Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 23. Juni, 2017


Mike Quinsey - 23. Juni, 2017

Mike Quinsey

Ting skjer i stadig raskere takt på Jorden etter hvert som ubearbeidet karma spiller seg ut og som dere kan hende opplever som om ting blir stadig verre. Vær snill å huske på at bare de som trenger å rydde opp i karmisk gjeld er direkte involvert, og dette inkluderer dem som ofte blir betraktet som uskyldige mennesker som tilfeldigvis befant seg i nærheten. Selv om det kan synes absurd eller usannsynlig for mange av dere, så er alle involverte sjeler muligheten til å avvirke gammelt karma slik at de kan starte en ny syklus med så lite gjenstående karma som mulig. Husk alltid på at de har arrangert alt i sin livsplan før de inkarnerte, så ingen ting skjer ved uhell eller tilfeldig.

Imidlertid kan det skje at noen sjeler blir involvert i hendelser som gir dem opplevelser som ikke var planlagt og det vil de, for å si det slik, få kreditt for senere. Det vil med andre ord resultere i en eller annen type belønning. Det er naturlig at dere føler stor sympati og medfølelse for sjeler som opplever karmiske situasjoner, ettersom dere åpenbart kan sette dere inn i den sorg og smerte de opplever. Dersom det er mulig for dere, send dem deres kjærlighet og healing- energier for å hjelpe dem. Meget snart vil forholdene på Jorden forbedre seg sterkt etter hvert som positive forandringsenergier får fotfeste, slik at det dere opplever blir mye mer akseptabelt og mindre opprørende.

Dere må aldri miste av syne det faktum at dere lever i et fri vilje samfunn og at dette er grunnen til at mange hendelser til tider kan være uforutsigbare. Ikke desto mindre er det slik at der hvor det vurderes eller planlegges handlinger som kan føre til kaos og uroligheter, så vil Høyere Vesener gjøre sitt beste for å begrense eller redusere konsekvensene av dem, uten å overstyre deres frie vilje. Imidlertid har det ofte vært vanskelig å veilede dere og holde dere på en vei som leder dere opp og ut av de lavere vibrasjonene. De tre siste syklusene Menneskeheten har gjennomlevd, har på sørgelig vis endt i katastrofe, selv om sant må sies at det dere har opplevd også har gjort det mulig for mange sjeler å høyne sine vibrasjoner, selv om andre har falt tilbake.

Så det er med fullkommen glede og lykke vi vet at den nåværende syklusen har nådd et punkt hvor Oppstigningen er sikret for mange, mange sjeler. Sjeler av Lyset har hjulpet til å legge veien til rette for dette, samtidig som en annen vei også er aktiv, en vei som vil ta sjeler til en ny Jord hvor de vil fortsette sin evolusjon. Igjen kan vi forsikre dere at dersom dere ønsker det, så vil dere alltid ha en link til sjeler dere har kjærlighetsbånd til. I de høyere vibrasjonene blir ikke tiden opplevd på samme måte som på Jorden, og den går så raskt at dere snart innser at Alt skjer i Nået. Dette kan synes å være svært forskjellig fra det dere opplever på Jorden, men dere må innse at dere sannsynligvis har tilbragt mere tid i de høyere riker enn på Jorden.

Mange mennesker spør seg hva livet egentlig handler om og hva som er vitsen. Det umiddelbare svaret er å erfare. Oppleve og erfare og lære. Dere er gradvis på vei tilbake til de høyere vibrasjonene og vil til slutt bli Galaktiske Vesener, selv om dette for øyeblikket ligger langt inn i fremtiden. Deres umiddelbare mål, og det viktigste, er å løfte dere over dualitets-energiene på Jorden og dette er vel verdt den innsatsen dere legger ned og hva dere eventuelt må ofre. Det finnes ingen snarveier, men alle sjeler har de samme mulighetene til å stige opp ved å løfte seg over de negative energiene på Jorden. Dette er en krevende utfordring når dere er omgitt av mennesker som lever et «normalt» liv og ikke har noen reell forståelse for det som skjer.

Dere må så å si beskytte dere selv mot negativiteten ved for eksempel å holde auraen deres intakt og på plass til enhver tid. Dette kan dere gjøre ved hjelp av deres tankekraft som i virkeligheten er mye større enn dere kan forestille dere. Se for dere auraen deres for deres indre blikk, som en kokong som omgir dere, og såfremt den ikke er skadet, så er dere beskyttet. Forutsatt at dere kjenner deres fremherskende farge, benytt denne og se den som ren, lysende klar og lytefri. Negative sjeler har i de fleste tilfeller mørke eller grumsete farger som mangler lys. Energiene deres kan føles av andre mennesker og er til dels ansvarlig for om man føler kjærlighet eller i ekstreme tilfeller, opplever dem som motbydelig. Dette kan i stor grad forklare hvorfor dere føler dere avslappet og vel sammen med noen mennesker, men ikke sammen med andre. Dette forklarer også hvorfor dere instinktivt føler dere tiltrukket av enkelte mennesker i motsetning til andre.

Dere har trolig lest at Jorden tilbyr større muligheter til å utvikle seg enn noe annet sted fordi dere kan regne med å møte utfordringer hver eneste dag i livet. De viktigste av disse skiller seg naturlig ut ettersom de er langt fra trivielle. Så vær våkne for hvordan dere reagerer og handler og vær mot andre slik dere vil at andre skal være mot dere. På denne måten kan dere ikke komme langt på avveie og vær generøs med deres tid og hjelp til andre. På den måten skaper dere positivt karma «på deres konto» og det er samme som når man sier at «den ene gode gjerningen er den andre verdt». Dersom den innsatsen dere gjør er for å få belønning er det selvfølgelig annerledes, men hvis deres sanne intensjon er å være til hjelp, blir det mer positivt. Det hele koker ned til å være hjelpsomme der dere kan og til og med noen vennlige ord kan enkelte ganger være nok til å løfte en person opp.

Siden dere ikke kan vite hvorfor en spesiell sjel har valgt en viss type liv, så følger det naturlig at nettopp av denne grunn bør dere respektere hvert enkelt menneske slik de er. Verden er et sted som rommer mange ulike oppfatninger, tro og skikker, så disse må forstås ut fra hva de kan gjøre for en sjels evolusjon. Alle trosretninger har grunnteser som prøver å gjøre mennesker gud-liknende, men i mange tilfeller har disse blitt forvrengt, gjort negative eller selvhevdende. Grunnleggende sett er religion en disiplinert opplæring som krever etterlevelse og fokuserer på kjærlighet og bønn. Det har imidlertid aldri vært meningen at de skulle splitte mennesker og forårsake de mange kriger som dette har resultert i. Dette vil forandre seg etter hvert som folks forståelse øker og de slutter å være avhengige av en organisert religion.

Husk på at dere er udødelige og dere har all verdens tid og mer enn det, så bekymre dere ikke dersom dere føler at dere ikke har fått gjort det dere hadde ønsket å gjøre. I mange tilfeller er livet deres fokusert på spesielle aspekter av det å leve som dere har behov for mere erfaring med. Så dere kan være helt sikre på at et liv aldri er bortkastet uansett hva slags type situasjon dere befinner dere i, og selvfølgelig vil Veilederne deres til enhver tid være der for å hjelpe dere. De har kun deres høyeste beste i sinne og vet hvilke utfordringer som ble lagt inn i livsplanen deres før dere inkarnerte. Men takket være deres frie vilje kan dere imidlertid også forfølge deres egne interesser og blir gitt mange muligheter til å nyte livet, men selvfølgelig aldri på bekostning av andre. Sport og andre liknende fritidsaktiviteter lærer dere å være omtenksomme og spille redelig.

Den fremtid som vil bringe dere de forandringene dere har ventet så lenge på, er ikke så langt unna og dere skal vite at de menneskene som er involvert i dette slett ikke ligger på latsiden, så fortsett å legge planer for fremtiden. Det dreier seg fortsatt om å finne det rette tidspunktet hvor det er trygt å arbeide i full åpenhet. Sakte, men sikkert kommer imidlertid informasjon ut og spres, slik at alle mennesker kan være forberedt. Den dagen nærmer seg hvor dere fritt kan snakke om sannheten med hensyn til deres udødelighet og religionene vil bli revidert for å inkludere de nye sannhetene som blir avdekket. Grunnen til at det vil bli slik er at mange mennesker foretrekker å følge de oppfatninger og den tro de for øyeblikket har.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg energier av Lys og Kjærlighet.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge