Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, April 1, 2011

SaLuSa, April 1, 2011

La kjærligheten være deres ledestjerne veien i alle situasjoner, og gjør aldri noen unntak, for alle sjeler responderer på en så kraftfull energi. Det vil ta tid med noen sjeler, men de vil til slutt bli løftet opp. Dere mennesker har noen ganger for vane å se ned på mennesker som ikke har vært i stand til å finne sin plass her i verden. Men på samme måte som dem som har gått seg vill, så trenger de enhver hjelp for å finne sitt sanne jeg. Det er tid nå for tilgivelse og å legge vekk alle dømmende følelser. Dere har alle vært gjennom slike perioder hvor dere har vandret i de mørke korridorer, men til slutt har dere lykkes med å finne deres rette vei. Flere og flere sjeler vil våkne opp til den vidunderlige muligheten som denne perioden gir dere, og med litt hjelp vil de være i stand til å tilgi seg selv og starte på nytt. Selv i de dypeste avlukker av sitt hjerte er det ingen sjel som ønsker å rive seg løs fra lyset for godt, men mørket kan være overveldende. Uten fordommer og med all den kjærlighet dere kan mønstre; send ut deres høyeste energi til dem som utøver kriminelle handlinger mot folket. Dersom dere greier det, så er det en av de mest verdensendrende handlingene dere kan ta del i.

Oppstigningen er i stor grad en individuell opplevelse, men på samme tid er den av en Universell natur og i realiteten vil enhver sjel gjerne ta del i den. Noen klarer imidlertid ennå ikke å respondere på den kjærlighet som blir sendt dem. De er tynget ned av den bagasjen de bærer på og har liten idé om hvordan de kan kaste den av. Dere som har gått før dem kan hjelpe og vise veien gjennom deres eksempel. Ikke legg stein til byrden deres ved å omgi dem med negativitet, for det er hva de vanligvis tiltrekker seg og som trykker dem ned.  Vær vennlige, vær kjærlighet og se Guds gnist i hver og en, for den er uforgjengelig og vil alltid være det. Enhver sjel har fortsatt Veiledere og Engler som reiser med dem i hvert liv og som arbeider tålmodig og med uforbeholden kjærlighet, for at de skal vende ansiktet mot lyset. Om dere tenker over det, så kunne det ikke være på noen annen måte. 

Når dere ønsker forandringer på Jorden og sender ønskene deres ut med Universell Kjærlighet, da bærer de med seg så mye mer kraft, at de uunngåelig vil føre til en vellykket fullbyrdelse. På dette viset har dere allerede oppnådd så mye siden forrige århundre, og det er deres viljestyrke og besluttsomhet som gir deres kjærlighet denne ekstra kraften. For hver dag blir energiene sterkere og det betyr slutten for Illuminati. De er har ingen ting å stille opp mot folkets massebevissthet som stadig vokser og det er helt klart at folket vil ikke avfinne seg med noe mindre enn en fullstendig seier som gir dem tilbake deres rettigheter, frihet og fred. Kaotisk kan det være, ja, men midt inni all forvirringen blir veien fremover klarere og vi i den Galaktiske Føderasjon, og mange andre høyere grupper og råd, hjelper dere og medvirker i deres stormløp mot seier. Fremtiden kan være kjent, men like fullt må den manifesteres gjennom dere og deres faste beslutning om å avgjøre hvordan den skal bli.

Dere gjør det fantastisk bra, og deres suksess er raskt i ferd med å skape de omstendighetene som vil føre til at vi kan komme. Hva som er nødvendig for at vi skal kunne komme helt og fullt inn i bildet, er igjen opp til dere, men dere er ikke uten formidabel hjelp. Vi er oppglødd av tanken på at vi skal få komme sammen og fulle av glede over at dere har gjort dere fortjent til å forlate dualitetens syklus. Dere er i sannhet storslagne og kraftfulle Vesener, om enn dere enda ikke greier å fatte dette faktum selv. I så lange tider har de mørke kreftene holdt dere i en situasjon hvor dere trodde at dere var avhengige av dem for å overleve, mens dere nå nylig har oppdaget at dere har makten til å bestemme deres egen fremtid. Bruk den med visdom og slik at den blir til beste for alle, så er detikke mer vi kunne be dere om.

Vi har nevnt det tidligere, og vi vil aldri bli lei av å gjenta det; at dere må la hver enkelt sjel få avgjøre for seg selv hvor deres fremtid ligger. Vi vet at mange av dere er bekymret for skjebnen til deres kjære, men vær takknemlige for at dere har kommet sammen og knyttet bånd av kjærlighet. Disse vil uten tvil bringe dere sammen igjen ved en fremtidig anledning, for de kan aldri brytes. Det er alltid en mening i slike opplevelser, men dere vil ikke enda kunne vite hva den er. Dere er sannsynligvis en av mange i en tett knyttet gruppe som ofte inkarnerer sammen, og slik vil det fortsette langt inn i fremtiden. Det beste dere kan gjøre for å hjelpe andre er ved å gi dem total frihet til å velge, ettersom det sannelig er hver eneste sjels privilegium.

I de siste månedene har vi gjort som vi lovte dere og gjort skipene våre lettere å se på himmelen. Det kan ganske klart ikke være lenge før avsløringen vil skje, ettersom vi ser muligheter som er i emning og våre allierte vil gjøre alt de kan for å bruke dem. Vi vet nå at vårt nærvær vil bli tatt vel imot og de som fornekter oss vil måtte se i øynene de fakta, som man ikke lenger kan lukke øynene for. Gjennom historien deres har vi aldri vært langt vekk fra dere og bevisene er der for dere å lese hvis dere ønsker det. Enda mer talende er de monumenter og bygninger som fremdeles eksisterer som bevis på den hjelp dere har fått fra oss. Alt dette vil dere høre mer om og det vil være inkludert iden kunnskapen dere vil få del i, slik at dere kan rette opp historien.

Gjennom en lang periode har planen vært å opplyse dere litt etter litt med hensyn til deres sanne herkomst og åpne opp veien for dere til å være Galaktiske Vesener. Det vil være som å komme hjem til deres virkelig hjem, ettersom den nåværende Jorden kun har gjort tjeneste som en planet hvor dere kunne gjøre erfaringer i tredje dimensjon. Imidlertid, når dere stiger opp sammen med Moder Jord, så vil dere legge alt dette bak dere, når dere får nyte av den skjønnhet og de undere som finnes i de høyere dimensjoner.  Med vår hjelp vil dere også kunne skape det meste av det dere trenger og vi vil gjøre avanserte teknologier tilgjengelig for dere. Ettersom dere har steget opp og de lavere vibrasjonene ikke kan eksistere på det nivået, så vet vi at vi kan ha fullkommen tillit til at dere bruker dem i den riktige hensikt.

Dere begynner å bli voksne og vil bli behandlet deretter, så dere vil bli invitert til å dele vår kunnskap, for vi holder aldri noe for oss selv for egen vinning. Måten vi ser ting på og våre holdninger er som de er fordi vi lever på et nivå hvor vi har lært å mestre kunsten å møte alle sjeler med Uforbeholden Kjærlighet. Det fullkomment perfekte er for de sjeler som har returnert til Kilden, men uansett vil dere ha små eller ingen problemer med å unngå situasjoner som fortsatt kan påføre dere karma. Vær klar over at Universets Lover fortsatt finns, og dekker det dere ville kalle sviktende dømmekraft, hvor ikke har vært noe bevisst ønske om å bryte dem.

Jeg er SaLuSa og jeg velsigner dere alle i Skaperens navn.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge