Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 30. Juni, 2017


Mike Quinsey - 30. Juni, 2017

Mike Quinsey

Tiden går og fortsetter å øke farten på en slik måte at dere ikke kan unngå å legge merke til forandringene dette medfører. Det føles virkelig som om dere ikke har tid til å gjøre så mye som dere tidligere kunne, men likevel, når dere ser på klokken, så synes den å være akkurat som før. I virkeligheten gjør dere like mye, men det er en følelse av at det haster som gir inntrykk av at tiden er for kort. Dette er, sammen med andre tegn, en tydelig indikasjon på at tiden går stadig fortere og tar dere inn i den Nye Tidsalderen. Det er så mye som er i forandring og svært lite vil igjen bli slik det var før. Forandringene er i full gang selv om dere generelt sett ville finne det vanskelig å sette fingeren på dem. Det er mye av det gamle som må ryddes vekk før det nye kan introduseres, men like fullt er de som har ansvaret for at ting går fremover meget aktive og venter bare på det rette øyeblikket for å introdusere alt de har gjort klart.

Selv om den nye syklusen først begynte i 2012 var det allerede en rekke kilder som allerede var klare til å introdusere sine bidrag til den Nye Tidsalderen. De fortsetter å være på vent og etter hvert som tiden går blir de stadig flere, hvilket vil sikre at når tiden kommer for at det blir trygt å introdusere alt dette, så vil mye bli avdekket på svært kort tid. I mellomtiden er det uunngåelig at det blir en del kaos ettersom folk vanligvis er motvillige til å forandre sine vaner og aksepter nye ting som “forstyrrer” deres daglige rutiner. En ting er sikkert og det er at det vil være umulig å holde utviklingen tilbake ettersom så mange fremskritt allerede er gjort. Alt vil være meget akseptabelt ettersom det vil heve livskvaliteten deres og gi dere rikelig med tid til å gjøre alt dere har lyst til. Fred vil bli oppnådd på et nivå man aldri tidligere har opplevd og da vil dere vite med sikkerhet at dere har gått inn i den Nye Tidsalderen.

Budskapet til dere alle er å fortsette å høyne vibrasjonene deres og uansett hva som skjer med dere, vil dere i fremtiden høste fruktene av deres innsats. Jeg nevner ofte Veilederne deres fordi de i tider som disse har en meget viktig rolle å spille. Uten å krenke deres frie vilje vil de gjøre alt som er mulig for å sikre at dere får maksimal suksess. Forhåpentligvis vil dette bety Oppstigning for dere og det vil være verdt hver eneste anstrengelse dere har gjort for å lykkes. Selv om dere ikke er klare til å stige opp, så er det ingen grunn til å bekymre seg over det dere kanskje ville betrakte som å ha mislykkes, fordi dere vil ha lært så mye som vil tjene dere vel uansett hvilken vei dere tar. Dette betyr også at på grunn av alt dere har greid å oppnå, så vil dere ha mindre å lære i fremtiden ettersom ingen ting går tapt eller fratas dere.

Husk på at dere er den totale summen av alt dere har opplevd og erfart og bruk dette på best mulig måte. Dersom dere har karma å rydde opp i, så vil Veilederne deres sørge for at dette er en del av livsplanen deres og også hjelpe dere å takle det. Dere kan ikke ta med dere ubearbeidet karma opp i de høyere riker, så jo fortere dere kan få tatt tak i det, jo bedre er det. Dere har sannsynligvis hatt et stort antall liv i den siste syklusen og hvis dere nå føler dere rede og har tillit til at dere kan ta et kvantesprang fremover, så vil dere høyst sannsynlig lykkes. Et sikkert tegn på at dere er rede er når dere greier å se på hver eneste sjel og vite at de er Ett med Dere. At dere kan godta dem slik de er uansett hvilken tro eller oppfatninger de måtte ha og huske at Universell Kjærlighet er nøkkelen til å frigjøre dere fra de lavere vibrasjonene. Ingen kan kreve mer av dere enn at dere gjør deres beste for å løfte dere opp og ved så å gjøre er dere nødt til å lykkes til slutt. Dere har allerede reist langt og lenge langs evolusjonens vei og oppnådd mye gjennom deres mange liv på Jorden.

Tiden er nå kommet for de mange avsløringer som har blitt gjort klare til å avdekkes, for selv om dere har blitt gitt nye fremskritt og teknologier gjennom mange år, så er dere overhodet ikke i nærheten av der dere skulle ha vært nå. Dette er imidlertid i ferd med å forandre fordi dere og Jorden skriker etter forandringer slik at Menneskeheten kan komme videre til et punkt hvor livets byrder blir mye lettere. Like viktig er arbeidet for å løfte frem de menneskene som er best egnet til å lede dere inn i den Nye Tidsalderen. De er allerede kjent og venter bare på anledningen til å vise hva de kan gjøre. Deres visjon er det beste for alle mennesker og å rette opp alt det gale som har blitt stelt i stand av dem som har en helt annen agenda. Dere må forstå at dere nå i virkeligheten er fanger i et åpent fengsel skapt av de mørke Sjelene, som har sørget for at dere har liten eller ingen innflytelse på deres fremtid. Imidlertid finnes det dem som arbeider for forbedringer som vil endre livet deres og sette dere fri fra slavetilværelsen. Disse planene er allerede langt fremskredet og som alltid venter man på “det rette øyeblikket” for å sikre at når Lys-Vesener trer frem, så er det trygt å gjøre det.

I en tid med så dyptgripende forandringer er det til stor hjelp hvis de som har kunnskap om situasjonen vi er oppe i, hjelper dem som har blitt holdt i mørke slik at de kan bli klar over at det snart vil komme store og svært velkomne forandringer. Folk flest forstår ikke hva som foregår og hvorfor det er så mye kaos og ser ingen fremtid for seg og sine. For mye informasjon vil være vanskelig for mange å ta inn, men noen få ord som indikerer de positive forandringene som ligger foran oss, vil virke oppløftende på mange mennesker. De er slitne etter så mange år med omskiftelighet og politisk uro og trenger hjelp til å forstå at det finnes håp og at fred vil komme på det rette tidspunkt. Den største oppløftelsen vil kanskje være å vite at en verdenskrig ikke vil bli tillatt og at veikartet til permanent og varig fred allerede ligger klart. Det vil meget snart komme en rekke positive forandringer som vi føre dere inn i den Nye Tidsalderen med alle de fremskritt som vil gi dere løfte om et vidunderlig og lykkelig liv.

Fra tid til annen er det nødvendig å minne dere på at alle Sjeler er elsket av Gud, selv de som for øyeblikket utfører negative handlinger. De opplever også nøyaktig det de har behov for slik at de til slutt lærer det de trenger i livets skole. Karma kan være meget komplekst og utvendig sett er det vanskelig for dere å akseptere at alle involverte simpelthen “spiller” sin rolle for at de skal få de opplevelser og erfaringer de trenger for å komme videre i sin evolusjon. Ved så å gjøre vil alle som involverte gjøre fremskritt ved å lære av konsekvensene av sine handlinger. Dere kan være forsikret om at dere før eller senere vil ha opplevd alle sider av livet og etter hvert som dere høyner vibrasjonene deres, vil behovet for slike læringssituasjoner bli mindre og mindre. De som står bak de negative handlingene vil lære av sine feil, men vil trenge mye kjærlighet og hjelp for å overvinne sine ekstreme følelser av sinne og hat.

Kjærlighet er den mektigste energien i Universet og Oppstegne Vesener er de sjelene som har nådd et slikt nivå at de kan uttrykke kjærlighet i alle sammenhenger. Dette er det ultimate målet for alle sjeler på sin vei tilbake til Gudskilden. Dere har en iboende drivkraft som driver dere stadig fremover mot de høyere dimensjoner av Lyset og lengselen etter å vende “hjem” er en mektig motiverende kraft som blir sterkere og sterkere med tiden.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg energier av Lys og Kjærlighet.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge