Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, April 2, 2012

SaLuSa, April 2, 2012Hvis vi sa at ballen var begynt å rulle når det gjelder forandringene, ville det være å underdrive, for de tordner frem nå, og alt det arbeidet som er lagt ned for å skape resultatene er nå like ved å bære frukt. De mørke Sjelene er overveldet over hvor raskt våre allierte har gått frem og det har overrasket dem fullstendig. I sin arroganse trodde de at ingen kunne seire over dem, men nå er de med ett i panikk. Vi har avskåret fluktrutene deres og de står overfor å måtte svare for sine kriminelle handlinger mot dere. Nettet snører seg rundt de øverste Illuminati-lederne, og for en gangs skyld kan de ikke bestikke folk til å la dem slippe unna. En slik utvikling kan neppe holdes unna media stort , for frykten for represalier for å trykke sannheten er i ferd med å bli borte. Så dere kan være viss på at en hel serie med begivenheter står klar til å avslørt, og når det først begynner, er det ingen ting som kan bremse det.

Alt vi ber dere om er litt mer tålmodighet, noe de fleste av dere har gjort i mange år allerede, mens vi legger de siste brikkene på plass i arbeidet vårt. Da skal dere få se en eksplosjon av hendelser som dere knapt vil greie å følge med i. For alle dem som har lite kunnskap på forhånd om det som skjer, håper vi å nå alle gjennom kringkastingsmedia slik at de får all den informasjon de trenger. Slik kringkasting vil helt sikkert bli arrangert så snart Avsløringen har skjedd, og alle våre aktiviteter vil bli utført med så stor åpenhet som mulig. Når dere får se skipene våre vise seg frem på himmelen, vil det bli spektakulært og virke svært oppmuntrende, for vi er her for å ledsage dere hele resten av veien til Oppstigningen. Uansett hva det dere ønsker å vite, så vil all informasjon bli gitt, i motsetning til nå, hvor forskerne har holdt mye kunnskap unna dere. De vet at solsystemet er i endring og at deres Sol er fokuspunktet i det som skjer. NASA er den som i aller størst grad har holdt informasjon skjult for dere og sendt ut masse informasjon som er usann. Alt dette vil raskt endre seg i de kommende månedene.

Sannhet står på toppen av listen over forandringer, slik at dere i fremtiden vet at dere kan stole på den informasjon som blir gitt. Altfor lenge har dere måttet leve med en løgn om deres egen plass i verden. Dere har blitt fullstendig misledet med hensyn til deres rettigheter, som langsomt og gradvis har blitt tatt fra dere for å eliminere deres uavhengighet. Prosessen med å gjøre dere til slaver har vært meget omhyggelig planlagt og dere var nesten fullstendig under kontroll av Illuminati. Lysets representanter har imidlertid ikke ligget på latsiden, og med støtte fra Vesener fra de høyere riker, har deres fremgang blitt stanset og dere er nå i ferd med å bli frigjort fra deres grep en gang for alle. Å være fri er å oppleve en vidunderlig følelse av glede og fryd uten å måtte kikke seg over skulderen til stadighet. Alt som har truet deres frihet vil bli fjernet, slik at dere kan leve deres liv i fred.

Dere har reist langt for å komme dit dere nå er i deres evolusjon, og det å være til stede i de avsluttende dagene av dualiteten er i sannhet et spesielt privilegium. Kan dere greie å virkelig fatte hvilken ekstra spesielle tid dette er, hvor dere endelig kan avslutte syklusen deres av mange, mange liv hvor dere har kjempet med utfordringene som de lave vibrasjonene har lagt foran dere. Hvis dere alle bare visste hva dere har gjennomgått allerede, så ville dere danse i vill jubel over at reisen nå er over. Det er sannelig en tid for feiringer og vi skal se til at de vil bli husket i lang, lang tid. Og gleden deres vil bare øke mer og mer ettersom dere lærer mer om hva som venter dere. Vi fortsetter å overvåke det som skjer mellom de ulike land som hele tiden provoserer hverandre til de står på randen av krig. Det Kjære Sjeler, er hva som har vært galt helt siden historien begynte å bli skrevet ned. Det har nesten alltid hatt sin rot i grådighet og har vært igangsatt av de mørke Sjelene, som tok kontrollen over ulike land for å frarane dem deres ressurser. Krigene har skapt en kronisk tilstand av frykt, men det var aldri meningen at dere skulle leve permanent på den måten. Nå kan vi endelig fortelle dere at basisen for verdensfred er etablert og raskt skal alle krigsvåpen bli trukket tilbake og gjort ubrukelige. Det vil skje når vi kan komme og arbeide sammen med dere og dere kan bruke vår teknologi til å sikre at så snart en enighet er nådd, så vil alle land adlyde den.

Den Galaktiske Føderasjon er en mektig kraft for det gode i dette Universet. Det finnes også andre organisasjoner med svært like oppgaver, men vår organisasjon er av enorm størrelse, og stadig nye sivilisasjoner slutter seg til. Utenfor deres Univers finnes det andre former for liv, som reiser gjennom ormehull for å komme inn i fremmede Universer, oftest på utforskningstokter. Vi sjekker dem ut og de får bare være her så lenge de ikke representerer noen trussel mot annet liv. Det har skjedd mange ganger at avanserte sivilisasjoner, innenfor deres eget Univers, har dratt av gårde for å erobre andre planeter. Men dere har blitt beskyttet av oss, for Jorden har vært i karantene, slik at de har ikke kunnet reise dit. Ellers hadde dere ikke hatt mye å stille opp mot en invasjon som ville gjort dere til slaver. Livet i de lavere vibrasjonene har vært en opplevelse preget av alle slags farer, hvilket er grunnen til at dere har lært så raskt hvordan man overlever.

I fremtiden vil andre sivilisasjoner be dere om hjelp med sine egne erfaringer og problemer. Det som dere har lært av førstehånds erfaringer, ved selv å kjenne ting på kroppen, er av uvurderlig verdi og gjør at dere vil være svært etterspurt. Det er på den måten at alle gjør fremskritt og utvikler seg, ved at man deler og hjelper hverandre, ettersom alle er på den samme reisen tilbake til Kilden, hvorfra alt liv opprinnelig kommer fra. Så fra å oppleve atskillelsens dyp, vil dere nå gå inn Enhet med alle andre oppstegne livsformer. Det betyr for eksempel å gå fra individualisme, hvor fokus har vært på en Selv, til en Enhet der alle tjener hverandre. Når Mestrene kommer tilbake vil dere få lære mye er om de høyere dimensjoner og hvordan dere må tilpasse dere til de nødvendige kravene for å kunne leve i dem.

Moder Jord forstetter sin egen aktivitet for å rense planeten og vi er også aktive på hennes vegne. Det er svært heldig at dere har løftet deres vibrasjoner så mye, slik at omfanget av negative energier er betydelig redusert. Det har medført at de mørke energiene har blitt renset ut fra mange områder og derved gjør det mye mindre sannsynlig at Moder Jords egen renselsesprosess vil skape problemer av betydning for hennes befolkning. I tillegg har vi teknologi som med stor nøyaktighet kan forutsi hendelser som kan sette dere i fare og kan respondere i samsvar med det. Dere vil ikke bli overlatt til å takle slike hendelser på egenhånd.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og sender dere alle min kjærlighet for å løfte dere opp og hjelpe dere på veien mot Oppstigningen.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge