Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 28, 2012

SaLuSa, May 28, 2012

For en del sjeler som nyss har våknet opp, synes det som om hele deres verden er falt i grus og for en stund vil de klamre seg til det de trodde var sannheten. Det er svært viktig at de innser at de kommende forandringene overhodet ikke er noe å frykte. Og også at det ikke er for sent å endre sine tankemønstre slik at de tillater sin bevissthet å bli løftet og sette dem på veien mot Oppstigningen. Det er ikke nødvendigvis et spørsmål om hvor mye kunnskap man har, ettersom deres forståelse av utviklingen vil komme gjennom å leve fra hjertet og ikke fra egoet. Vær ydmyk og se deg selv i hver eneste annen sjel og vær mot dem slik du ønsker at de skal være mot deg. En av de største svakhetene menneskene har er tendensen til å være dømmende og hvis du kan arbeide mot å være ikke-dømmende, så er du allerede langt på vei til å løfte deg opp.

Gud har sørget for at hver eneste sjel kan ha det de trenger, men valget er opp til deg om du ønsker å stige opp eller fortsette livet i tredje dimensjon og gjøre dine erfaringer der. Det er ikke alltid det føles slik, men dere har alle hatt den samme mulighet til å endre retningen på deres liv. Det koker ned til om man ønsker forandring eller ikke og til å ta ansvar for deres egen åndelige utvikling. Straks du tar beslutningen om det, er du aldri alene på veien. Men du kan miste den hjelpen dersom du ikke er villig til å legge litt innsats i det og sette deg et mål. Tiden er knapp og snart vil det komme store åpenbaringer om den virkelige mening med livet, og viktigst av alt, som stadfester sannheten om Den Ene Gud i Universet deres. Gud er ikke noen religions eiendom, men Gud for hver eneste enkelt sjel og hver av dem er en gnist av Gud selv. Hele meningen med alle deres liv er å erfare og lære og lede dere tilbake til Gudskilden. Og siden Gud har gitt dere Fri Vilje, vil aldri Gud bebreide eller straffe dere, men lar Universets Lov gi dere den nødvendige læring som vil hjelpe dere over de feil dere har gjort.

Kjære Sjeler, ventetiden er på det nærmeste over og de siste detaljer blir nå lagt på plass for å sette i gang med arrestasjonene av Illuminati. Det er til dels en militær operasjon, men militærets nærvær er bare nødvendig for å hjelpe våre allierte i fall de blir møtt med voldelig motstand. I den grad vi er involvert, er alle aksjonene planlagt for å være ikke-voldelige, med full støtte i lovverket og gjennomført av Lovens håndhevere. Så mye vet de fleste av dere som holder dere oppdatert med nyheter fra ulike kilder. Men som alltid er det påkrevd å være våken og skjelne mellom sant og usant, for når sannheten kommer frem, vil det også ofte bli satt ut desinformasjon, samt at de som har en annen oppfatning av det hele vil nekte å tro på det som blir forklart. Så snart vi kan få dere åpent i tale og tale direkte til dere, vil dere snart akseptere det budskapet vi kommer med, for dere vil kjenne intuitivt at det er sant. Siden vi har vært i kontakt med dere siden midten av forrige århundre er det jo heller ikke slik at vi plutselig kommer inn i livene deres. Ved vår hjelp og gjennom ulike åndelige organisasjoner har det vært gjort mye for å rive ned slørene som har holdt sannheten skjult.

Det er vårt ønske at de som går i fronten for den spirituelle bevegelsen legger seg litt ekstra i selen for å spre nyhetene om de forandringene som er nær forestående. Folk vil få høre om enkelte elementer av det, men uten å ha tilstrekkelig kunnskap om helheten til at de unngår å bli redde. Naturligvis vil de være fulle av spørsmål og det er der dere kan komme inn og være til stor hjelp. Fysiske forandringer er nødvendige, men vil ikke ha slike katastrofale konsekvenser som de opprinnelige profetiene spådde. De spådommene ble gitt på et tidspunkt da de var sannsynlige og i samsvar med det potensialet som da eksisterte. Vi har den glede å informere dere om at deres bevissthetsnivå har løftet seg så mye i den nyere tid, at de fysiske forandringer vil være mye mindre voldsomme. Som vi så ofte har gitt dere råd om tidligere, og som vi vil gjenta; dersom du er bekymret om det området der du befinner deg, sitt stille en stund og la intuisjonen din rådføre seg med ditt Høyere Jeg.

Inntil utskiftningene i regjeringene har skjedd, kan dere ikke stole på rapporter fra det offentlig, fordi de fortsatt vil være påvirket av dem som ønsker å holde dere i uvitenhet. Et perfekt eksempel på dette er benektelsene ganske nylig fra den Amerikanske regjeringen om vår eksistens, og det til tross for at vi har vært i møter med dem ved mange anledninger. Det vil imidlertid ikke gjøre noen forskjell i det lange løp, for når tiden er riktig for det, vil vi se til at kunngjøringene som anerkjenner vår eksistens og vårt nærvær blir gjennomført. Det vil være startskuddet for et mye nærmere forhold mellom oss, som vil vedvare gjennom Oppstigningen og inn i deres neste utviklingssyklus. Sammen med våre allierte på Jorden legger vi grunnlaget for deres oppløftelse inn i de høyere dimensjoner. Dere har allerede én fot i dem og etter hvert som dere høyner deres bevissthet vil dere enkelt komme dere gjennom forandringene. I praksis, så vil dere aldri bli fratatt noe eller miste noe som ikke vil bli erstattet av noe bedre. For dere må huske på at det endelige mål er å gjøre dere til Galaktiske Vesener.

På mange matter er det bare godt at dere ikke i detalj kan huske deres tidligere liv, for da vill dere kunne komme til å være opptatt av dem, mens dere burde konsentrere dere om fremtiden. Og i tillegg, så er det ikke sikkert at dere ville gjenkjent dere selv som den personen dere nå er, ettersom dere har utviklet dere og beveget dere mer inn i Lyset. Bare forestill dere hvor mye dere har erfart og lært underveis og hvordan alt dette har formet deg til den personen du er i dag. Bekymre deg ikke om du fortsatt sleper på ”bagasje” som du er nødt til å la fare, og bruk din selvkontroll til å vinne over den. Dersom du aspirerer til å stige opp, vil du aldri være uten hjelp, selv om du ikke nødvendigvis er klar over det. Engler og Veiledere ledsager dere gjennom den fysiske verden og gjør det de kan for at du skal oppfylle og fullføre din livsplan. Du kan hjelpe deg selv ved å anerkjenne deres nærvær og be dem om hjelp når du trenger det, for de kan ikke ”blande seg inn” uten at du ber dem om det. Det finnes unntak, for eksempel når du er i fare, for da er det tillatt for dem å hjelpe deg gjennom vanskelighetene. Og det gjelder fullt ut dersom ditt liv er truet og det ikke er tiden for deg til å forlate Jorden. Det er ganske så sikkert at mange av dere har unnsluppet farer uten å forstå hvordan det kunne skje, og hvor dere har tilskrevet det flaks eller ren tilfeldighet.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og spør dere: kan dere nå se hvorfor dere er så viktige for oss og hvordan dere nennsomt blir veiledet trygt gjennom avslutningen av denne syklusen? Det kan synes rart i og med at dere befinner dere i de lavere vibrasjoner, men hele Universet avhenger av at dere når endetiden gjennom Oppstigningen. Universet venter på Menneskerasens store fullbyrdelse og inntreden inn i de høyere dimensjoner, til det sted som er deres virkelige hjem. På vegne av den Galaktiske Føderasjon kan jeg si at vi elsker dere alle og vi ser deres Høyere Selv uten lyte, stående i Kjærlighetens rene Lys.Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge