Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, June 1, 2012

SaLuSa, June 1, 2012

Dette er et år hvor dere har nådd svært langt på kort tid og våre allierte har gjort så store fremskritt at de har nådd et punkt hvor det er like før innsatsen gir resultater. Til tider har det vært som å balansere på en knivsodd, for jo mer dere lykkes med å forankre Lyset på Jorden, jo mer bestemt ble de mørke Sjelene på å stanse deres fremmarsj. Likevel har dere vunnet over utfordringene og muligheten for at dere skal kunne stoppes før dere når deres mål er forbi. Det er derfor en enkel seilas herfra og videre, etter hvert som vår plan utfoldes og alt ligger til rette for den siste kraftanstrengelsen inn mot mål. Å velge riktig tidspunkt er som alltid den viktigste nøkkelen og når vi får signalet til å sette i gang, vil ting skje meget raskt.

Etter hvert som folk våknet opp til Lyset inni seg, så økte også Lys-koeffisienten på Jorden eksponentielt og har nådd et mektig nivå. Resultatet er at de lavere energiene blir transmutert og at det finnes et mye høyere bevissthetsnivå enn tidligere. Det betyr at all planleggingen og det harde arbeid for å skape et slikt høyt nivå har vært en stor suksess. Med ett er flere av dere mottakelige for nye idéer som bli lagt frem, som vil løfte deres sivilisasjon opp og ut av den mørke perioden dere nylig har gått gjennom. Tanken på dramatiske forandringer i deres liv, inngrodde vaner og verdensanskuelse blir plutselig ønsket velkommen, nå som dere er i stand til å se de fordelene det vil medføre. Ingen ting kommer uten at man må ofre noe, men som vi har informert dere, alt som skjer er for å sikre deres fremtidige lykke og velvære.

Vi betrakter deres nåværende ståsted slik at det gjør det mulig for dere å takle forandringene ganske enkelt, og vi stoler på at dere vil hjelpe andre mennesker fremover, som er dårligere informert og mindre klar over hva som er i ferd med å skje. De forberedelsene vi har gjort, vil på et stadium ta over ansvaret for å holde folk oppdatert med hva som skjer. Vi betrakter dette som svært viktig, for det er nødvendig at det vi gjør blir sett på som å være i deres beste interesse til enhver tid. Faktum er at vi lett kunne sende våre budskap gjennom deres tv-apparater, selv om de ikke var skrudd på. Så fort vi kan møte dere åpent vil omstendighetene endre seg, for da kan vi opptre på direktesending og også ha våre egne tv-kanaler.

Omfanget av dekkoperasjoner som har foregått i mange, mange år for å skjule sannheten, er forbausende selv for oss, for regjeringene deres har brukt enorme summer på å støtte organisasjoner som blir brukt til dette formålet. Til og med nå fortsetter de med SETI*, som søker i hele Universet etter intelligent liv, til tross for at deres regjeringer har hatt kontinuerlig dialog med utenomjordiske, av den rasen dere kaller ”de grå”. Det har pågått i omtrent sytti år og på regelmessig basis. Til og med vi i den Galaktiske Føderasjon har hatt kontakt med deres statsledere, men vårt tilbud om å skape fred ble avslått. Det kom ikke som noen overraskelse for oss, fordi de mørkes agenda var å ta makten over Jorden og gjøre dere til slaver. Planene deres var meget langt kommet, nesten så de hadde seieren i sikte, inntil dere plutselig responderte på Lyset og begynte å forstå sannheten.

I fortiden har dere satset på at vi skulle komme og redde dere, men det kunne ikke tillates, fordi dere selv, med deres valg av Fri Vilje, hadde skapt de omstendighetene som utviklet seg og satte dere i en felle. Det henger sammen med Loven om Tiltrekning, og da vibrasjonene nådde et svært lavt nivå, ble det mulig for utenomjordiske Vesener med tilsvarende vibrasjon å ta kontakt med Jorden. Det var da det ble inngått avtaler som tillot dem å ha baser på Jorden i bytte mot informasjon om deres avanserte teknologier. Disse ble imidlertid brukt til ikke-hederlige formål, i hovedsak til ødeleggelsesvåpen. Svært lite av denne teknologien har kommet dere til nytte, til tross for de enorme fordeler dere kunne ha hatt av disse tekniske fremskrittene. Det passet bra i de mørke Sjelenes plan, for de visste at mennesker som sliter med å skaffe det de trenger til å føre et normalt liv, er avhengige av dem for å kunne klare seg.

Den mest avskylige delen av de mørke Sjelenes plan, var deres intensjon om å holde dere i en kontinuerlig krigssituasjon, til og med om de måtte starte krigene på falske premisser. De har skylden hengende over seg for millioner på millioner av sjeler som har blitt drept. Vi vet at noen av dere ikke forstår hvorfor vi ikke kunne gripe inn når situasjonen var slik, men vi har ikke tillatelse til å gripe inn i en sivilisasjons evolusjon. Det eneste unntak er når vi blir gitt autorisasjon direkte fra Gud til å gjøre det, slik det skjedde nylig, da det ble gitt et dekret om at krig ikke lenger skulle tillates. Vi må også tilføye at dette også omfatter krig i verdensrommet. For lang tid tilbake ble stormaktene på Jorden fortalt i meget tydelig ordelag at kjernevåpen ikke ville bli tillatt plassert ut i verdensrommet. Like fullt ignorerte de dette, og måtte tåle konsekvensene da deres skip ble ødelagt og fjernet.

Kjære Sjeler, hvis dere virkelig visste sannheten om de mørkes hemmelige operasjoner, vil dere bli temmelig sjokkert og oppskaket. Folk dere har sett opp til har ofte stått bak slike endelser, og har hatt slik makt at de som var ærlige og ønsket det beste for alle, ikke har tort å komme ut med sannheten av frykt for sitt liv og ofte for familiens. Vi er imidlertid glad for å se at i den aller siste tiden er det flere mennesker enn noen gang som er villige til å komme åpent ut med sannheten. Det avslører bit for bit de hemmelige operasjonene til Illuminati, som i stor grad blir styrt og finansiert av de mektige bank-familiene. Heldigvis er det slik, at de samme varslerne også kan informere dere om at de som arbeider for Lyset legger et enormt press på de mørke makthaverne, så mye så at mange av dem nå er satt på listen over de som vil bli arrestert og må stå til rette for sine forbrytelser.

Det vi har avslørt her er ikke akkurat noe som har vært hemmelig, for hvis dere ser etter, så kan dere finne mye mer informasjon på Internet. En av Illuninatis mest avskyelige operasjonene var 11. september og etter at det skjedde har hendelsen vært etterforsket av mange profesjonelle grupper og stabler av informasjon om dette er å finne på Internet. Hjernen deres vil kanskje ikke tillate dere å tro at hele angrepet skjedde under falsk flagg og at det var arrangert, i den grad at etterforskningen var planlagt slik at den skulle støtte Illuminatis versjon av hendelsen. Det har også vært andre slike operasjoner og 7. juli i England var et liknende scenario og planlagt slik at de hadde folk som under falsk forklaring kunne påta seg skylden. Imidlertid er alle de ansvarlige og involverte kjent og vil måtte stå for retten for sine forbrytelser.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan forsikre dere om at en Fredens tid ligger foran dere.Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge