Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 30, 2012

SaLuSa, March 30, 2012Det kan bare være kort tid nå før dere får nyss om alle de aktivitetene som er i gang for å løfte dere og fremme utviklingen. Det blotte omfang av våre alliertes medvirkning vil tvinge media til å ta det opp. Det kan ta litt lenger tid før de rapporterer om vårt nærvær, men uansett hva de gjør for å hindre det, så vil det være forgjeves. Når fakta først kommer frem vil det bli mange ulike reaksjoner til å begynne med, men de som sår tvil eller ikke vil ha noe med oss å gjøre, vil snart bli overskygget gjennom majoritetens aksept av oss. Det vil ikke ta lang tid før det begynner å synke inn for folk at vi er her for å hjelpe dere, og det innebefatter å fjerne alle dem som har misbrukt sin autoritet og ansvarlighet overfor dere i mangfoldige år. Det er slutten for Illuminati som allerede er alvorlig svekket ved at de har mistet mye av sin kontroll over dere.

Dere vet nå at vi allerede er fullt engasjert i å opprettholde fred på planeten, selv om vi ikke kan stanse enhver konfrontasjon. Freden vil komme når stormaktene slutter å blande seg inn i andre lands affærer. Altfor lenge har de hatt skjulte agendaer og manipulert situasjonene slik at land har blitt tvunget til å selge sine ressurser ut av landet. Resultatet har blitt at all den rikdom som ble skapt, og som kunne hjulpet landets folk, har forsvunnet ut av landet. Disse problemene vil bli rettet opp ved å høyne folks levestandard og ved å ta i bruk ny teknologi. I de fattige landene har manglende helsetilbud og dårlige sykehusfasiliteter vært et stort problem, men det vil bli løst raskt. Bruk av kjemisk medisin vil bli unødvendig, ettersom vi vil bruke naturlige metoder, gjennom teknologier som er nye for dere. Ingen utfordring er for stor for oss, og forandringene vil raskt bli synlige.

Vi vet at folk allerede nå er ivrige etter å finne ut hva som vil skje, men vi ber dere å vente inntil vi kan presentere oss selv til fulle. Vi ønsker å nå ut til alle og forsikre oss om at dere raskt forstår hva som kreves av dere. Vær ikke redde, for dere vil få all informasjon i god tid, og også anledning til å møte oss og mulighet til å få svar på alle spørsmål dere brenner med. En periode vil det være kontinuerlig kringkasting for å holde dere à jour med alle fremskrittene som gjøres. Det er spennende tider som ligger foran dere og det vil spre seg rundt hele Jorden til alle forstår hva fremtiden innebærer. Frihet er noe de færreste virkelig har fått oppleve, men nå vil den favne alle før Oppstigningen skjer.

Fremtiden er gylden og er i sannhet en Gylden Tidsalder. Det faktum alene skulle gi dere en indikasjon på hva dere kan se frem imot. Å leve det perfekte liv og kunne skape med viljen alt hva dere ønsker, vil være en ny erfaring for dere, men når den tid kommer vil dere ha oppnådd en mye høyere bevissthet og forståelse som hinder at skaperevnene misbrukes. Som dere ser er det et kjempesteg fremover som vil skje, og for å si det mildt, vil dere være helt forskjellige fra det dere er nå. En ny ting vil være at dere kan velge et forlenget liv om dere skulle ønske det, slik at dere får mer enn rikelig tid til å oppleve det til fulle. Faktum er at dere kan også ”bytte kropp” dersom det skulle være nødvendig for å sikre fullføringen av det. Alt dette er områder som dere etter hvert vil forstå, og husk på at dere vil ha en utrolig mye høyere bevissthet.

Dualiteten har gitt dere enorm styrke til å takle de mest krevende og vanskelige utfordringer. Derfor, Kjære Sjeler, tror vi at dere kan seile ganske enkelt gjennom de gjenværende månedene frem til Oppstigningen. Dere har blitt forberedt til å vite hva dere kan forvente dere, og uansett hvilke ubekvemmeligheter dere måtte oppleve, så vil det bli etterfulgt av en vedvarende periode av fred og rolige dager. Naturligvis presser vi på når det gjelder de mellomværender vi og våre allierte har med de mørke Sjelene, for de er på tilbaketog og ser at vi vil spolere alle deres forsøk på å lage trøbbel. Vi er på mange måter som Galaktiske Politifolk, men vi forholder oss til de Galaktiske Lover, og våre arbeidsmetoder er fredelige, men kraftfulle dersom vi må bruke vår autoritet. Også de som kjemper mot oss er deler av den store helheten og blir behandlet med respekt for det Lyset de faktisk bærer. Det er ingen sjeler som ikke kan finne veien tilbake til Lyset igjen og det er kjærlighet som skaper de forandringer som får dem til å våkne på ny.

Det er klart at dere må se lenger enn kroppens ytre når dere betrakter deres medmennesker, og husk alltid på at alle sjeler har sitt opphav i Kilden. Dere har alle opplevd ytterpunktene i dualiteten og det vil tjene dere godt å huske på at dere alle lever i Guds nåde. Der er derfor dere blir oppmuntret til å legge vekk alle dømmende tanker og at dere prøver å se skjønnheten og kjærligheten i enhver sjel. Alle vil til slutt bli fylt av Lys igjen, uansett hvor lang tid det måtte ta, men så har ikke tiden noen betydning utenfor deres dimensjon, for der eksisterer den ikke. Det gjør deres reiser desto mer interessante, ettersom dere kan reise tilbake til fortiden, og for de av dere som har en dragning til historiske begivenheter, hva kunne vel være bedre enn å besøke dem? Det er også mulig å reise langs ulike tidslinjer inn i fremtiden, hvilket er hva deres Tidsreisende har opplevd.

Litt etter litt tilpasser dere dere det nye livet som ligger foran dere og dere bestemmer selv hvor det skal føre dere hen for å fortsette deres utvikling. Det dere kan være helt sikre på er at dere vil ha åndelige hjelpere som vil gi dere råd om hva som tjener deres utvikling best. Dere har aldri vært foruten slik hjelp og om dere strever nå, så nøl ikke med å sende deres tanker til dem, og dere vil kunne bli gledelig overrasket over hva som da skjer. Dere kan imidlertid ikke diktere hvordan alt skal være, for det må tjene deres høyeste gode og det er ikke alltid dere vet hva som er best for dere selv. Etter Oppstigningen vil dere igjen bli kjent med de sjelene som har reist sammen med dere gjennom dualiteten. Det er ikke sikkert at dere vil fortsette å gå veien sammen, for deres behov vil uten tvil forandre seg, ettersom deres fremtidige liv vil være klarere definert med hensyn til hvilken retning dere vil gå.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og må bare nevne det ennå en gang hvordan tiden stadig går fortere, og det er et sikkert tegn på at dere løfter dere stadig raskere opp i Lyset. Mange av dere kan allerede kjenne at dere forholder dere mye mer avslappet til hva som foregår omkring dere og lar det ikke påvirke dere. Denne følelsen av ro vil bre seg, og den fryktede fryktfaktoren vil ikke lenger ha samme effekt. Jeg sier ”godt gjort!” til de av dere som har nådd et slikt nivå og sender dere alle min kjærlighet.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge