgte representanters virke, og det ville vi ikke en gang tenke på, dersom de på ordentlig vis hadde utført sine plikter og det ansvar de har påtatt seg for dere. Griskhet og maktbegjær har lenge vært motivasjonen for folk i topp-posisjoner. Og det har korrumpert så mange omkring dem, så mye så at de er livredde for stå frem og fortelle sannheten. Hendelser slik som 11. september kunne aldri ha vært gjennomført – langt mindre sluppet unna med det – var det ikke for det omfattende avtalte spillet som foregikk i hemmelighet. Vi vet at det å følge sin samvittighet eller innskytelsene fra deres Høyere Selv kan bringe dere i skuddlinjen og sette dere under mektig press fra de Mørke sjelene. De bruker utpressing og direkte trusler for å holde dere i sjakk og man skal være en modig person for å konfrontere dem.

Dere kan spørre hvorfor de som konfronterer dem ikke er beskyttet av lyset, men selvfølgelig passer det de opplever inn i deres livsplan. Noen storslagne sjeler ofrer sitt liv for å forankre positive energier på Jorden, hvilket ofte er en større bragd en om de hadde levd sitt liv ut på normalt vis. Dere har alle arrangert for når det er tid for å forlate Jorden og hvis dere for eksempel har planlagt å leve lenge, så vil dere ha inkarnert i en familie hvor de gjør det. Selv ulykker som gjør det mulig for en sjel å forlate Jorden er en del av livsplanen og tjener deres interesser. Somme tider er det behov for visse typer opplevelser for å oppfylle karmiske behov. Vi vet at det er vanskelig for dere å forstå at en sjel kunne gå med på et slikt arrangement, men det er krystallklart når dere er ute av kroppen før dere inkarnerer.

Kjære Sjeler, alle deres opplevelser er planlagt med tanke på å fremme deres utvikling og selv nå som Oppstigningen nærmer seg, fortsetter dere å lære. Det begynner å demre for dere hvor dypt det er mulig for mørke Sjeler å falle, mens dere på samme tid er i ferd med å forstå hvordan dere kan fylle dere selv med mer Lys. Med det blir dere oppfordret til å tilgi dem som har misbrukt dere og tatt fra dere deres frihet og rett. Responsen deres vil vise hvor langt dere er kommet i deres utvikling og gi dere en av de største læringsmuligheter dere har hatt i deres fysiske liv. Dersom dere har utviklet dere tilstrekkelig vil dere kunne gjøre det, ettersom dere da vil forstå den En-het som knytter dere alle til hverandre. Dere har alle ansvar for hverandre og vil være tjent med sette alle dømmende tanker til side, ettersom dere ikke har noen mulighet til å vite hvorfor en annen sjel har påtatt seg en bestemt utfordring i livet.

Dere ivret etter å være på Jorden i denne tiden hvor dualiteten avsluttes og spesielt deres siste liv, slik at dere kunne få oppleve den vidunderlige gleden ved å stige opp. Hele historien om det har ennå ikke utspilt seg, men dere vil snart få sannheten lagt frem for dere. Når den tid kommer, er de mørke Sjelenes innblanding over for godt, for da eksisterer ikke lenger deres makt over dere. For øyeblikket foregår det arrestasjoner som vil sørge for det og også å sikre at forandringene kan begynne, som ellers ville vært umulig å gjennomføre. I mellomtiden holder våre allierte på å arrangere for at vi kan ta mye større del i deres forehavender og alt vi ønsker oss for å gå videre i arbeidet er en offisiell kunngjøring om vår eksistens. Så snart det er gjort, vil alt annet følge i rask rekkefølge.

På et eller annet vis ønsker vi å se at vårt nærvær blir anerkjent, men det er tid nok til at vi kan arranger det selv om det skulle bli nødvendig. Vi mener fortsatt de Olympiske Leker gir dere det største show på Jorden og vi ville likt å være en del av det. Vi har satt en siste frist for når Avsløringen må skje, men vi ville helst at den skulle komme fra en av deres ledere. Så snart det er oppnådd, håper vi å bli invitert til å møte deres ledere og bli offentlig presentert for dere. Vi kan ikke vente i all evighet og det er derfor vi presser på så mye for å saken ut i det offentlige rom. Tiden for milde overtalelser er forbi og da må vi se etter andre metoder for å oppnå våre mål.

Vi er overveldet over den responsen vi får fra dere, folket, og vi stoler på at deres iver etter å møte oss blir lagt merke til av dem som har makten. Motvilligheten blant den mot å reagere handler kun om å beholde sin makt, ettersom de vet at de til slutt blir nødt til å bøye seg for deres ønsker. Den måten dere gjør tingene på er meget passende, i den grad at dere irriterer myndighetene ved å legge deres krav rett for nesen på dem. De kan nok ignorere deres henvendelser, men til slutt må de gi etter for deres krav. De som forsetter å stå i veien for dere vil bli fjernet og erstattet av representanter som er hederlige og pålitelige.

Hold Lyset deres høyt og la det skinne, gå med strømmen og vit at absolutt ingen ting i verden vil få lov til å hinder dere i å stige opp. Så mist ikke motet eller bli fortvilt om ting ikke ser ut til å gå slik dere hadde tenkt. Alt vil bli bra til slutt, så hold dere positive og fall ikke for den mørke maktens tricks, for de vil forsøke å score på enhver usikkerhet eller frykt dere viser. Støtt dem som er av Lyset og slå dere sammen i fellesskap og styrke.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vil dere skal vite at det ikke er så mye som et øyeblikk hvor vi ikke følger med i det som skjer og stol på at selv om dere ikke kan se det med deres egne øyne, så arbeider vi uopphørlig for deres fred og frihet. Vi sender dere vår kjærlighet og velsignelser til alle.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge