Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 28, 2012

SaLuSa, March 28, 2012Nyhetene om det som skjer sprer seg nå raskere i verden, og det gleder oss når så mange sannhetssøkende sjeler leter etter svar på hva som går for seg. Noen er redd for meningen med endringene, mens andre føler at det er noe stort og spennende som er i ferd med å hende i verden. Heldigvis er sannheten i ferd med å spre seg både vidt og bredt og vi er svært takknemlige overfor de av dere som går i front og har satt dere fore å nå så mange mennesker som mulig. Når avsløringen skjer, vil det gjøre oppgavene våre så mye lettere hvis de har en viss innsikt i hva de kan vente seg. Tiden går stadig fortere og det setter fart i alt som skjer, og ganske snart kan dere vente noen vesentlige kunngjøringer.

Menneskeheten har hatt rimelig tid på seg til å bli oppmerksom på og lytte til alle de mange budskapene vi gir, som har til hensikt å gjøre det lettere for større avsløringer som kommer senere. De som er i ”krabbefeltet” vil komme til å bli vitne til en del ting som vil virke sjokkerende på deres tenkesett, men vi er nødt til å komme i gang. Vi har ikke tid lenger til å vente på at en viss prosentandel av dere forstår hva som er på nippet til å hende. Det vil naturligvis endre seg radikalt når media blir frigjort fra de begrensninger kabalistene har påtvunget dem. Sannhet har vært en sjelden vare i fortiden, men når sensuren blir fjernet, vil den komme tilbake med full styrke. Til og med de som hevder å være godt informert, vil like fullt komme til å bli overrasket over hvilket omfang løgnene og desinformasjonen har hatt, alt det dere har blitt servert som ”sannheten” tidligere. Det er langt mer enn dere kan forestille dere og vil det vil avsløre for dere hvilket hvor omfattende kontrollen med dere har vært.

Å gi dere friheten tilbake er noe av det aller viktigste slik vi ser det og vi vil fjerne alle de kontrollsystemene som har holdt dere nede. De ansvarlige vil før eller senere måtte stå til rette for sine kriminelle handlinger overfor Menneskeheten, så vi anmoder dere ikke å tenke for mye på hva som skjer med dem. Det viktigste er at dere nå fokuserer på deres egne behov og forberedelsene til Oppstigningen. Lev så nær opptil som dere kan det å kunne gi Uforbeholden Kjærlighet, avstå fra å dømme, og vis heller medfølelse. Gjør deres beste og dere vil mestre å leve som en Mester, som er hva dere virkelig er.

Uansett hvilke mål man måtte ha for tid, så er det ikke lenge nå før dere vil få oppleve godene som kommer med de forandringene som er i ferd med å materialisere. Vi i den galaktiske Føderasjon vil ha overoppsyn med dem og se til at deres gjennomføring skjer smidig og effektivt til alles beste. Det å bli frigjort fra økonomiske problemer og ulovlige skatter, vil løfte av dere den byrde det representerer for hver og en. Jada, dere vil fortsatt måtte betale for tjenester som dere får utført, men når velstanden kommer, så vil ikke det være noe problem. På kort tid vil dere stige opp til et nivå der dere skulle ha vært for lenge siden, hadde det ikke vært for den ødeleggende innblandingen fra Illuminati og deres lakeier. Derfra og utover vil Oppstigningen ta dere enda lenger, helt til penger som sådan ikke trengs mer.

Slipp tak i det som knytter dere til den nåværende perioden, slik at dere lager rom for den nye måten å leve på som vil overta etter den gamle. Vær forberedt og vit at dere vil ikke erfare den til fulle før dere stiger opp, og da vil en neste fase begynne, hvor dere tar deres plass som Galaktiske Vesener. Deres utvikling kommer til å ta noen kjempesprang fremover og dere vil komme tilbake til der dere kom fra, som Fullt Bevisste Vesener. Når den tid kommer har dere smeltet sammen med deres Høyere Selv og ha oppnådd Kristus Bevisstheten. For øyeblikket må det føles som om dette er svært langt unna, men dere kan være sikre på at det er deres skjebne å reise gjennom de høyere riker. Deretter vil dere kunne reise hvor som helst i Skaperens Riker.

Og i mens er vi særdeles aktive, som dere ville vente i denne tiden, og vi er svært opptatte av at det snart skal komme positive signaler til dere om fjerningen av de som har utgjort de øverste maktledd i Illuminati. De har følt seg ”urørbare” i fortiden, men nå føler de seg redde og sårbare fordi festningsmurene deres er revet ned og de har ingen steder å gjemme seg som ikke vi kan finne dem. Vi vil også ta fra dem alle de rikdommer de har skaffet seg enten ved ulovlig handel eller regulær kriminell aktivitet. De vil bli gitt tilbake til sine rettmessige eiere og vil langt på vei hjelpe til å overkomme nøden blant folk i verden.

President Obama er fortsatt en nøkkelperson i de kommende forandringene og vil lede arbeidet med å bringe fred til hele verden. De som leker seg med å lage kriger må finne seg noe annet å more seg med, for vi vil sette deres militære mannskaper til bedre ting, som for eksempel å tjene folket. Som dere vet, er det mer enn nok å gjøre med å rette opp de ødeleggelsene som er gjort mot Moder Jord og sørge for at de som har det vanskeligst raskt får en anstendig levestandard. Det er det minste folk kan forvente, og det vil komme mer senere, når nye teknologier blir tatt i bruk som gjør livet lettere. Krigens historie må skrives om, slik at den sannferdig beskriver hva som virkelig foregikk og sannheten om hvem som sto bak dem. Alt er registrert i de Historiske Arkiver og vil om nødvendig bli brukt til å vise dere sannheten.

Et viktig aspekt ved reinkarnasjonen er at nå dere ser tilbake og evaluerer deres liv, blir det sett og opplevd nøyaktig slik det hendte. Det finnes ingen mulighet til å vri og vende på fakta eller fornekte det som er sant, det er der for alle å se. De som følte at de kunne ”slippe unna med det” på Jorden, vil få seg et sjokk når de skjønner at det ikke er tilfelle, slik at ingen løgner vil aksepteres, eller forsøk på å sette skylden på andre. Om det ikke var slik, ville jo noen sjeler kunne slippe unna sitt ansvar, slik som de har gjort på Jorden. Sannheten gjør at man nøye kan vurdere sine handlinger og like viktig, intensjonene bak dem. På den måten kan det arrangeres for de nødvendige læresituasjoner kan legges til rette, slik at det ikke gjentar seg. Det gir hver eneste sjel muligheten til å bevise at de greier å leve ut fra et høyere forståelsesnivå. Kjære Sjeler, det er ingen som ønsker å se dere feile og mislykkes, og det er årsaken til at dere blir gitt enhver mulighet til å lykkes, der dere tidligere ikke har greid det.

Kjenn etter og føl de endringene som skapes av de høyere energiene som jordes i disse dager og bidra på deres eget vis ved å spre Lyset så langt som mulig. Etter hvert som dagene går får dere stadig mer kraft og deres skaperevner styrkes. Bruk dem viselig og til det beste for Alle.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge