Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 7. juli, 2017


Mike Quinsey - 7. juli, 2017

Mike Quinsey

Vi er inne i en tid hvor sannheten ikke lenger kan holdes skjult av de ulike landene som er involvert i utforskningen som foregår i Antarktis. Så mye er oppdaget under isen at de aller helst ville at ingen andre fikk vite om det, men det enorme omfanget av funnene gjør at det er helt umulig å holde alt sammen hemmelig. Menneskeheten fortjener å få vite sannheten om sin fortid og en korrekt versjon av historien. Problemet er at alle de involverte landene prøver å oppnå fordeler for seg selv i forhold til andre og derfor holder sine oppdagelser for seg selv. Det ville være spennende for dere å få lære om deres sanne historie som mange mennesker ville finne så utrolig at de ville betrakte det som fiksjon.

Sannheten er en sjelden vare blant de ulike regjeringer i verden, men dette er nødt til å forandre seg ettersom de vil måtte stå til ansvar for sine handlinger. En historie som tar dere lenger tilbake enn den siste istiden er i ferd med å bli avdekket og avslører at det fantes avanserte sivilisasjoner i den perioden. I forhold til dette lever dere fortsatt i den mørke middelalderen og likevel har mange av de store fremskrittene dere har gjort blitt mulig takket være utenomjordisk teknologi. Imidlertid er ikke håpet ute med hensyn til å utvikle sivilisasjonen deres til et nivå den for lengst skulle ha nådd, for mange teknologier og oppfinnelser er klare til å bli gitt dere ved første mulige anledning. Disse vil gjøre det mulig for dere å gjøre et kvantesprang fremover, inn i det som virkelig er den Nye Tidsalderen.

Dere visste alle at når dere inkarnerte på Jorden, så ville dere bli satt alvorlig på prøve, men også at dere til slutt ville få enorm nytte av store fremskritt som ville resultere i at dere kunne leve i fred og harmoni. Det dreier seg om er, som dere ofte sier, å “nøste opp alle løse tråder” etter de mørkeste periodene i Menneskets historie og mye av dette vil ikke ha noen plass i fremtiden, så det er nødvendig å rydde vekk de gamle vibrasjonene for å gi plass til de nye. Som enkeltmennesker kan dere spille en betydelig rolle ved å holde vibrasjonene deres høye ved å ikke la dere påvirke av ting som skjer omkring dere. Deres blott nærvær vil oppløfte andre som slett ikke er klar over hvorfor det skjer forstyrrelser og brudd i livene deres. For noen mennesker kan forandringene resultere i konsekvenser som gjør dem redde, slik at de tiltrekker seg lavere vibrasjoner.

Men dere kan nok en gang være forsikret om at dere alltid er beskyttet av Veilederne deres, men de er nødt til å respektere deres frie vilje selv om de vil gjøre sitt ytterste for å øve innflytelse på dere slik at sluttresultatet blir best mulig. Noen ganger må de bare overlate til dere selv å løse problemer som oppstår ettersom det av karmiske årsaker kan være opp til dere selv å finne løsninger. I de fleste situasjoner kan de imidlertid hjelp dere på veien og arbeide med dere for å oppnå det mest ønskelige resultatet. Dere har sannsynligvis hørt uttrykket “det du gjør mot andre gjør du mot deg selv” og forklaringen på dette ligger i Loven om Tiltrekning. Det betyr at for hver aksjon er det også en re-aksjon og det er dette som kalles karma. Den kan være enten positiv eller negativ, det spiller ingen rolle, men tenk nøye over hva dere gjør mot dere medreisende.

Uten en livsplan ville alt dette vært uten mål og mening, men faktum er at hver eneste sjel har en livsplan som er fastsatt før de inkarnerer. De fleste sjeler tror at de skaper sin egen vei, men så er den altså nøye planlagt på forhånd for å sikre at man opplever og lærer det man trenger. Målet for dere alle er sjelens vekst og utvikling og siktet er rettet mot det øyeblikket da dere kan avslutte deres reiser i de lavere dimensjoner. Svært få religioner forteller dere sannheten med hensyn til reinkarnasjon, men dere burde ha blitt fortalt om hvor viktig det er å fortsette å høyne vibrasjonene deres gjennom hvert liv dere har på Jorden, for dere kan ikke komme inn i de høyere dimensjonene før dere når det nødvendige vibrasjonsnivå. Dette er grunnen til at det legges så stor vekt på å gjøre en reell innsats gjennom hele livet, i arbeidet for løfte dere selv opp.

Livet kan synes å være veldig tøft og krevende, men dette avhenger av hvor mye dere må lære. Nå i denne avgjørende tiden er det viktig at dere prøver å forstå hva dere skal lære av det som skjer ettersom dette er svært viktig for deres fremtid. Skulle deres lykkes med å takle utfordringene finnes det ingen grunn til at de skulle gjenta seg, men hvis dere mislykkes vil grunnen til dette bli diskutert slik at dere er bedre forberedt til å takle det når en ny anledning dukker opp. Uansett hvor langt ned en sjel måtte falle, så finnes det alltid en vei tilbake og mange Høyere Vesener vil gi dere all mulig hjelp. Målet er å gjøre det mulig for hver eneste sjel å vokse bevissthetsmessig slik at de kan høyne vibrasjonene sine og stige opp. Så gi aldri opp og vit at det alltid er hjelp å få, men som regel må dere først be om det, slik at deres frie vilje ikke blir krenket.

Husk på at dere vil få det dere trenger for å fullføre livsplanen, men at dette ikke nødvendigvis er det dere ønsker. Bare vær klar over at ting kommer inn i livet deres etter hvert som det er behov for det, for å sikre at dere har enhver mulighet til å komme videre i deres utvikling. Hvis dere skulle gå glipp av en anledning i første omgang, så vil dere alltid få flere muligheter til å lykkes. Vit også at deres tanker og handlinger tiltrekker seg energier med tilsvarende vibrasjon, så dere må være våkne og passe dere for uønskete tanker. Prøv å projisere rene og positive tanker til enhver tid og ønsk ikke noe vondt for en annen sjel. Alle menneskers karma vil sikre at de vil måtte stå til rette for sin negativitet og lære av den.

Da de første samfunn ble dannet var dette begynnelsen på samarbeid mellom mennesker fra ulike områder og sågar ulike land. Dette skjedde da man innså at man kunne dra stor nytte av å bringe mennesker sammen og dele sine kunnskaper og evner. Dette var et stort fremskritt og det bredte seg raskt og ledet med tiden til at byer ble dannet. I dag har dere store byer som har tjent folk vel, men likevel, nå som nye idéer blir presentert, så er det åpenbart at dere står ved et veiskille. Den gamle måten å gjøre tingene på synes ikke lenger å være i stand til å gi folk det de trenger, men likevel ser det ut til at å gå i en ny retning synes å være mer enn de fleste regjeringer evner. Det gjør ikke saken bedre at de finansielle systemene ikke klarer å leve opp til det som kreves og livet har stagnert uten noen klar retning å gå i.

Det er helt opplagt at forandring må til, men hvor der de menneskene som kan forstå hva som trengs og har evnen til å få ting gjort? Forholdene kommer til å fortsette å være kaotiske, med lite som forandres, inntil de rette menneskene med klare fremtidsperspektiver og besluttsomhet trer frem. Likevel er det så mye som blir gjort, i liten skala, av enkeltmennesker, at dette vil rede veien for en plutselig forandring i hvordan dere lykkes med å skape forandring. Det vil være en tid hvor de som vil lede dere tar en del modige skritt og tar ansvar for en ny måte å leve på. Dere trenger retning og lederskap av den rette sorten som vil ta ansvaret for hva som skal skje på Jorden. Dette er allerede planlagt og meget snart vil det komme en rekke forandringer som vil løfte dere effektivt inn i den Nye Tidsalderen.

Det er mye arbeid som må gjøres, men når det går opp for Menneskeheten at det finnes en plan for å løfte dem opp, så vil en vidunderlig periode med samarbeid begynne og uten at de som ville ødelegge for dere og forhindre forandring er der lenger. De positive forandringene blir allerede diskutert og med de rette personer i ledelsen vil de komme i gang. Når dette vil skje er avhengig av mange faktorer, men dere kan være forsikret om at forandringer er helt nødvendig og de vil komme uansett forsøk på å forhindre dem.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg energier av Lys og Kjærlighet.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge