Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 30, 2012

SaLuSa, May 30, 2012

Slik ting holder på å utvikle seg nå, ser det ut til at Avsløringen vil komme på en senere dato enn vi ville ønske. Det kan komme til et punkt der vi må vente til etter at utskiftingene i regjeringene begynner å få effekt. Bekymre dere imidlertid ikke, for vi har hele tiden planlagt for en slik eventualitet. Det dere kan være helt sikre på, er at de forandringene vi har lovt dere vil skje før Oppstigningen og gjennomført på en ordentlig måte. Og selvfølgelig, deretter vil så mye følge, at det totalt vil forandre deres nåværende levesett til et som høver seg for Galaktiske Vesener.

Gjennom temmelig mange år har vi holdt på med å forberede dere på den uunngåelige avslutningen av denne syklusen. Gjennom oss og mange andre kilder har dere blitt gjort oppmerksom på deres sanne skjebne og det på en slik måte at dere har fått et mål å feste blikket på. Uten det ville endetiden ha vært en skremmende fremtidsutsikt, mens det nå blir sett på som det det faktisk er, en anledning til å komme ut av reinkarnasjonssyklusen. Ikke bare det, men fortsettelsen av livet vil finne sted i de høyere dimensjoner.

Det er fortsatt mange sjeler som fortsatt ikke helt fatter betydningen av Oppstigningen, men dere kan være sikre på at det vil bli lagt stor vekt på at sannheten blir gjort kjent for alle. Mange vet det inni seg allerede, men det er et spørsmål om å våkne opp og bli det bevisst. Således skulle det falle lett for dem å akseptere sannheten når den blir gjort kjent og derved også løftet om en Ny Tidsalder, ja faktisk den Gyldne Tidsalder. Utviklingen deres har vært veiledet og tilrettelagt på en slik at det skulle bli en jevn prosess, men hele tiden har dere måttet takle forsøkene fra andre på å lede dere på avveie. De ønsket ikke at dere skulle forstå deres eget potensial, men holdt dere hele tiden tilbake, for å gjøre dere avhengige av andre for kunnskap. På den måten har politikk og religion dominert deres liv, til fordel for undertrykkerne og ikke for dere.

Dere hadde ingen dere kunne henvende dere til for å finne sannheten, inntil dere ble oppmuntret til å lete inni dere selv. Langsomt, men sikkert ble dere dyktigere til å skjelne sant fra usant og dere valgte å følge intuisjonen, selv om det gikk i mot det som var aksepterte læresetninger. På denne måten skapte dere deres egen vei som utvidet deres bevissthetsnivå. Dere utviklet dere til uavhengige tenkere og fant sannheten inni dere selv. Gradvis økte menneskets bevissthetsnivå og trakk stadig til seg mer Lys, som igjen økte vibrasjonene. Så her er dere altså i dag: dere løfter dere selv til et punkt hvor dere er rede til å stige opp og dere har med dere mange Veiledere som kan innvirke på deres tenkning og hjelper dere gjennom alt som skjer.

Nå er renselsen kommet langt på vei med å fjerne de negative energiene som gjennomsyrer så mange områder som har vært arenaer for krig og hat. Etter hvert som de blir renset, kan Lyset returnere og da vil ikke folket lenger være utsatt for de lavere energiene. Det er ingen vei tilbake og de som klynger seg til det gamle paradigmet vil, ved så å gjøre, effektivt ha gjort sitt valg og vil forbli i de lavere vibrasjonene. Dette veiskillet er nødvendig for at de som har valgt å stige opp skal kunne gjøre det i fullkommen frihet, i full visshet om at det er rett tid for å gjøre virkelighet av sine egne innerste drømmer.

Begivenheter skjer i stadig raskere takt og før dere vet ordet av det, vil dere se at mye som skjedd uten at dere visste om det, vil komme frem i lyset. Dere kan allerede begynne å se tegn til forandring i måten verdensbegivenheter rapporteres i media, og det blir stadig mer åpenhet. Flere og flere individer finner mot til å stå frem og fortelle det de vet og det går ikke upåaktet hen. Det er en ny og optimistisk stemning blant dere og en sitrende følelse av at noe stort er i ferd med å hende. Dere beveger dere nå inn i den måneden som vil bli den nye begynnelsen. Dere vil se tegnene underveis og kunne se resultatene som formes og den lange ventetiden vil være over. Mengden av hendelser vil med ett komme tett som hagl og da vil dere vite at en ny periode med aktivitet har startet.

Deres nåværende forståelse av de kommende forandringene er uklart, fordi det er så mange forandringer dere venter på. Tidsplanen begynner også å bli temmelig stram, så ikke før dere har vært vitne til én stor begivenhet, så vil den neste følge rett i hælene. Det vil bli en hektisk tid, men også en som dere vil ønske velkommen, fordi dere vil få bevitne begivenhetene etter hvert som de skjer. Informasjonen om dem vil være omfattende, for vi ønsker at alle mennesker skal være oppmerksom på hva som skjer i deres navn. Målet er å involvere dere i dette, slik at dere kan informere andre om hva det er som foregår. Imidlertid vil vi etter hvert etablere et kommunikasjonssystem som dekker alles behov. På litt lengre sikt ønsker vi å se sentralisert offentlig tjenesteyting som er gratis for alle. Dette vil også inkludere transport av ulike typer, som vil være forskjellige avhengig av den enkeltes behov. Bak denne intensjonen ligger bruken av Fri Energi, som det virkelig er overflod av overalt i Universet. En dag i fremtiden skal dere slutte å konkurrere med hverandre for å overleve, og dere vil heller ikke fortsette å ha behov for penger.

Alle de plagsomme tingene som skaper vanskeligheter i livene deres vil etter hvert forsvinne, og da spesielt i sammenheng med endringene i kroppen deres. Forandringene vil føre med seg en kropp som alltid er ved full helse og slett ikke har de samme behov som deres gamle fysiske kropp. Mye kan gjøres nærmest umiddelbart gjennom tankens kraft, og den vil hele tiden fortsette å øke. Livet vill bli fullt av spenning og lykke og fullkomment tilfredsstillende. Dere må imidlertid godta at det tar litt tid å utvikle alt dette, men det vil med sikkerhet bli deres.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ser like mye frem til å møtes som dere selv gjør. Det er så lenge siden vi har vært sammen, at vi vil feire på en måte som står i stil med anledningen. Vi må også si at mange av dere har slått dere sammen med menneskerasen i nyere tid og meldt dere frivillig til å hjelpe Moder Jord og hennes sivilisasjon å løfte seg opp. Dere har kommet fra alle deler av Universet, med et ønske om å være tilstede ved den fantastiske overgangsperioden dere kjenner som Oppstigningen. Det er en meget spesiell anledning og dere er svært privilegert som får muligheten til å ta del i den.Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge